↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים כולל 60 איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), אשר מנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף "בנקים", בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון131.51
שינוי יומי0.45%
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד102.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.07
תשואה פנימית0.34%-
מרווח ממשלתי1.43%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
1.55%-6.18%17.56%25.17%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.98%6.31%5.16%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.810.860.86
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1276
ISIN מדדILINDX112767
מועד השקת המדד20/06/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2.5%
מגבלת משקל תאגיד6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות או בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גב ים ו7590128גב ים2258469.17952.5345
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4126197.8575312.5292
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1752100.652682.5127
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1707994.95662.5121
אדמה ב1110915אדמה5775359.0687022.5113
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1949180.2358142.5113
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1995790.80515762.4939
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2568155.97362.4902
פז נפט ז1142595פז נפט1605725.07507812.4727
מקורות 111158476מקורות2745829.9252.4493
אמות ו1158609אמות2279812.36772.4398
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1514876.33773252.3328
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3307170.0161252.3325
בזק 122300242בזק1464195.2642.2548
חשמל 276000210חברת חשמל3563906.35486682.1784
אמות ד1133149אמות1987622.31842.1271
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1379116.802442.1238
חשמל 296000236חברת חשמל3803862.6504452.325
ישרס טז6130223ישרס1349343.8870422.0779
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1782431.54542.0485
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1320682.90884042.0338
ריט 1 ה1136753ריט 11278580.85471531.9689
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1528520.84361821.8831
ריט 1 ו1138544ריט 11201247.7259021.8499
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1161525.0263021.7887
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1157337.97629021.7822
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1102943.625421.6985
עזריאלי ה1156603עזריאלי3723412.8681.6939
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות13778751.6033
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה1007100.61.5509
בזק 102300184בזק998683.24932161.5379
חשמל 316000285חברת חשמל2496247.6891.5258
גב ים ט7590219גב ים966486.834961.4883
אמות ח1172782אמות13568751.4521
מגה אור ח1147602מגה אור931491.61.4344
שופרסל ו7770217שופרסל896622.2661361.3808
פניקס 57670284הפניקס ביטוח886533.26321.3652
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1851274.5964571.3057
מגה אור ט1165141מגה אור824958.7333681.2704
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות820741.1838081.2639
אלבר יז1158732אלבר820003.17621241.2628
אדגר י1820208אדגר השקעות788611.73941.2144
מליסרון י3230190מליסרון1580824.82566361.1943
מליסרון יא3230208מליסרון1503755.7085441.1361
מליסרון יד3230232מליסרון1486216.08131811.1228
עזריאלי ד1138650עזריאלי3534510.8035491.608
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן1022764.66921.575
מקורות 101158468מקורות714039.2941.0996
עזריאלי ו1156611עזריאלי2410281.9971.0965
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב682482.31382731.051
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות677899.464061.0439
מליסרון יז3230273מליסרון1345130.45378481.0163
אדגר ט1820190אדגר השקעות654247.221121.0075
עזריאלי ז1178672עזריאלי1996110.76560.9081
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1265929.20457920.8928
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1247021.66263080.8795
מליסרון טז3230265מליסרון909702.72160530.6873
עזריאלי ח1178680עזריאלי1874098.580.6588
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב809212.03080.5707
מליסרון כ3230422מליסרון1110511.764110.839
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
DateLevel
25/01/2022130.92
24/01/2022131.03
23/01/2022131.81
20/01/2022132.50
19/01/2022132.44
18/01/2022132.57
17/01/2022132.94
16/01/2022133.05
13/01/2022133.37
12/01/2022133.40
11/01/2022133.24
10/01/2022133.52
09/01/2022133.79
06/01/2022134.16
05/01/2022134.54
04/01/2022134.58
03/01/2022134.27
02/01/2022133.91
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.