↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.03%-4.993.01%0.75%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.10%-4.412.78%0.54%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.03%5.680.63%0.92%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/06/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB