↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מח"מ 5 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון138.21
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד339
שווי כולל ני"ע במדד161.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.99
תשואה פנימית2.03%
מרווח ממשלתי1.45%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.93%7.89%15.32%25.59%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.22%6.78%5.40%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.550.730.85
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/09/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1273
ISIN מדדILINDX112734
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9760410.9233
עזריאלי ז1178672עזריאלי19677470.9163
בזק 122300242בזק14582300.9163
אדמה ב1110915אדמה60885430.9147
מליסרון יז3230273מליסרון13751230.9146
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19757740.9133
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8751810.9126
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20056760.9126
חשמל 276000210חברת חשמל36018960.9126
עזריאלי ו1156611עזריאלי24010790.9124
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11631570.9122
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25505960.9122
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8484780.9115
גב ים ט7590219גב ים9626450.9101
ישרס טז6130223ישרס9295250.9071
חשמל 316000285חברת חשמל24580170.9052
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13154010.9049
אמות ו1158609אמות22676050.9033
שופרסל ז7770258שופרסל9649710.9023
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8482400.9013
בזק 112300234בזק9123990.9007
כללביט יא1160647כלל ביטוח17094730.8994
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8323990.8984
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18343970.8981
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11206310.8975
גב ים ח7590151גב ים15254550.8971
ריט 1 ו1138544ריט 110083890.8969
אמות ז1162866אמות8054720.8875
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7851400.8732
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7755000.8625
מגה אור ט1165141מגה אור7720470.8587
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7539550.8377
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7464700.8243
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7272410.8088
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7155330.7958
שטראוס ו7460421שטראוס6996500.7782
עזריאלי ח1178680עזריאלי18173500.7674
בזן יב2590578בתי זיקוק6703140.7264
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6511180.7242
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10323640.6999
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6156100.6847
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5776670.6425
מליסרון כ3230422מליסרון11250610.6257
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5546870.6169
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5479640.6094
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5305260.5901
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5199390.5783
אמות ח1172782אמות4766400.5301
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4715690.5245
מליסרון יט3230398מליסרון4685980.5212
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4202400.4674
אזורים 147150444אזורים6021460.4601
ריט 1 ז1171271ריט 14119950.4582
גירון ז1142629גירון פיתוח4013490.4464
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3950100.4393
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3911980.4351
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3637190.4045
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3636810.4045
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3601150.4005
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3543900.3942
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3510850.3905
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3500000.3893
סאמיט י1143395סאמיט3396010.3777
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3348450.3724
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18646550.3377
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33603790.3366
בזק 102300184בזק10051200.3331
אלבר יז1158732אלבר8952810.3328
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17233090.3327
חשמל 296000236חברת חשמל37967690.3327
מגה אור ח1147602מגה אור9346210.3327
פז נפט ז1142595פז נפט17691230.3326
מליסרון יא3230208מליסרון15190600.3326
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10114340.3325
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן9037390.3324
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13862530.3322
עזריאלי ה1156603עזריאלי37376840.3322
מליסרון י3230190מליסרון15995550.3319
עזריאלי ד1138650עזריאלי37303160.3318
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8611490.3318
מליסרון יד3230232מליסרון15102000.3317
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38013790.3315
חשמל 326000384חברת חשמל5961810.3315
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18915320.3314
אמות ד1133149אמות19742600.3312
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14812700.3307
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן24401740.3305
פרטנר ז1156397פרטנר9485100.3303
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11711800.3298
מליסרון טו3230240מליסרון10362210.3297
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8446340.3296
כללביט י1136068כלל ביטוח10451850.3296
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12604880.3296
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12260270.3294
בזק 62300143בזק11054920.3293
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9603180.3293
בזק 92300176בזק23401600.3292
אמות ה1138114אמות10598080.3292
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15087000.3291
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8242510.3291
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16502850.3289
מליסרון טז3230265מליסרון9239580.3286
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14755510.3283
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8446400.3281
בזן ה2590388בתי זיקוק8507940.3278
ריט 1 ה1136753ריט 112739520.3261
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15127550.3261
סלקום יב1143080סלקום12396780.3259
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12575210.3253
גב ים ו7590128גב ים22484040.3249
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7940260.3221
אדגר י1820208אדגר השקעות7834530.3178
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2784840.3097
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2775960.3087
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7499760.3043
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7499640.3043
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2731280.3038
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2722360.3028
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2838460.3001
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11274740.2992
ישראכרט א1157536ישראכרט7326640.2972
שופרסל ה7770209שופרסל11229240.2922
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7187640.2916
שופרסל ו7770217שופרסל10349910.2909
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול10062930.2789
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4132400.2787
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6865160.2785
חשמל 336000392חברת חשמל6763800.2766
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6480480.2629
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6468600.2624
עזריאלי ב1134436עזריאלי6425620.2607
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6418560.2604
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6375950.2587
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6352480.2577
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6710850.2568
סלקום יא1139252סלקום6324890.2566
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2298910.2557
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6290530.2552
ישרס יד6130199ישרס6224090.2525
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6202940.2516
ישרס טו6130207ישרס6177580.2506
אלקטרה ה7390222אלקטרה6143030.2492
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6099320.2437
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2187630.2433
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5967730.2421
שטראוס ה7460389שטראוס5850310.2373
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6712300.2345
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5754720.2335
חשמל 306000277חברת חשמל5734150.2326
חשמל 266000202חברת חשמל20574190.2325
מגה אור יא1178375מגה אור2065390.2297
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5653620.2294
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2061670.2293
מליסרון יג3230224מליסרון5650000.2292
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5584130.2265
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5567630.2259
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5553450.2253
פז נפט ו1139542פז נפט5507340.2234
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5500000.2231
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5429760.2203
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5962300.2177
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5360310.2175
מגה אור ו1138668מגה אור5322130.2159
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5221010.2118
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5189930.2105
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4968920.2016
כללביט ח1132968כלל ביטוח4938900.2004
כללביט ט1136050כלל ביטוח4937000.2003
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4908120.1991
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3572540.1987
סלקום ח1132828סלקום4894590.1986
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4850400.1968
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4776210.1938
סלקום ט1132836סלקום4764950.1933
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4758690.1931
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5028430.1926
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4703030.1908
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4700440.1907
גירון ו1139849גירון פיתוח4697340.1906
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4571260.1855
דלתא א6270144דלתא4503890.1827
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4484780.1819
נורסטאר יא7230352נורסטאר4400880.1785
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4383950.1779
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4364550.1771
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4271180.1733
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250870.1725
פז נפט ה1139534פז נפט4228920.1716
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4205600.1706
דור אלון ז1157700דור אלון4893990.1702
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4160610.1688
