↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.12%-5.321.25%0.63%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.10%-4.721.02%0.51%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.14%-6.030.82%-0.70%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB