↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון153.70
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד10
שווי כולל ני"ע במדד198.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו9.23
תשואה פנימית0.02%-
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.44%-6.36%13.42%7.21%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.37%4.69%4.40%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.890.900.32
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1242
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32767638.0616.5381
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29358286.28714.8174
גליל 59039590332ממשלת ישראל21821347.124511.0134
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18675450.6129.4257
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18422948.05049.2982
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל17822632.2568.9952
גליל 59049590431ממשלת ישראל17479121.5238.8219
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל15552541.8329317.8495
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל14644962.4103587.3914
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל11860853.34045.8491
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020153.78
05/04/2020150.44
02/04/2020150.08
01/04/2020150.30
31/03/2020151.19
30/03/2020150.87
29/03/2020151.87
26/03/2020152.55
25/03/2020151.78
24/03/2020149.81
23/03/2020146.56
22/03/2020142.14
19/03/2020143.64
18/03/2020144.24
17/03/2020148.50
16/03/2020150.64
15/03/2020152.05
12/03/2020151.97
11/03/2020154.50
09/03/2020157.16
08/03/2020159.42
05/03/2020160.63
04/03/2020161.51
03/03/2020160.70
01/03/2020159.85
27/02/2020160.40
26/02/2020160.07
25/02/2020159.94
24/02/2020159.70
23/02/2020159.38
20/02/2020159.08
19/02/2020159.04
18/02/2020159.04
17/02/2020159.24
16/02/2020159.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.