↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון כולל עד 40 איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, ומבוסס על מנגנון לפדיון, שבו כאשר סדרת אג"ח משנת הפדיון הקרובה נפדית, סדרת אג"ח המשתייכת לשנת הפדיון הארוכה ביותר במדד תופסת את מקומה
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1225
שער אחרון107.58
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד36
מח"מ ברוטו1.80
תשואה פנימית5.02%
מרווח ממשלתי1.55%
דירוג ממוצע-AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 22/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים2.9011
ג'י סיטי יא1260546ג'י סיטי2.8905
מגדל הון ט1185628מגדל ביטוח2.8854
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות2.8836
חשמל 326000384חברת חשמל2.8817
לאומי 1826040539בנק לאומי2.8814
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2.8798
סלקום יב1143080סלקום2.8688
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח2.8674
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ2.8659
אמות ד1133149אמות2.8639
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול2.8606
גב ים ו7590128גב ים2.8593
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות2.8575
מליסרון י3230190מליסרון2.8547
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי2.8533
לאומי 1786040323בנק לאומי2.8532
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2.8529
אמות ה1138114אמות2.8511
עזריאלי ה1156603עזריאלי2.8499
חשמל 296000236חברת חשמל2.8469
לאומי 1796040372בנק לאומי2.8455
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2.8365
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2.8347
חברה לישראל 145760301חברה לישראל2.8299
סלקום ח1132828סלקום2.8156
ג'י סיטי יב1260603ג'י סיטי2.8071
בזן ה2590388בתי זיקוק2.7773
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח2.7664
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח2.7571
מליסרון טו3230240מליסרון2.1199
פרטנר ז1156397פרטנר2.868
בזק 92300176בזק2.866
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי2.86
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1.9142
אלבר טז1139823אלבר1.8927
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023