↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.67%5.312.14%1.51%+AA
אינדקס אג"ח ישראל שקלי0.85%4.872.16%1.70%+AA
אינדקס אג"ח ישראל צמוד0.47%5.771.14%1.18%+AA
אינדקס אג"ח ישראל דולר1.78%3.158.35%---+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB