↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח LV

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח LV כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-BBB) עד (-AA), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, כאשר משקל המדד מוטה לטובת שליש מסדרות המדד שסטיית תקן שלהן נמוכה מסטיית התקן ביתר הסדרות במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון113.58
שינוי יומי0.56%
מספר ניירות במדד100
שווי כולל ני"ע במדד80.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.45
תשואה פנימית3.01%
מרווח ממשלתי2.74%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
5.95%-4.02%-2.21%10.19%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.88%7.16%5.72%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.31-0.110.35
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1221
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 6 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB עד -AA
טווח מח"מ+2
דרישות נוספותסדרות האג"ח נרשמו למסחר בבורסה בת"א לכל הפחות 90 ימי מסחר טרם המועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ400609.7811.6675
פז נפט ה1139534פז נפט426526.69361.6647
בזק 92300176בזק2344664.52081.6613
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס437822.96761.6602
פרטנר ז1156397פרטנר822103.374541.6601
אדמה ב1110915אדמה5694002.387641.6573
אלקטרה ד7390149אלקטרה426538.7058241.6549
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530473.00651.6532
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה436505.397841.6522
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773708.05651.6474
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד770643.60065871.6464
בזק 102300184בזק934143.9945761.6462
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3483601.6455
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות552946.04750771.6454
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן595586.6776761.6447
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות382737.6687961.6429
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח438514.68451.6429
פז נפט ו1139542פז נפט573516.92866411.6426
ישרס יד6130199ישרס731139.6857241.6419
פז נפט ז1142595פז נפט1772850.70091.6409
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1287273.7643041.6401
ישרס טז6130223ישרס556642.23587281.6397
חברה לישראל 125760251חברה לישראל565839.83221.6375
אלקטרה ה7390222אלקטרה4175451.6306
כללביט ז1132950כלל ביטוח375025.20341.6291
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1029511.99902141.6215
מגה אור ח1147602מגה אור543506.521.6212
מליסרון טו3230240מליסרון1016650.02139261.6209
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן437119.2430651.6147
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות444269.79726441.5977
נייר חדרה 66320105נייר חדרה451457.1299351.651
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד412684.8121.638
קרסו א1136464קרסו מוטורס394764.20238180.9683
אשדר ה1157783אשדר382236.43460.9595
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי512957.19054720.9498
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה348624.80200930.9472
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים549207.14254350.9466
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח851234.250.9449
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1699735.4085330.9446
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים548774.4352140.9435
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים490388.750.9432
כללביט י1136068כלל ביטוח1057471.15180.9427
כללביט יא1160647כלל ביטוח1591341.13618560.9403
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5196880.9375
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1505163.7704470.9362
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8101600.9359
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1257131.670.9341
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה741046.8372350.9321
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן596146.470480.9303
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן655924.31610750.9278
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח766991.479450.9274
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6354000.9274
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5376000.9269
סלקום יא1139252סלקום684980.11260.9252
מליסרון יא3230208מליסרון1376012.0945170.9247
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות652868.5858240.9219
כללביט ט1136050כלל ביטוח448090.75985910.9188
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן531661.751550.9182
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות498371.7853440.9149
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן596903.1060.9149
