↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון161.25
שינוי יומי0.34%
מספר ניירות במדד11
שווי כולל ני"ע במדד232.5 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל23.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.55
תשואה פנימית1.22%-
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.13%3.49%13.32%15.72%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.76%4.79%4.07%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.150.850.69
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1242
ISIN מדדILINDX111454
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33350859.343513.7027
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24879038.20690612.481
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל23456186.94135411.7672
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל23250235.411.6639
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21915588.03110.9943
גליל 59049590431ממשלת ישראל21575345.66410.8236
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל199035209.9849
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29817713.88758.9733
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21173919.1284.9132
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל8083122.18483.8026
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל50600830.8932
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021
DateLevel
13/05/2021161.25
12/05/2021160.71
11/05/2021160.02
10/05/2021160.99
09/05/2021160.48
06/05/2021160.18
05/05/2021160.51
04/05/2021160.23
03/05/2021159.88
02/05/2021159.17
29/04/2021158.88
28/04/2021158.83
27/04/2021159.02
26/04/2021159.26
25/04/2021159.09
22/04/2021158.89
21/04/2021158.88
20/04/2021158.84
19/04/2021158.82
18/04/2021158.99
13/04/2021158.52
12/04/2021158.65
11/04/2021158.73
08/04/2021158.81
07/04/2021158.71
06/04/2021158.81
05/04/2021158.83
04/04/2021158.89
01/04/2021158.87
31/03/2021158.76
30/03/2021158.60
29/03/2021159.03
25/03/2021158.77
24/03/2021158.49
22/03/2021158.35
21/03/2021157.90
18/03/2021157.72
17/03/2021158.02
16/03/2021158.25
15/03/2021157.62
14/03/2021157.49
11/03/2021157.78
10/03/2021157.83
09/03/2021157.98
08/03/2021157.83
07/03/2021157.53
04/03/2021157.77
03/03/2021157.48
02/03/2021157.94
01/03/2021157.66
28/02/2021157.14
25/02/2021156.90
24/02/2021157.19
23/02/2021157.43
22/02/2021157.11
21/02/2021156.91
18/02/2021157.11
17/02/2021157.49
16/02/2021157.40
15/02/2021157.48
14/02/2021157.80
11/02/2021158.23
10/02/2021158.17
09/02/2021158.19
08/02/2021157.86
07/02/2021158.21
04/02/2021158.55
03/02/2021158.43
02/02/2021158.53
01/02/2021158.89
31/01/2021158.90
28/01/2021159.13
27/01/2021159.33
26/01/2021159.12
25/01/2021159.12
24/01/2021158.94
21/01/2021158.86
20/01/2021159.49
19/01/2021159.52
18/01/2021159.18
17/01/2021158.89
14/01/2021158.91
13/01/2021158.04
12/01/2021157.81
11/01/2021157.53
10/01/2021157.79
07/01/2021157.97
06/01/2021158.24
05/01/2021158.32
04/01/2021158.11
03/01/2021157.62
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.