↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס כספית מדינה ופיקדונות

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס AA-AAA - מח"מ 0.5 קבוע כולל אגרות חוב קונצרניות המותרות להחזקה בקרן כספית, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 6 חודשים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1291
שער אחרון4,022.39
שינוי יומי0.88%
מספר ניירות במדד100
מח"מ ברוטו11.5
תשואה פנימית2.2
מרווח ממשלתי3.13%
דירוג ממוצע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023