↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

תל בונד שקלי-50 iSmart

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

סימול מדד1238
מועד השקת המדד01/01/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחצי-שנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל נייר---
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
 

תנאי סף* לסדרות במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייר---
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדות---
סיווג ענפי---
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחצי שנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי---
אחוז החזקות ציבור מינימלי---
דירוג אשראי-A ומעלה
טווח מח"מ---
דרישות נוספות---
השתייכות לאוכלוסיית מדדתל בונד שקלי-50
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.