↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח LV

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח LV כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-BBB) עד (-AA), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, כאשר משקל המדד מוטה לטובת שליש מסדרות המדד שסטיית תקן שלהן נמוכה מסטיית התקן ביתר הסדרות במדד
 
נתוני שוק
שער אחרון117.39
שינוי יומי0.27%
מספר ניירות במדד100
שווי כולל ני"ע במדד85.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.32
תשואה פנימית2.25%
מרווח ממשלתי1.95%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.80%-1.94%-3.80%14.28%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.23%7.36%5.83%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.12-0.180.46
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1221
מועד השקת המדד01/04/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 6 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB עד -AA
טווח מח"מ+2
דרישות נוספותסדרות האג"ח נרשמו למסחר בבורסה בת"א לכל הפחות 90 ימי מסחר טרם המועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ישרס יד6130199ישרס731723.55947481.6615
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח857297.51.6561
דמרי ח1153725דמרי377499.94921.6556
בזק 92300176בזק2380699.98321.6521
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436002.04921.6493
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן445242.10209751.6491
פרטנר ז1156397פרטנר852664.554961.6487
אלקטרה ה7390222אלקטרה4200241.6484
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה761889.2256451.6477
אלקטרה ד7390149אלקטרה433218.813441.6472
פז נפט ה1139534פז נפט430814.83061.6469
מגה אור ח1147602מגה אור684812.281.6458
בזק 102300184בזק956626.931681.6456
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה377672.32127251.6445
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602528.9216121.6437
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות388035.97340761.6431
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535328.461.6406
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד415627.9531.6402
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן552152.363491.6394
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530316.2011.6369
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים550043.5835161.6356
פז נפט ז1142595פז נפט1809955.6631.6352
כללביט ט1136050כלל ביטוח459863.67652491.6349
פז נפט ו1139542פז נפט578449.35853921.6325
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7651.6321
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8420801.6311
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775087.62511.6277
כללביט ז1132950כלל ביטוח384657.13781.6205
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה443555.782561.3683
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456848.3834251.652
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1316389.5390691.645
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד776520.54997541.637
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1367480.47172450.9472
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.9452
פז נפט ח1162817פז נפט903868.5210.9448
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1277865.40560.9439
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס440644.32240.9429
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1073994.65006170.9424
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ410307.4470.9424
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5391880.9422
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6526200.9414
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621234.911880.9411
מליסרון יא3230208מליסרון1424624.8868650.9407
מגה אור ז1141696מגה אור603330.64880.9402
מליסרון טו3230240מליסרון1052263.26967440.9395
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות568540.5828410.9379
מגה אור ו1138668מגה אור546536.7777240.9358
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח791918.884750.9354
אשדר ה1157783אשדר386846.17180.9353
חברה לישראל 125760251חברה לישראל589088.97420.9352
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב689447.69256080.9348
כללביט יא1160647כלל ביטוח1696710.6294720.9348
אדמה ב1110915אדמה5887296.186180.9342
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן666269.93576550.9336
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460970.35449280.9314
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5317000.9303
מגה אור ט1165141מגה אור554108.5350.9298
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1633079.1988960.9251
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519763.1725440.9235
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי730033.12935680.9193
אלבר יז1158732אלבר393833.83648140.4938
אול-יר ה1143304אול-יר814251.25530.4836
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן537491.20320.4788
סלקום יב1143080סלקום795691.8712740.4752
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1517816.1208770.4743
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457760.0078370.4731
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן634970.750.4729
אול-יר ג1140136אול-יר450210.45656250.4726
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1806180.23136960.4717
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1772343.64247820.4715
סלקום יא1139252סלקום724846.680.4715
דה לסר ה1135664דה לסר598315.76840.4703
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים518506.49797780.4696
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1303320.0780.4691
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1705819.9075830.4689
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב579464.97740.4686
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות780872.89280.4684
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין442399.52551920.4683
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4987600.4682
אדגר ט1820190אדגר השקעות764134.03860.4676
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי417859.5920.4655
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1405262.50.4646
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב828158.98495950.4637
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2867676.5139750.4623
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1658670.56216640.4611
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2055763.72525680.4591
אדגר י1820208אדגר השקעות683341.33680.4586
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי355990.875180.4512
בזן י2590511בתי זיקוק789051.9109980.4485
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812917.498140.4465
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י596761.20.4184
קרסו א1136464קרסו מוטורס381047.7019520.954
מליסרון יז3230273מליסרון411382.666520.948
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות400653.62480.947
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות671323.7723920.922
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים566484.79320050.885
נורסטאר יא7230352נורסטאר400276.86558630.489
דלתא א6270144דלתא491475.3463620.484
מויניאן ב1143015מויניאן999295.3574880.449
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח464305.90161150.94
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020117.39
16/09/2020117.07
15/09/2020117.00
14/09/2020116.77
13/09/2020116.51
10/09/2020116.94
09/09/2020117.22
08/09/2020117.03
07/09/2020117.36
06/09/2020117.27
03/09/2020117.12
02/09/2020117.88
01/09/2020118.01
31/08/2020117.97
30/08/2020118.02
27/08/2020118.02
26/08/2020117.92
25/08/2020117.77
24/08/2020117.65
23/08/2020117.41
20/08/2020117.29
19/08/2020117.45
18/08/2020117.59
17/08/2020117.52
16/08/2020117.38
13/08/2020117.09
12/08/2020116.88
11/08/2020116.74
10/08/2020116.43
09/08/2020116.13
06/08/2020116.19
05/08/2020116.13
04/08/2020115.87
03/08/2020115.72
02/08/2020115.54
29/07/2020115.37
28/07/2020115.24
27/07/2020115.23
26/07/2020115.16
23/07/2020115.06
22/07/2020114.81
21/07/2020114.68
20/07/2020114.27
19/07/2020114.29
16/07/2020114.53
15/07/2020114.70
14/07/2020114.74
13/07/2020115.20
12/07/2020115.24
09/07/2020115.03
08/07/2020115.59
07/07/2020116.68
06/07/2020115.10
05/07/2020112.95
02/07/2020113.58
01/07/2020112.95
30/06/2020112.27
29/06/2020112.54
28/06/2020112.83
25/06/2020113.68
24/06/2020114.33
23/06/2020114.84
22/06/2020114.30
21/06/2020114.03
18/06/2020114.81
17/06/2020114.83
16/06/2020114.62
15/06/2020114.21
14/06/2020114.68
11/06/2020115.05
10/06/2020115.37
09/06/2020115.25
08/06/2020115.21
04/06/2020115.01
03/06/2020114.74
02/06/2020115.17
01/06/2020115.20
31/05/2020115.28
27/05/2020115.75
26/05/2020116.04
25/05/2020115.73
24/05/2020115.51
21/05/2020115.20
20/05/2020115.45
19/05/2020115.22
18/05/2020115.04
17/05/2020114.35
14/05/2020113.79
13/05/2020114.86
12/05/2020115.31
11/05/2020115.05
10/05/2020114.90
07/05/2020114.27
06/05/2020113.66
05/05/2020113.47
04/05/2020113.59
03/05/2020114.33
30/04/2020114.84
27/04/2020113.97
26/04/2020113.38
23/04/2020112.77
22/04/2020112.52
21/04/2020112.96
20/04/2020113.68
19/04/2020113.71
16/04/2020112.91
13/04/2020112.80
12/04/2020112.80
07/04/2020112.20
06/04/2020110.06
05/04/2020108.77
02/04/2020109.45
01/04/2020109.79
31/03/2020110.93
30/03/2020109.23
29/03/2020106.95
26/03/2020107.03
25/03/2020106.34
24/03/2020105.16
23/03/2020100.76
22/03/202099.81
19/03/2020101.40
18/03/202097.23
17/03/202097.57
16/03/202099.54
15/03/2020101.67
12/03/2020103.47
11/03/2020108.47
09/03/2020107.89
08/03/2020113.13
05/03/2020117.62
04/03/2020119.53
03/03/2020120.16
01/03/2020119.57
27/02/2020120.60
26/02/2020121.05
25/02/2020121.08
24/02/2020120.96
23/02/2020121.31
20/02/2020121.76
19/02/2020121.71
18/02/2020121.66
17/02/2020121.82
16/02/2020121.89
13/02/2020121.51
12/02/2020121.39
11/02/2020121.18
10/02/2020120.95
09/02/2020121.02
06/02/2020121.12
05/02/2020120.85
04/02/2020120.63
03/02/2020120.35
02/02/2020120.39
30/01/2020120.92
29/01/2020121.10
28/01/2020121.02
27/01/2020121.07
26/01/2020121.45
23/01/2020121.54
22/01/2020121.51
21/01/2020121.52
20/01/2020121.55
19/01/2020121.53
16/01/2020121.52
15/01/2020121.43
14/01/2020121.45
13/01/2020121.39
12/01/2020121.39
09/01/2020121.40
08/01/2020121.37
07/01/2020121.37
06/01/2020121.34
05/01/2020121.40
02/01/2020121.16
01/01/2020120.95
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.