↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.30%5.401.85%1.43%+AA
אינדקס אג"ח ישראל שקלי0.26%4.981.81%1.48%+AA
אינדקס אג"ח ישראל צמוד0.32%5.860.77%1.23%+AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.70%2.948.52%---A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB