↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA לפירעון 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפירעון 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון104.13
שינוי יומי0.17%
מספר ניירות במדד41
שווי כולל ני"ע במדד19.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.56
תשואה פנימית1.33%
מרווח ממשלתי1.31%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.02%7.62%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.39%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.59------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1226
ISIN מדדILINDX112262
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מליסרון יג3230224מליסרון707667.52479154.0338
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125543.72544.0067
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים814728.98763.9989
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה584413.23972843.9984
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן549045.93193.8841
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539921.306853.8196
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486652.74458893.4427
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467549.1099123.3076
מליסרון ו3230125מליסרון449602.17721563.1806
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421636.02775252.9828
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק643450.762722.8342
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול877183.7236222.8334
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4882502.8289
סאמיט ו1130939סאמיט400169.88352662.8164
כללביט ז1132950כלל ביטוח398046.9862.8159
אקויטל 27550122אקויטל450063.7352.8122
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1251769.4972.8114
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429111.58135592.8103
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס390697.39872022.7639
חשמל 266000202חברת חשמל2048584.87174342.7518
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח746633.5072.7263
ישרס יג6130181ישרס384575.25996632.7206
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361203.85211682.5553
אלבר טו1138536אלבר323723.7122932.2901
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ305500.87496342.1612
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח281371.7652481.9905
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס276952.51.9592
טאואר ז1138494טאואר274217.1438241.9399
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס263976.38750331.8674
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י229618.94581.6244
וילאר ז4160149וילאר166557.1877341.1783
ויתניה ד1139476ויתניה163725.241681.1582
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42721.808
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל228711.9990961.618
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202283.338181.431
דור אלון ה1136761דור אלון185181.66218791.31
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1542001.0909
אלקו יא6940167אלקו138084.553140.9768
דה לסר ד1132059דה לסר281637.6546540.9674
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי136463.0685810.8939
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141214.76984220.999
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021103.95
11/04/2021103.90
08/04/2021103.89
07/04/2021103.89
06/04/2021103.91
05/04/2021103.90
04/04/2021103.77
01/04/2021103.85
31/03/2021103.78
30/03/2021103.72
29/03/2021103.76
25/03/2021103.66
24/03/2021103.75
22/03/2021103.68
21/03/2021103.46
18/03/2021103.50
17/03/2021103.23
16/03/2021103.21
15/03/2021102.96
14/03/2021102.87
11/03/2021102.91
10/03/2021102.81
09/03/2021102.77
08/03/2021102.50
07/03/2021102.66
04/03/2021103.02
03/03/2021103.16
02/03/2021103.14
01/03/2021102.97
28/02/2021102.89
25/02/2021103.08
24/02/2021103.06
23/02/2021103.07
22/02/2021103.12
21/02/2021103.19
18/02/2021103.11
17/02/2021103.16
16/02/2021103.24
15/02/2021103.04
14/02/2021103.09
11/02/2021103.17
10/02/2021103.20
09/02/2021103.16
08/02/2021103.06
07/02/2021102.96
04/02/2021102.88
03/02/2021102.73
02/02/2021102.51
01/02/2021102.44
31/01/2021102.25
28/01/2021102.56
27/01/2021102.64
26/01/2021102.84
25/01/2021102.88
24/01/2021102.92
21/01/2021102.89
20/01/2021102.87
19/01/2021102.86
18/01/2021102.66
17/01/2021102.39
14/01/2021102.40
13/01/2021102.37
12/01/2021102.36
11/01/2021102.31
10/01/2021102.24
07/01/2021102.22
06/01/2021102.16
05/01/2021102.12
04/01/2021102.20
03/01/2021102.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.