↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה שקלי – מח"מ 4 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 4 קבוע כולל איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1283
שער אחרון104.29
שינוי יומי0.05%
מספר ניירות במדד10
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית3.89%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
לצורך חישוב הדירוג הממוצע דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל15.2337
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל15.1524
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל14.0087
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל13.3158
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל10.3787
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל10.2373
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל9.3124
ממשל שקלית 02291194802ממשלת ישראל6.6495
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל5.7115
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023