↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון157.58
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד10
שווי כולל ני"ע במדד212.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל22.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו9.20
תשואה פנימית0.32%-
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.04%5.55%14.74%16.30%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.42%4.73%4.16%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.790.960.72
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1242
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33205621.34115.6356
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30899552.129414.5497
גליל 59039590332ממשלת ישראל21936400.896310.3292
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20100642.35769.4648
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18932033.618.9146
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18623189.4928.7691
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל18337460.9177768.6346
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל17738957.7709058.3528
גליל 59049590431ממשלת ישראל17526754.88848.2529
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל15071193.35757.0966
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020157.58
01/07/2020157.36
30/06/2020157.53
29/06/2020157.37
28/06/2020157.55
25/06/2020158.04
24/06/2020158.09
23/06/2020157.99
22/06/2020157.95
21/06/2020157.96
18/06/2020158.04
17/06/2020158.18
16/06/2020157.95
15/06/2020158.23
14/06/2020158.35
11/06/2020158.37
10/06/2020158.14
09/06/2020158.00
08/06/2020157.60
07/06/2020157.96
04/06/2020157.96
03/06/2020157.89
02/06/2020157.75
01/06/2020157.92
31/05/2020157.82
27/05/2020157.89
26/05/2020158.10
25/05/2020157.86
24/05/2020157.50
21/05/2020157.33
20/05/2020156.90
19/05/2020156.69
18/05/2020156.57
17/05/2020156.24
14/05/2020155.66
13/05/2020155.82
12/05/2020155.65
11/05/2020155.69
10/05/2020155.30
07/05/2020154.68
06/05/2020154.39
05/05/2020154.68
04/05/2020154.63
03/05/2020154.57
30/04/2020155.20
27/04/2020155.94
26/04/2020155.52
23/04/2020155.19
22/04/2020155.10
21/04/2020155.28
20/04/2020155.91
19/04/2020156.00
16/04/2020155.85
13/04/2020154.80
12/04/2020154.41
07/04/2020153.70
06/04/2020153.78
05/04/2020150.44
02/04/2020150.08
01/04/2020150.30
31/03/2020151.19
30/03/2020150.87
29/03/2020151.87
26/03/2020152.55
25/03/2020151.78
24/03/2020149.81
23/03/2020146.56
22/03/2020142.14
19/03/2020143.64
18/03/2020144.24
17/03/2020148.50
16/03/2020150.64
15/03/2020152.05
12/03/2020151.97
11/03/2020154.50
09/03/2020157.16
08/03/2020159.42
05/03/2020160.63
04/03/2020161.51
03/03/2020160.70
01/03/2020159.85
27/02/2020160.40
26/02/2020160.07
25/02/2020159.94
24/02/2020159.70
23/02/2020159.38
20/02/2020159.08
19/02/2020159.04
18/02/2020159.04
17/02/2020159.24
16/02/2020159.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.