↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 כולל איגרות חוב קונצרניות שדירוגן לפחות (-BBB), המשתייכות ל-5 עד 6 שלבים בסולם אשר כל אחד מהם מייצג שנת פדיון אחרת בסדר עולה. כאשר אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם נפדית, סדרת אג"ח מהשלב הגבוה ביותר בסולם תופסת את מקומה
 
נתוני שוק
שער אחרון92.49
שינוי יומי1.96%
מספר ניירות במדד40
שווי כולל ני"ע במדד30.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.71
תשואה פנימית5.23%
מרווח ממשלתי5.04%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
12.23%-10.22%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.72%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.04-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1225
מועד השקת המדד01/05/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון0-6 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלבר יד1132562אלבר220486.57082863.0163
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה308576.487962.9442
אלבר טז1139823אלבר447465.08851942.8367
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס473007.17319482.6789
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2074505.3624882.6766
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798455.72.6546
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962390.822.6395
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול879594.06012.6362
סלקום ח1132828סלקום719765.37319732.6095
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין543136.9116782.6085
בזן ה2590388בתי זיקוק895067.514072.5576
נורסטאר י7230345נורסטאר336449.8581732.5505
מליסרון טו3230240מליסרון1036650.92841762.5216
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן753417.32.5013
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2172.4873
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות436450.11847652.4568
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3542.4476
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ680241.54227262.4432
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים970772.80442.4378
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1504977.77042.4317
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337160.77801762.4278
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול229511.00675252.4278
חברה לישראל 75760160חברה לישראל619982.4194962.4219
בזק 62300143בזק1621638.07006152.4183
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1060312.51761622.4183
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242013.04808642.4161
אלרוב נדל"ן ב3870094אלרוב נדל"ן110201.8049662.4111
בזן ד2590362בתי זיקוק287363.266522.4094
רכבת ישראל א1134980רכבת ישראל73816.052.4093
מזרחי טפחות הנפקות 372310134בנק מזרחי-טפחות2118420.45462.3982
בזן א2590255בתי זיקוק121770.60856322.3958
אלביט מערכות א1119635אלביט מערכות2149982.3933
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1554533.03892482.3819
יואייארסי א1141837יו.איי.אר.סי - ג'י.אס.איי2771912.3071
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס498132.40213442.702
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4222.511
כללביט ח1132968כלל ביטוח506563.76594482.471
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק521070.112622.309
מויניאן א1135656מויניאן474065.5176182.214
רילייטד א1134923רילייטד569929.362.0204
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202090.71
05/04/202089.80
02/04/202090.25
01/04/202090.76
31/03/202091.58
30/03/202090.33
29/03/202088.58
26/03/202088.86
25/03/202088.79
24/03/202088.84
23/03/202085.92
22/03/202087.18
19/03/202088.31
18/03/202084.02
17/03/202083.85
16/03/202084.75
15/03/202087.14
12/03/202088.84
11/03/202093.67
09/03/202092.97
08/03/202097.70
05/03/2020101.93
04/03/2020103.74
03/03/2020104.44
01/03/2020104.11
27/02/2020105.11
26/02/2020105.57
25/02/2020105.20
24/02/2020105.16
23/02/2020105.41
20/02/2020105.71
19/02/2020105.73
18/02/2020105.67
17/02/2020105.85
16/02/2020105.96
13/02/2020105.59
12/02/2020105.54
11/02/2020105.46
10/02/2020105.33
09/02/2020105.37
06/02/2020105.43
05/02/2020105.28
04/02/2020105.04
03/02/2020104.84
02/02/2020104.98
30/01/2020105.33
29/01/2020105.49
28/01/2020105.40
27/01/2020105.43
26/01/2020105.85
23/01/2020106.01
22/01/2020105.97
21/01/2020105.95
20/01/2020105.96
19/01/2020105.96
16/01/2020105.98
15/01/2020105.89
14/01/2020105.88
13/01/2020105.83
12/01/2020105.83
09/01/2020105.85
08/01/2020105.84
07/01/2020105.87
06/01/2020105.81
05/01/2020105.89
02/01/2020105.76
01/01/2020105.55
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.