↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס A-AA לפירעון 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA לפירעון 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון96.30
שינוי יומי1.91%
מספר ניירות במדד43
שווי כולל ני"ע במדד20.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.12
תשואה פנימית4.28%
מרווח ממשלתי4.07%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
5.42%----------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1226
מועד השקת המדד01/07/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים798455.74.2084
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות666937.69452644.1946
מליסרון יג3230224מליסרון961095.415993.9355
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ680241.54227263.8731
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1123548.25743.8569
מליסרון ו3230125מליסרון578348.74826333.6522
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן567415.2271853.5831
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין543136.9116783.4298
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס498132.40213443.1456
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן503898.0033.182
ישרס יג6130181ישרס427659.281942.7006
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס473007.17319482.6543
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה ריאלטי500680.98992.6427
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.822.5005
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2172.4645
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים508012.52.4644
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861122.4399
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25282.4348
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433095.10354862.4039
אקויטל 27550122אקויטל517524.1832.3916
איירפורט ז1140110איירפורט סיטי372667.1573762.3533
חשמל 266000202חברת חשמל2180734.80142562.3514
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק521070.112622.2878
אלבר טו1138536אלבר358303.14914872.2754
טאואר ז1138494טאואר404430.8804642.1891
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ399532.71328322.523
דה לסר ד1132059דה לסר335554.215542.119
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי301364.58434241.9031
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח277371.3323521.7516
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2709851.7112
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95041.6838
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2632841.6626
דור אלון ה1136761דור אלון242112.44988321.5303
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים226990.830481.4334
וילאר ז4160149וילאר223248.2108961.4098
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י215187.95761.3589
ויתניה ד1139476ויתניה194293.396441.2269
שטראוס ד7460363שטראוס186997.22834941.1809
אלקו יא6940167אלקו182093.25041.1499
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל194142.360751.226
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות150631.748750.9512
אזורים 117150352אזורים132587.03497380.8373
סאמיט ו1130939סאמיט114985.869880.7261
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202094.49
05/04/202093.18
02/04/202093.98
01/04/202094.48
31/03/202095.07
30/03/202094.24
29/03/202092.42
26/03/202092.42
25/03/202092.17
24/03/202091.30
23/03/202087.96
22/03/202087.29
19/03/202088.23
18/03/202085.16
17/03/202085.86
16/03/202087.23
15/03/202089.22
12/03/202090.60
11/03/202093.95
09/03/202092.74
08/03/202096.54
05/03/202099.63
04/03/2020100.71
03/03/2020101.10
01/03/2020100.89
27/02/2020101.51
26/02/2020101.76
25/02/2020101.75
24/02/2020101.72
23/02/2020101.93
20/02/2020102.15
19/02/2020102.16
18/02/2020102.14
17/02/2020102.28
16/02/2020102.34
13/02/2020102.07
12/02/2020102.06
11/02/2020102.02
10/02/2020101.84
09/02/2020101.87
06/02/2020101.98
05/02/2020101.79
04/02/2020101.64
03/02/2020101.44
02/02/2020101.49
30/01/2020101.79
29/01/2020101.85
28/01/2020101.79
27/01/2020101.77
26/01/2020102.00
23/01/2020102.13
22/01/2020102.11
21/01/2020102.12
20/01/2020102.15
19/01/2020102.15
16/01/2020102.15
15/01/2020102.09
14/01/2020102.12
13/01/2020102.03
12/01/2020102.00
09/01/2020101.98
08/01/2020101.95
07/01/2020101.97
06/01/2020101.96
05/01/2020102.02
02/01/2020101.92
01/01/2020101.88
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.