↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.13%5.411.39%0.88%+AA
אינדקס אג"ח ישראל שקלי0.16%5.031.20%0.83%+AA
אינדקס אג"ח ישראל צמוד0.10%5.830.50%0.84%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB