↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון157.66
שינוי יומי0.33%
מספר ניירות במדד10
שווי כולל ני"ע במדד219 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל23.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו7.67
תשואה פנימית0.84%-
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.15%-1.37%-11.13%14.14%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.18%4.74%4.05%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.26-0.720.63
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/03/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1242
ISIN מדדILINDX111454
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי5 מיליארד ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32829364.14914.1342
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24040910.69936412.8139
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22487022.3110311.9856
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22217116.244411.8418
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21378564.366611.3948
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19525571.8410.4072
גליל 59049590431ממשלת ישראל19586078.208510.08
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29774668.76679.4352
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21287981.28325.2072
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל5066055.67782.7002
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2021
DateLevel
28/02/2021157.14
25/02/2021156.90
24/02/2021157.19
23/02/2021157.43
22/02/2021157.11
21/02/2021156.91
18/02/2021157.11
17/02/2021157.49
16/02/2021157.40
15/02/2021157.48
14/02/2021157.80
11/02/2021158.23
10/02/2021158.17
09/02/2021158.19
08/02/2021157.86
07/02/2021158.21
04/02/2021158.55
03/02/2021158.43
02/02/2021158.53
01/02/2021158.89
31/01/2021158.90
28/01/2021159.13
27/01/2021159.33
26/01/2021159.12
25/01/2021159.12
24/01/2021158.94
21/01/2021158.86
20/01/2021159.49
19/01/2021159.52
18/01/2021159.18
17/01/2021158.89
14/01/2021158.91
13/01/2021158.04
12/01/2021157.81
11/01/2021157.53
10/01/2021157.79
07/01/2021157.97
06/01/2021158.24
05/01/2021158.32
04/01/2021158.11
03/01/2021157.62
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.