אקויטל 27550122אקויטל4120910.1672
כללביט ז1132950כלל ביטוח4054900.1645
פרטנר ו1141415פרטנר3947170.1601
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3921280.1591
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3848600.1561
אלבר יח1158740אלבר3808520.1545
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3785400.1536
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3760650.1526
דמרי ח1153725דמרי3757260.1524
לייטסטון ב1160746לייטסטון3715830.1507
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4302700.1496
אלבר טז1139823אלבר3936550.1464
סאמיט ו1130939סאמיט3604320.1462
אבגול ג1133289אבגול3600590.1461
אלקטרה ד7390149אלקטרה3568320.1448
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3563390.1446
אשדר ה1157783אשדר3536150.1435
וילאר ח4160156וילאר3510420.1424
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3479800.1412
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3623900.1406
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3462300.1405
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3430810.1392
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3383160.1373
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3330510.1351
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3292800.1336
קרסו א1136464קרסו מוטורס3255730.1321
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3236230.1313
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3217920.1305
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3173810.1288
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3066760.1244
מליסרון ו3230125מליסרון4553480.1232
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3029250.1229
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2975640.1207
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2943510.1194
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2904630.1178
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3461450.1171
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2876470.1167
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2875220.1166
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2872000.1165
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2843310.1153
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2840190.1152
אשדר ד1135607אשדר2812230.1141
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2799340.1136
מגה אור ד1130632מגה אור2795130.1134
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12492090.1127
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2769790.1124
מגה אור י1178367מגה אור1975010.1098
אלקו יג6940233אלקו2703430.1097
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2691000.1092
אלבר טו1138536אלבר2652170.1076
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2506560.1017
דור אלון ו1140656דור אלון2498130.1013
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2493280.1011
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2480800.1006
פז נפט ח1162817פז נפט8853660.899
ישרס יח6130280ישרס5143220.572
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4603330.512
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.511
מליסרון יח3230372מליסרון4171780.464
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3533150.393
בזן י2590511בתי זיקוק7645360.302
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7124340.289
מגה אור ז1141696מגה אור5891560.239
אזורים 157150451אזורים2023310.225
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4905710.199
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4856390.197
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4657550.189
לייטסטון א1133891לייטסטון4313560.175
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4287830.174
נורסטאר יב7230402נורסטאר4068390.165
ישרס יג6130181ישרס3845750.156
אזורים 137150410אזורים3180640.129
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3105900.126
שופרסל ד7770191שופרסל3245240.117
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2587150.105
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2489230.101
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4944930.55
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12603490.33
אדגר ט1820190אדגר השקעות6654840.27
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4931080.2
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4930290.2
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2434200.0988
אזורים 127150360אזורים2392290.0971
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2344850.0951
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2910040.0944
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2290710.0929
ויתניה ה1150903ויתניה2237710.0908
ריט 1 ד1129899ריט 12772770.09
דמרי ט1168368דמרי2208570.0896
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2286330.0896
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2202490.0894
אקויטל 37550148אקויטל2200270.0893
דה לסר ו1167477דה לסר2197320.0891
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2129550.0864
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2254880.0844
דור אלון ח1175199דור אלון2072200.0841
טאואר ז1138494טאואר2750190.0837
נפטא ח6430169נפטא2061830.0836
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995770.081
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1986740.0806
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1971160.08
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1888440.0766
ממן ג2380053ממן1876580.0761
