↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון156.35
שינוי יומי0.36%
מספר ניירות במדד11
שווי כולל ני"ע במדד222.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל22.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.44
תשואה פנימית0.30%-
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
7.71%-2.42%-6.06%12.54%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.02%5.14%4.27%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.72-0.380.54
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1242
ISIN מדדILINDX111454
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל29141775.417313.1228
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24334145.9108812.6125
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22454983.81085411.6385
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22087723.6311.4482
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21193285.2311.3639
גליל 59049590431ממשלת ישראל21002698.140610.8858
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל27799973.859.0565
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל14097595.7337.3068
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל12186999.99666.0659
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל19739994.89124.926
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל8543316.89811.5731
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022
DateLevel
26/05/2022156.35
25/05/2022155.78
24/05/2022156.04
23/05/2022157.03
22/05/2022158.10
19/05/2022158.76
18/05/2022158.33
17/05/2022157.77
16/05/2022157.71
15/05/2022158.18
12/05/2022158.20
11/05/2022159.08
10/05/2022159.42
09/05/2022159.92
08/05/2022160.28
03/05/2022161.29
02/05/2022161.38
01/05/2022162.05
28/04/2022162.51
27/04/2022162.25
26/04/2022162.44
25/04/2022162.43
24/04/2022162.16
20/04/2022162.28
19/04/2022162.00
18/04/2022162.02
17/04/2022162.20
14/04/2022162.07
13/04/2022162.51
12/04/2022162.59
11/04/2022163.09
10/04/2022163.70
07/04/2022163.97
06/04/2022163.76
05/04/2022163.69
04/04/2022163.69
03/04/2022163.32
31/03/2022163.43
30/03/2022162.42
29/03/2022161.70
28/03/2022162.00
27/03/2022161.56
24/03/2022162.59
23/03/2022163.86
22/03/2022164.62
21/03/2022165.33
20/03/2022165.79
16/03/2022164.99
15/03/2022164.28
14/03/2022163.94
13/03/2022164.24
10/03/2022164.04
09/03/2022164.89
08/03/2022165.63
07/03/2022165.32
06/03/2022164.90
03/03/2022164.25
02/03/2022163.51
01/03/2022163.35
28/02/2022162.54
27/02/2022161.69
24/02/2022161.85
23/02/2022161.40
22/02/2022162.44
21/02/2022163.47
20/02/2022164.11
17/02/2022164.19
16/02/2022163.81
15/02/2022163.89
14/02/2022164.05
13/02/2022164.50
10/02/2022164.44
09/02/2022164.43
08/02/2022163.80
07/02/2022163.50
06/02/2022163.07
03/02/2022164.10
02/02/2022165.10
01/02/2022165.47
31/01/2022166.44
30/01/2022167.44
27/01/2022167.08
26/01/2022167.48
25/01/2022167.37
24/01/2022167.19
23/01/2022168.13
20/01/2022168.77
19/01/2022168.62
18/01/2022168.86
17/01/2022169.16
16/01/2022169.65
13/01/2022169.81
12/01/2022169.93
11/01/2022169.69
10/01/2022169.94
09/01/2022170.02
06/01/2022170.50
05/01/2022171.12
04/01/2022170.82
03/01/2022170.32
02/01/2022169.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.