↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA לפירעון 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפירעון 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון102.86
שינוי יומי0.19%
מספר ניירות במדד41
שווי כולל ני"ע במדד19.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.69
תשואה פנימית1.59%
מרווח ממשלתי1.53%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.78%0.69%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.65%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.09------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1226
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים801421.39264.0594
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567054.0555
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה683193.51134524.0532
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109480.2084.052
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563884.047
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540242.6210713.8465
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן533084.314513.7955
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504869.8413.5946
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059453.2202
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס422602.84083333.0089
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464552.9434
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק590751.815762.8108
כללביט ז1132950כלל ביטוח392099.99622.7917
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1291449.57722.7726
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח768183.32152.7698
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396592.450142.7692
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול854952.6575882.7657
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4850552.7616
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח434778.86035172.7252
ישרס יג6130181ישרס377047.04285642.6845
אקויטל 27550122אקויטל490690.5852.5362
אלבר טו1138536אלבר349935.78193582.4915
טאואר ז1138494טאואר345013.5255842.4565
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298638.54249752.1263
חשמל 266000202חברת חשמל2093332.249182.77
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס287072.51.9985
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח273299.0353921.9459
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי271712.55936411.9346
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס324203.886381.8659
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255868.7041.8218
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל229116.79909441.6313
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י223114.15981.5885
סאמיט ו1130939סאמיט409146.91673571.4838
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים234515.50961.4363
דור אלון ה1136761דור אלון184620.13341031.3145
וילאר ז4160149וילאר166834.7573461.1878
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141201.46902561.0053
אלקו יא6940167אלקו138250.015320.9843
ויתניה ד1139476ויתניה163151.908920.9566
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1534650.5463
דה לסר ד1132059דה לסר269835.8070780.391
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021102.66
17/01/2021102.39
14/01/2021102.40
13/01/2021102.37
12/01/2021102.36
11/01/2021102.31
10/01/2021102.24
07/01/2021102.22
06/01/2021102.16
05/01/2021102.12
04/01/2021102.20
03/01/2021102.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.