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1819760.0738
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1804530.0732
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1782140.0723
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1722130.0699
פנינסולה ג3330222פנינסולה3388490.0687
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1671470.0678
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1658090.0673
וילאר ז4160149וילאר1640440.0666
דמרי ז1141191דמרי1637010.0664
ויתניה ד1139476ויתניה1624860.0659
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1615970.0656
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1587740.0644
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1536450.0623
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1529940.0621
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1516940.0615
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1506590.0611
ישרוטל א1139419ישרוטל1418890.0576
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1394740.0566
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1393330.0565
אלקו יא6940167אלקו1357550.0551
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1343310.0545
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1400770.054
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303380.0529
ממן ב2380046ממן1299530.0527
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1274610.0517
דה לסר ה1135664דה לסר5415800.0506
דור אלון ה1136761דור אלון1232910.05
סאמיט ז1133479סאמיט1220590.0495
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1188300.0482
אוריין ב1143379אוריין1180300.0479
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1114150.0452
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1095530.0444
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073850.0436
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4817160.043
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2112800.0429
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4432370.0423
סאמיט ח1138940סאמיט1039660.0422
דורסל ד1178128דורסל1504200.0305
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2521020.0295
קופרליין ב1140177קופרליין2662640.0291
קליין ב1140409קליין1803630.0242
דה לסר ד1132059דה לסר1996190.0221
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1371860.0182
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2154460.0131
דה לסר ז1178920דה לסר1304660.0052
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021
DateLevel
19/09/2021138.21
14/09/2021138.24
13/09/2021138.06
12/09/2021137.86
09/09/2021137.94
05/09/2021137.94
02/09/2021137.96
01/09/2021138.08
31/08/2021138.17
30/08/2021137.91
29/08/2021137.76
26/08/2021137.52
25/08/2021137.61
24/08/2021137.61
23/08/2021137.52
22/08/2021137.57
19/08/2021137.45
18/08/2021137.50
17/08/2021137.41
16/08/2021137.35
15/08/2021137.14
12/08/2021136.91
11/08/2021136.91
10/08/2021136.98
09/08/2021137.06
08/08/2021137.18
05/08/2021137.25
04/08/2021137.30
03/08/2021137.13
02/08/2021137.01
01/08/2021136.66
29/07/2021136.38
28/07/2021136.47
27/07/2021136.42
26/07/2021136.53
25/07/2021136.40
22/07/2021136.02
21/07/2021135.77
20/07/2021135.62
19/07/2021135.77
15/07/2021136.52
14/07/2021136.44
13/07/2021136.36
12/07/2021136.43
11/07/2021136.45
08/07/2021136.43
07/07/2021136.74
06/07/2021136.77
05/07/2021136.76
04/07/2021136.70
01/07/2021136.51
30/06/2021136.41
29/06/2021136.27
28/06/2021136.44
27/06/2021136.37
24/06/2021136.47
23/06/2021136.65
22/06/2021136.34
21/06/2021136.15
20/06/2021136.36
17/06/2021136.59
16/06/2021136.52
15/06/2021136.59
14/06/2021136.49
13/06/2021136.34
10/06/2021136.14
09/06/2021136.11
08/06/2021135.95
07/06/2021135.98
06/06/2021136.26
03/06/2021136.14
02/06/2021136.16
01/06/2021136.01
30/05/2021135.86
27/05/2021135.81
26/05/2021135.98
25/05/2021136.14
24/05/2021136.09
23/05/2021136.10
20/05/2021136.01
19/05/2021136.33
18/05/2021136.46
13/05/2021136.33
12/05/2021135.89
11/05/2021135.66
10/05/2021136.16
09/05/2021135.80
06/05/2021135.53
05/05/2021135.52
04/05/2021135.24
03/05/2021135.03
02/05/2021134.61
29/04/2021134.32
28/04/2021134.33
27/04/2021134.29
26/04/2021134.30
25/04/2021134.30
22/04/2021134.28
21/04/2021134.25
19/04/2021134.40
18/04/2021134.42
13/04/2021134.10
12/04/2021133.99
11/04/2021134.01
08/04/2021133.90
07/04/2021133.92
06/04/2021133.81
05/04/2021133.60
04/04/2021133.59
01/04/2021133.41
31/03/2021133.25
30/03/2021133.12
29/03/2021133.24
25/03/2021133.00
24/03/2021133.10
22/03/2021132.90
21/03/2021132.44
18/03/2021132.41
17/03/2021132.33
16/03/2021132.37
15/03/2021132.02
14/03/2021131.93
11/03/2021132.02
10/03/2021131.86
09/03/2021131.89
08/03/2021131.46
07/03/2021131.71
04/03/2021132.19
03/03/2021132.34
02/03/2021132.45
01/03/2021132.19
28/02/2021132.05
25/02/2021132.08
24/02/2021132.12
23/02/2021132.12
22/02/2021132.11
21/02/2021132.28
18/02/2021132.20
17/02/2021132.38
16/02/2021132.62
15/02/2021132.55
14/02/2021132.71
11/02/2021132.81
10/02/2021132.94
09/02/2021132.82
08/02/2021132.64
07/02/2021132.69
04/02/2021132.65
03/02/2021132.41
02/02/2021132.20
01/02/2021132.20
31/01/2021132.21
28/01/2021132.56
27/01/2021132.67
26/01/2021132.93
25/01/2021133.09
24/01/2021133.09
21/01/2021133.06
20/01/2021133.21
19/01/2021133.09
18/01/2021132.78
17/01/2021132.42
14/01/2021132.41
13/01/2021132.25
12/01/2021132.02
11/01/2021132.00
10/01/2021132.04
07/01/2021132.06
06/01/2021131.97
05/01/2021131.91
04/01/2021131.94
03/01/2021131.80
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.