↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס שקלי לפדיון 2030 (מתגלגל כל 7 שנים)

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס שקלי לפדיון 2030 (מתגלגל כל 7 שנים) כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, אשר מועדן פדיונן חל בשנת 2030 וכל 7 שנים מתבצע גלגול של המדד לתקופת הפדיון הבאה
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1273
שער אחרון106.37
שינוי יומי0.11%-
מספר ניירות במדד19
מח"מ ברוטו4.06
תשואה פנימית4.99%
מרווח ממשלתי1.10%
דירוג ממוצע-AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 22/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח6.1665
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת6.0885
כלל מימון יא1160647כלל ביטוח6.084
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי6.076
חברה לישראל 155760327חברה לישראל6.0721
לאומי 1846040604בנק לאומי6.0716
שופרסל ז7770258שופרסל6.046
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח5.9945
בזק 112300234בזק5.9608
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה5.7194
מטריקס ב1189646מטריקס5.4014
אלדן תחבורה ט1192459אלדן תחבורה5.1259
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט5.1208
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס5.833
דמרי י1186162דמרי5.0358
סלקום יג1189190סלקום4.8499
סאמיט י1143395סאמיט3.2596
פרטנר ח1182948פרטנר2.1742
אלון רבוע ח1197276אלון רבוע כחול2.92
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023