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1927318.88388780.9114
מליסרון יז3230273מליסרון385539.8954160.9074
אול-יר ה1143304אול-יר801045.40740.4865
אול-יר ג1140136אול-יר428092.53780.4798
דה לסר ה1135664דה לסר556438.95710.4772
אדגר ט1820190אדגר השקעות715188.7560.4728
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן357274.04300960.4725
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5262000.4712
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6420560.4708
בזן י2590511בתי זיקוק740582.83597460.4705
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453627.9704880.4682
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי414745.0060.4682
מויניאן ב1143015מויניאן947775.26610.4678
מגה אור ז1141696מגה אור593553.39890.4677
סלקום יב1143080סלקום732251.01601120.4672
מגה אור ו1138668מגה אור533742.2952960.4649
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1024694.4240.4643
חברה לישראל 145760301חברה לישראל10076190.4626
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב637945.71877920.4614
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות629916.9331580.4613
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים502985.5262990.4598
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1635227.7690.4595
אדגר י1820208אדגר השקעות618319.3860.4581
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1640623.3452270.4575
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין411841.37875560.4566
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2720774.106280.4564
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1581713.33307570.4428
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן481759.533360.4367
דלתא א6270144דלתא506612.07270.4317
נורסטאר יא7230352נורסטאר327606.90691130.4232
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1568911.93091760.946
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן523716.0150.928
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה359207.0306550.927
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות380229.850.471
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב533608.8870.464
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב810186.25849590.461
גירון ו1139849גירון פיתוח330862.9329270.461
אלבר יז1158732אלבר368964.82486760.451
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1391731.7230.93
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1384665.1351640.46
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020113.58
01/07/2020112.95
30/06/2020112.27
29/06/2020112.54
28/06/2020112.83
25/06/2020113.68
24/06/2020114.33
23/06/2020114.84
22/06/2020114.30
21/06/2020114.03
18/06/2020114.81
17/06/2020114.83
16/06/2020114.62
15/06/2020114.21
14/06/2020114.68
11/06/2020115.05
10/06/2020115.37
09/06/2020115.25
08/06/2020115.21
07/06/2020115.01
04/06/2020115.01
03/06/2020114.74
02/06/2020115.17
01/06/2020115.20
31/05/2020115.28
27/05/2020115.75
26/05/2020116.04
25/05/2020115.73
24/05/2020115.51
21/05/2020115.20
20/05/2020115.45
19/05/2020115.22
18/05/2020115.04
17/05/2020114.35
14/05/2020113.79
13/05/2020114.86
12/05/2020115.31
11/05/2020115.05
10/05/2020114.90
07/05/2020114.27
06/05/2020113.66
05/05/2020113.47
04/05/2020113.59
03/05/2020114.33
30/04/2020114.84
27/04/2020113.97
26/04/2020113.38
23/04/2020112.77
22/04/2020112.52
21/04/2020112.96
20/04/2020113.68
19/04/2020113.71
16/04/2020112.91
13/04/2020112.80
12/04/2020112.80
07/04/2020112.20
06/04/2020110.06
05/04/2020108.77
02/04/2020109.45
01/04/2020109.79
31/03/2020110.93
30/03/2020109.23
29/03/2020106.95
26/03/2020107.03
25/03/2020106.34
24/03/2020105.16
23/03/2020100.76
22/03/202099.81
19/03/2020101.40
18/03/202097.23
17/03/202097.57
16/03/202099.54
15/03/2020101.67
12/03/2020103.47
11/03/2020108.47
09/03/2020107.89
08/03/2020113.13
05/03/2020117.62
04/03/2020119.53
03/03/2020120.16
01/03/2020119.57
27/02/2020120.60
26/02/2020121.05
25/02/2020121.08
24/02/2020120.96
23/02/2020121.31
20/02/2020121.76
19/02/2020121.71
18/02/2020121.66
17/02/2020121.82
16/02/2020121.89
13/02/2020121.51
12/02/2020121.39
11/02/2020121.18
10/02/2020120.95
09/02/2020121.02
06/02/2020121.12
05/02/2020120.85
04/02/2020120.63
03/02/2020120.35
02/02/2020120.39
30/01/2020120.92
29/01/2020121.10
28/01/2020121.02
27/01/2020121.07
26/01/2020121.45
23/01/2020121.54
22/01/2020121.51
21/01/2020121.52
20/01/2020121.55
19/01/2020121.53
16/01/2020121.52
15/01/2020121.43
14/01/2020121.45
13/01/2020121.39
12/01/2020121.39
09/01/2020121.40
08/01/2020121.37
07/01/2020121.37
06/01/2020121.34
05/01/2020121.40
02/01/2020121.16
01/01/2020120.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.