↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח LV

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח LV כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-BBB) עד (-AA), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, כאשר משקל המדד מוטה לטובת שליש מסדרות המדד שסטיית תקן שלהן נמוכה מסטיית התקן ביתר הסדרות במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון115.59
שינוי יומי0.93%-
מספר ניירות במדד100
שווי כולל ני"ע במדד82.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.46
תשואה פנימית2.53%
מרווח ממשלתי2.25%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
4.28%-2.47%-4.10%11.60%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.13%7.30%5.82%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.06-0.250.43
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1221
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 6 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB עד -AA
טווח מח"מ+2
דרישות נוספותסדרות האג"ח נרשמו למסחר בבורסה בת"א לכל הפחות 90 ימי מסחר טרם המועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אדמה ב1110915אדמה5855776.76521.6759
חברה לישראל 125760251חברה לישראל586764.061.6697
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ407862.9941.6693
פרטנר ז1156397פרטנר837269.646121.6625
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3562801.6548
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה442937.327761.6485
פז נפט ז1142595פז נפט1806297.42731.6439
בזק 92300176בזק2358606.81281.6433
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1310566.3841161.6419
פז נפט ה1139534פז נפט427139.28461.6392
ישרס יד6130199ישרס740351.91601441.6349
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח443539.95511.6339
ישרס טז6130223ישרס563566.4238051.6324
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד779379.61631.6317
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1052098.53358511.6294
כללביט ז1132950כלל ביטוח380534.3781.6254
בזק 102300184בזק937935.23495041.6252
פז נפט ו1139542פז נפט576335.46002131.6231
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות384479.06961241.6228
מליסרון טו3230240מליסרון1034948.5412281.6226
אלקטרה ה7390222אלקטרה4152141.6213
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן595355.26954481.6166
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים526082.45251.6122
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד412120.3741.6084
מגה אור ח1147602מגה אור543717.961.5948
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן438802.7371651.5939
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות449559.76434461.5898
אלקטרה ד7390149אלקטרה431716.7774081.647
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות562527.64288491.646
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס437951.2111.633
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד773543.91330851.625
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456043.7187251.64
קרסו א1136464קרסו מוטורס402274.29153420.9702
כללביט יא1160647כלל ביטוח1654824.61971840.9614
אשדר ה1157783אשדר389002.33920.9602
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1756903.2029460.9601
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים565991.46846550.9569
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1606404.5840320.9524
סלקום יא1139252סלקום714897.8040.9495
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5351320.9492
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2039122.44392220.9482
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8626700.9416
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה352339.41817080.9413
כללביט י1136068כלל ביטוח1071964.94720.9397
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח789440.721650.9386
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה369858.66536250.9386
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי513506.3952480.9349
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4939500.9342
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6492000.9318
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1523164.80910.9316
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן617895.3920.9313
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1273694.82660.9306
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה752324.567950.9304
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן668315.00011650.9295
כללביט ט1136050כלל ביטוח460795.34618910.9291
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן603250.1640.9257
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים545917.1413850.9253
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן529968.870.9234
מליסרון יא3230208מליסרון1396942.60233350.9231
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן542702.809440.9216
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות506548.0488960.9143
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5388600.9136
מליסרון יז3230273מליסרון393907.6601560.9116
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות654046.5764560.9081
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1455986.52750.8876
דה לסר ה1135664דה לסר591634.00230.4989
אדגר ט1820190אדגר השקעות755319.5880.4909
אלבר יז1158732אלבר403859.43148530.4865
אול-יר ג1140136אול-יר440303.6250.4852
סלקום יב1143080סלקום772592.4701380.4847
מויניאן ב1143015מויניאן998080.2609930.4844
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב562859.87250.4813
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1078337.6150.4804
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6649720.4795
אדגר י1820208אדגר השקעות655513.57080.4776
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות662915.76295440.4773
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות390145.45440.4752
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1446450.98980080.4725
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין430786.63706040.4696
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן361019.70832160.4695
מגה אור ז1141696מגה אור606017.96310.4695
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5313500.4678
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח459560.15444550.4664
מגה אור ו1138668מגה אור543895.0020.4658
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים517735.26957140.4654
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב653358.01387920.4646
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי415797.2310.4615
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2797665.5484140.4615
גירון ו1139849גירון פיתוח333958.154850.4576
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1661065.8030450.4573
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב815056.719380.4561
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן505495.056780.4505
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1626902.480930.4464
דלתא א6270144דלתא532321.79430.4461
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8301600.943
בזן י2590511בתי זיקוק766884.56634120.479
אול-יר ה1143304אול-יר798830.76210.477
חברה לישראל 145760301חברה לישראל10544850.476
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1632165.8820.451
נורסטאר יא7230352נורסטאר330614.17268580.42
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
DateLevel
08/07/2020115.59
07/07/2020116.68
06/07/2020115.10
05/07/2020112.95
02/07/2020113.58
01/07/2020112.95
30/06/2020112.27
29/06/2020112.54
28/06/2020112.83
25/06/2020113.68
24/06/2020114.33
23/06/2020114.84
22/06/2020114.30
21/06/2020114.03
18/06/2020114.81
17/06/2020114.83
16/06/2020114.62
15/06/2020114.21
14/06/2020114.68
11/06/2020115.05
10/06/2020115.37
09/06/2020115.25
08/06/2020115.21
07/06/2020115.01
04/06/2020115.01
03/06/2020114.74
02/06/2020115.17
01/06/2020115.20
31/05/2020115.28
27/05/2020115.75
26/05/2020116.04
25/05/2020115.73
24/05/2020115.51
21/05/2020115.20
20/05/2020115.45
19/05/2020115.22
18/05/2020115.04
17/05/2020114.35
14/05/2020113.79
13/05/2020114.86
12/05/2020115.31
11/05/2020115.05
10/05/2020114.90
07/05/2020114.27
06/05/2020113.66
05/05/2020113.47
04/05/2020113.59
03/05/2020114.33
30/04/2020114.84
27/04/2020113.97
26/04/2020113.38
23/04/2020112.77
22/04/2020112.52
21/04/2020112.96
20/04/2020113.68
19/04/2020113.71
16/04/2020112.91
13/04/2020112.80
12/04/2020112.80
07/04/2020112.20
06/04/2020110.06
05/04/2020108.77
02/04/2020109.45
01/04/2020109.79
31/03/2020110.93
30/03/2020109.23
29/03/2020106.95
26/03/2020107.03
25/03/2020106.34
24/03/2020105.16
23/03/2020100.76
22/03/202099.81
19/03/2020101.40
18/03/202097.23
17/03/202097.57
16/03/202099.54
15/03/2020101.67
12/03/2020103.47
11/03/2020108.47
09/03/2020107.89
08/03/2020113.13
05/03/2020117.62
04/03/2020119.53
03/03/2020120.16
01/03/2020119.57
27/02/2020120.60
26/02/2020121.05
25/02/2020121.08
24/02/2020120.96
23/02/2020121.31
20/02/2020121.76
19/02/2020121.71
18/02/2020121.66
17/02/2020121.82
16/02/2020121.89
13/02/2020121.51
12/02/2020121.39
11/02/2020121.18
10/02/2020120.95
09/02/2020121.02
06/02/2020121.12
05/02/2020120.85
04/02/2020120.63
03/02/2020120.35
02/02/2020120.39
30/01/2020120.92
29/01/2020121.10
28/01/2020121.02
27/01/2020121.07
26/01/2020121.45
23/01/2020121.54
22/01/2020121.51
21/01/2020121.52
20/01/2020121.55
19/01/2020121.53
16/01/2020121.52
15/01/2020121.43
14/01/2020121.45
13/01/2020121.39
12/01/2020121.39
09/01/2020121.40
08/01/2020121.37
07/01/2020121.37
06/01/2020121.34
05/01/2020121.40
02/01/2020121.16
01/01/2020120.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.