↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 כולל איגרות חוב קונצרניות שדירוגן לפחות (-BBB), המשתייכות ל-5 עד 6 שלבים בסולם אשר כל אחד מהם מייצג שנת פדיון אחרת בסדר עולה. כאשר אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם נפדית, סדרת אג"ח מהשלב הגבוה ביותר בסולם תופסת את מקומה
 
נתוני שוק
שער אחרון100.28
שינוי יומי0.19%
מספר ניירות במדד40
שווי כולל ני"ע במדד34.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.78
תשואה פנימית2.14%
מרווח ממשלתי2.08%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.81%5.37%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.58%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.40-------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1225
מועד השקת המדד01/05/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון0-6 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מויניאן א1135656מויניאן332705.8451312.5853
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1222057.16896412.5522
בזן ה2590388בתי זיקוק960296.76619742.5323
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1406115.34816422.5303
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק590751.815762.5295
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים801421.39262.5116
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3123880.4012.5078
מליסרון טו3230240מליסרון1047345.38170522.5076
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1644045.42945122.5075
בזק 92300176בזק2356247.3482.5058
בזק 62300143בזק1096191.93525662.5056
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563882.5039
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס422602.84083332.5027
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730452.5017
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978160.33252.5002
מליסרון י3230190מליסרון1541033.7483422.4992
אלבר יד1132562אלבר145251.39848462.4983
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה263133.29670562.4977
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8657402.4976
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול128947.68463242.4965
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464552.4959
כללביט ח1132968כלל ביטוח498678.04386562.4948
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים977706.895862.4929
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608351.58873282.4926
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח768183.32152.4926
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396592.450142.4921
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1475277.81442.4921
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267530.99967362.4901
חשמל 286000228חברת חשמל614019.432.4896
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244140.94710242.4894
סלקום ח1132828סלקום623074.68980682.4894
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1529102.4894
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול854952.6575882.4889
אלבר טז1139823אלבר475194.68241542.4867
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי719855.79201282.4858
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1828117.60451762.4858
נורסטאר י7230345נורסטאר272066.00935222.4856
כללביט י1136068כלל ביטוח1070909.10782.4573
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457070.43356652.4438
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442762.492
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021100.09
17/01/202199.87
14/01/202199.91
13/01/202199.88
12/01/202199.81
11/01/202199.77
10/01/202199.73
07/01/202199.70
06/01/202199.63
05/01/202199.59
04/01/202199.63
03/01/202199.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.