↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.10%5.154.70%0.84%AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.15%4.754.58%0.62%AA
אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה0.23%7.435.12%0.98%AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.04%5.502.12%0.98%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB