↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A-AA מח"מ 5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AA מח"מ 5 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+AA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון140.15
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד343
שווי כולל ני"ע במדד168 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.01
תשואה פנימית1.92%
מרווח ממשלתי1.28%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.40%9.06%17.44%27.52%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.22%6.79%5.41%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.930.810.91
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1273
ISIN מדדILINDX112734
מועד השקת המדד23/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר0.5%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A עד +AA
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי ח1178680עזריאלי1909829.05760.9315
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1012128.93827910.9192
עזריאלי ו1156611עזריאלי2488014.08090.9185
עזריאלי ז1178672עזריאלי2037038.07960.9176
מליסרון כ3230422מליסרון1161073.94460.9148
ישרס טז6130223ישרס956848.34255220.9124
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1353087.48720.9118
חשמל 316000285חברת חשמל2526793.0740.9112
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות869567.46240.9084
אדמה ב1110915אדמה6235439.66491160.9078
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי2022548.25592610.9074
מליסרון יז3230273מליסרון1406349.4440120.9065
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2050225.782850.9061
ריט 1 ו1138544ריט 11030809.63116950.9061
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2606448.7680.9058
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות1053804.31110.9048
בזק 122300242בזק1487930.0520.9044
גב ים ט7590219גב ים980961.353520.9032
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1129351.34340.9024
פניקס 57670284הפניקס ביטוח889412.41920.9008
אמות ו1158609אמות2296364.23170.8976
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1176768.31388430.8968
פז נפט ח1162817פז נפט892887.91050.8939
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ836576.40660.8908
חשמל 276000210חברת חשמל3614559.25442520.8895
שופרסל ז7770258שופרסל966851.6460.8881
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1837568.06287680.8879
בזק 112300234בזק912900.09760.8869
גב ים ח7590151גב ים1525455.03062170.8864
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8465600.8846
כללביט יא1160647כלל ביטוח1678712.7346560.8704
אמות ז1162866אמות813946.990.8687
מגה אור ט1165141מגה אור788244.4395360.8413
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח778653.423450.8311
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7785000.8309
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן759715.95040.8109
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ759472.670.8106
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח721780.118550.7704
בזן יב2590578בתי זיקוק677453.16630720.7045
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ628412.55480.6707
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים612338.1336030.6536
חשמל 326000384חברת חשמל606721.57440.6476
אזורים 147150444אזורים604708.1650.6454
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573764.53776580.6124
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן557976.5346150.5955
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי533661.79320.5696
חשמל 336000392חברת חשמל712112.9040.5618
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות522043.728960.5572
ישרס יח6130280ישרס509055.120.5433
אמות ח1172782אמות4925700.5257
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות483100.80.5156
מליסרון יט3230398מליסרון481433.2320.5138
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל469077.07980.5007
אדגר יא1820281אדגר השקעות4648400.4961
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים429324.85250.4582
מליסרון יח3230372מליסרון427847.60.4567
ריט 1 ז1171271ריט 1423319.1360.4518
גירון ז1142629גירון פיתוח411699.197880.4394
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש375224.1585960.4005
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים3712450.3962
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3698200.3947
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה362387.2330.3868
אפי נכסים י1160878אפי נכסים358257.33090.3824
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3525550.3763
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3518100.3755
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3514000.3751
סאמיט י1143395סאמיט342465.20.3655
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח334693.4320.3572
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1941043.6299540.3382
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3483552.4169850.3368
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן883788.8904280.3335
מליסרון י3230190מליסרון1634674.59061060.3321
פז נפט ז1142595פז נפט1804790.5825950.3315
ריט 1 ה1136753ריט 11299207.99528480.3314
מליסרון יא3230208מליסרון1548503.4834960.3312
עזריאלי ד1138650עזריאלי3802304.5909380.3312
מליסרון יד3230232מליסרון1538957.49475450.3311
אמות ד1133149אמות2010387.01920.3309
עזריאלי ה1156603עזריאלי3806119.33850.3309
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2482423.5240.3306
גב ים ו7590128גב ים2285992.30668750.3304
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1278325.47999870.3303
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3864057.54981750.3303
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1535958.64300160.3299
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1144829.69312160.3299
חשמל 296000236חברת חשמל3852038.99947550.3297
בזק 102300184בזק1019490.98719040.3296
מגה אור ח1147602מגה אור947798.880.3295
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10252640.3294
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן913917.60.3286
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים854135.01150.3286
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1741533.09840.3284
מליסרון טז3230265מליסרון922614.92521830.3281
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1663646.878750.3276
בזק 62300143בזק1112791.81313040.3271
שופרסל ו7770217שופרסל909400.56117090.3263
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח847166.50.3259
כללביט י1136068כלל ביטוח1047680.6410.3257
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962210.5970.3256
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1262851.32120.3256
אמות ה1138114אמות1061761.4492310.3255
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15112500.3255
פרטנר ז1156397פרטנר949701.580520.3253
בזק 92300176בזק2339087.6040.3248
מליסרון טו3230240מליסרון1035354.8901960.3247
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1259348.5992590.3246
חשמל 266000202חברת חשמל1449449.00602920.3243
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח825677.42850.3231
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1214144.3880.3218
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול995685.17870.3215
שופרסל ה7770209שופרסל972797.97153240.3167
אלבר יז1158732אלבר870254.23440940.3158
אדגר י1820208אדגר השקעות796077.72540.3115
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות291734.280.3114
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול793801.5425040.3106
בזן י2590511בתי זיקוק785284.78193940.2992
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח278963.59161790.2977
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים278764.20.2975
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278123.55671240.2968
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים755484.56188560.2956
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי276540.5760.2952
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח752109.86250.2943
ישראכרט א1157536ישראכרט734892.19547040.2875
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים728786.9290.2851
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות725204.039560.2837
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב723890.53412910.2832
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה683430.46396590.2674
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י676923.48627120.2649
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש657850.90.2574
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב477499.95810.2548
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן648300.1786470.2537
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6480000.2535
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן647774.132410.2534
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב638540.0696970.2498
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות233840.640.2496
סלקום יא1139252סלקום636657.00060.2491
ישרס טו6130207ישרס631819.42532280.2472
ישרס יד6130199ישרס622576.23958440.2436
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי621528.49473540.2432
אלקטרה ה7390222אלקטרה614193.85650.2403
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן224742.75750.2399
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים606085.12867350.2371
מגה אור ז1141696מגה אור600014.38860.2348
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב588512.21520.2303
שטראוס ה7460389שטראוס585682.06320.2292
מגה אור יא1178375מגה אור211541.66660.2258
חשמל 306000277חברת חשמל574617.45140.2248
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות209817.2160.2239
נמקו א1139575נמקו ריאלטי570826.3680520.2233
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה570287.36520.2231
מליסרון יג3230224מליסרון569060.278290.2226
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות564025.5178920.2207
אזורים 157150451אזורים206402.44240.2203
פז נפט ו1139542פז נפט561382.86865480.2196
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים552494.9034560.2162
מגה אור י1178367מגה אור202116.49440.2157
כללביט יב1179928כלל ביטוח3959600.2113
מגה אור ו1138668מגה אור539852.1724840.2112
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה537909.75174360.2105
חברה לישראל 125760251חברה לישראל533517.989310.2087
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה522101.162450.2043
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה519234.091520.2032
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5489500.2003
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5056780.1979
כללביט ט1136050כלל ביטוח501534.71968730.1962
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות499693.14086140.1955
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח499326.24276750.1954
סלקום ח1132828סלקום497800.33288490.1948
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן496207.368160.1941
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה495091.36442720.1937
כללביט ח1132968כלל ביטוח494735.1828260.1936
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493456.50930240.1931
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז489901.48859840.1917
סלקום ט1132836סלקום481042.3509620.1882
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות480212.7706920.1879
גירון ו1139849גירון פיתוח478635.592950.1873
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות474177.770.1855
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ474077.4992980.1855
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים500020.02189360.1847
חברה לישראל 105760236חברה לישראל471356.42190.1844
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים468103.50.1831
קרסו ג1141829קרסו מוטורס456512.64856230.1786
דלתא א6270144דלתא450388.9946880.1762
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות450015.30.1761
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443897.52100380.1737
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס438122.20220.1714
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח429540.9870.1681
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל427201.63530.1671
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח426401.14357530.1668
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין424566.8897140.1661
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי417215.63030.1632
דור אלון ז1157700דור אלון416124.673780.1628
אקויטל 27550122אקויטל413785.0860.1619
נורסטאר יב7230402נורסטאר412658.9147910.1615
כללביט ז1132950כלל ביטוח411108.47280.1608
אלבר טז1139823אלבר399938.64990520.1565
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות395879.22387420.1549
פרטנר ו1141415פרטנר394831.8986010.1545
ישרס יג6130181ישרס388710.47781540.1521
נייר חדרה 66320105נייר חדרה385583.829030.1509
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3846600.1505
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין377154.75841510.1476
דמרי ח1153725דמרי376317.4360.1472
לייטסטון ב1160746לייטסטון371871.23710.1455
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות371916.41785440.1455
אלבר יח1158740אלבר363351.05630050.1422
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח361285.06410670.1414
סאמיט ו1130939סאמיט360853.79517120.1412
אבגול ג1133289אבגול359991.6439320.1409
אלקטרה ד7390149אלקטרה357491.22029070.1399
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים357254.22150.1398
אשדר ה1157783אשדר354150.495450.1386
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים351491.114880.1375
וילאר ח4160156וילאר351377.4880.1375
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2527250.1349
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח344595.99670.1348
פנינסולה ג3330222פנינסולה339752.78850.1329
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי339052.151790.1327
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338038.62350.1323
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה337966.30836710.1322
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי334258.080.1308
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3301500.1292
קרסו א1136464קרסו מוטורס325635.29657360.1274
אזורים 137150410אזורים318154.326450.1245
מליסרון ו3230125מליסרון310827.20590350.1216
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3074100.1203
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה306536.53271360.1199
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן299618.10768960.1172
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292909.36750.1146
שופרסל ד7770191שופרסל291040.71120.1139
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס289828.1250.1134
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים288433.5421440.1129
מנרב ב1550052קבוצת מנרב288399.99504870.1128
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285555.57810.1117
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח285154.2790560.1116
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח282737.1824640.1106
מגה אור ד1130632מגה אור282420.68656590.1105
ריט 1 ד1129899ריט 1281527.08285610.1102
אשדר ד1135607אשדר281756.277110.1102
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2793750.1093
אלקו יג6940233אלקו270580.1026470.1059
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות269392.50.1054
אלבר טו1138536אלבר266386.79433370.1042
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1281447.9919560.1039
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259375.96880280.1015
שטראוס ו7460421שטראוס7008400.748
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן667134.380880.712
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים409389.750.437
בזן ה2590388בתי זיקוק858845.6271360.328
סלקום יב1143080סלקום1243720.78476360.326
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1391009.841440.326
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1480240.12905530.326
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1171391.6602960.325
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1477223.50.324
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4259200.277
אדגר ט1820190אדגר השקעות674656.615680.264
עזריאלי ב1134436עזריאלי651740.269780.255
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק646577.407640.253
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644185.33018940.252
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה488225.71832720.191
נורסטאר יא7230352נורסטאר449735.01137950.176
לייטסטון א1133891לייטסטון432035.79391280.169
פז נפט ה1139534פז נפט424362.20540.166
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח352665.46783910.138
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן321928.22836230.126
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס319376.26360350.125
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3093500.121
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס288851.33437920.113
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2580480.101
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1921017.96886560.33
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן562252.86640.22
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים562375.9229640.22
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י281065.287040.11
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק252810.13050.0989
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב252523.741380.0988
דור אלון ו1140656דור אלון250795.89607710.0981
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס249012.39869480.0974
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ244242.426120.0956
אזורים 127150360אזורים239754.11095280.0938
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2340480.0916
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה292515.376960.0916
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה233070.2640.0912
ויתניה ה1150903ויתניה228644.0040.0895
דה לסר ו1167477דה לסר226288.77180.0885
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי223651.5895350.0875
אקויטל 37550148אקויטל221710.8480.0867
קרסו ד1173566קרסו מוטורס221100.99180.0865
דמרי ט1168368דמרי2196810.086
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2187120.0856
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2153200.0842
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס214096.905750.0838
דור אלון ח1175199דור אלון2115400.0828
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד209213.69399460.0819
נפטא ח6430169נפטא206482.50.0808
טאואר ז1138494טאואר205800.8546880.0805
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס200965.06746060.0786
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים200191.016690.0783
קרסו ב1139591קרסו מוטורס198751.2739920.0778
ממן ג2380053ממן186226.6563210.0729
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן180989.78520.0708
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס180717.60.0707
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות180624.480.0707
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה171551.4570.0671
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי168988.27328540.0661
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים165733.65008750.0648
וילאר ז4160149וילאר164136.1638960.0642
דמרי ז1141191דמרי163747.778250.0641
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1638000.0641
ויתניה ד1139476ויתניה163167.40440.0638
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160033.39560.0626
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים154683.426380.0605
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה154320.2119470.0604
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1537200.0601
דורסל ד1178128דורסל1518900.0594
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149977.12774170.0587
ישרוטל א1139419ישרוטל142346.191680.0557
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים142186.9750.0556
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס140553.92053790.055
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות140467.7021440.055
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי137741.19949770.0539
אלקו יא6940167אלקו135488.06970.053
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135287.90372460.0529
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות130819.23085440.0512
ממן ב2380046ממן130441.16732580.051
דה לסר ה1135664דה לסר548354.681680.0505
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים128485.120590.0503
סאמיט ז1133479סאמיט123342.4967040.0483
דור אלון ה1136761דור אלון123571.46887260.0483
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט119919.63240.0469
אוריין ב1143379אוריין117805.46850.0461
מנרב ג1550078קבוצת מנרב111611.76762560.0437
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי492937.3232360.0436
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן108954.78647890.0426
פורמולה א2560142פורמולה מערכות107929.08679080.0422
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס452635.20546680.0408
סאמיט ח1138940סאמיט104149.12100160.0407
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188858.387160.0369
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות254464.68090680.0312
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1528200.0299
קופרליין ב1140177קופרליין268300.51430.0291
דה לסר ד1132059דה לסר203435.76747660.0221
קליין ב1140409קליין183372.41092980.0221
דה לסר ז1178920דה לסר132748.2180.0108
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/10/2021
DateLevel
17/10/2021140.15
14/10/2021140.20
13/10/2021139.73
12/10/2021139.25
11/10/2021138.86
10/10/2021138.58
07/10/2021138.67
06/10/2021138.73
05/10/2021138.73
04/10/2021138.74
03/10/2021138.78
30/09/2021138.52
29/09/2021138.63
26/09/2021138.55
23/09/2021138.69
22/09/2021138.40
19/09/2021138.21
14/09/2021138.24
13/09/2021138.06
12/09/2021137.86
09/09/2021137.94
05/09/2021137.94
02/09/2021137.96
01/09/2021138.08
31/08/2021138.17
30/08/2021137.91
29/08/2021137.76
26/08/2021137.52
25/08/2021137.61
24/08/2021137.61
23/08/2021137.52
22/08/2021137.57
19/08/2021137.45
18/08/2021137.50
17/08/2021137.41
16/08/2021137.35
15/08/2021137.14
12/08/2021136.91
11/08/2021136.91
10/08/2021136.98
09/08/2021137.06
08/08/2021137.18
05/08/2021137.25
04/08/2021137.30
03/08/2021137.13
02/08/2021137.01
01/08/2021136.66
29/07/2021136.38
28/07/2021136.47
27/07/2021136.42
26/07/2021136.53
25/07/2021136.40
22/07/2021136.02
21/07/2021135.77
20/07/2021135.62
19/07/2021135.77
15/07/2021136.52
14/07/2021136.44
13/07/2021136.36
12/07/2021136.43
11/07/2021136.45
08/07/2021136.43
07/07/2021136.74
06/07/2021136.77
05/07/2021136.76
04/07/2021136.70
01/07/2021136.51
30/06/2021136.41
29/06/2021136.27
28/06/2021136.44
27/06/2021136.37
24/06/2021136.47
23/06/2021136.65
22/06/2021136.34
21/06/2021136.15
20/06/2021136.36
17/06/2021136.59
16/06/2021136.52
15/06/2021136.59
14/06/2021136.49
13/06/2021136.34
10/06/2021136.14
09/06/2021136.11
08/06/2021135.95
07/06/2021135.98
06/06/2021136.26
03/06/2021136.14
02/06/2021136.16
01/06/2021136.01
30/05/2021135.86
27/05/2021135.81
26/05/2021135.98
25/05/2021136.14
24/05/2021136.09
23/05/2021136.10
20/05/2021136.01
19/05/2021136.33
18/05/2021136.46
13/05/2021136.33
12/05/2021135.89
11/05/2021135.66
10/05/2021136.16
09/05/2021135.80
06/05/2021135.53
05/05/2021135.52
04/05/2021135.24
03/05/2021135.03
02/05/2021134.61
29/04/2021134.32
28/04/2021134.33
27/04/2021134.29
26/04/2021134.30
25/04/2021134.30
22/04/2021134.28
21/04/2021134.25
19/04/2021134.40
18/04/2021134.42
13/04/2021134.10
12/04/2021133.99
11/04/2021134.01
08/04/2021133.90
07/04/2021133.92
06/04/2021133.81
05/04/2021133.60
04/04/2021133.59
01/04/2021133.41
31/03/2021133.25
30/03/2021133.12
29/03/2021133.24
25/03/2021133.00
24/03/2021133.10
22/03/2021132.90
21/03/2021132.44
18/03/2021132.41
17/03/2021132.33
16/03/2021132.37
15/03/2021132.02
14/03/2021131.93
11/03/2021132.02
10/03/2021131.86
09/03/2021131.89
08/03/2021131.46
07/03/2021131.71
04/03/2021132.19
03/03/2021132.34
02/03/2021132.45
01/03/2021132.19
28/02/2021132.05
25/02/2021132.08
24/02/2021132.12
23/02/2021132.12
22/02/2021132.11
21/02/2021132.28
18/02/2021132.20
17/02/2021132.38
16/02/2021132.62
15/02/2021132.55
14/02/2021132.71
11/02/2021132.81
10/02/2021132.94
09/02/2021132.82
08/02/2021132.64
07/02/2021132.69
04/02/2021132.65
03/02/2021132.41
02/02/2021132.20
01/02/2021132.20
31/01/2021132.21
28/01/2021132.56
27/01/2021132.67
26/01/2021132.93
25/01/2021133.09
24/01/2021133.09
21/01/2021133.06
20/01/2021133.21
19/01/2021133.09
18/01/2021132.78
17/01/2021132.42
14/01/2021132.41
13/01/2021132.25
12/01/2021132.02
11/01/2021132.00
10/01/2021132.04
07/01/2021132.06
06/01/2021131.97
05/01/2021131.91
04/01/2021131.94
03/01/2021131.80
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.