↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.04%5.331.35%0.78%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.09%4.961.08%0.64%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.01%-5.870.44%0.87%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB