↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.23%-5.291.41%0.80%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.34%-4.901.32%0.75%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.13%-5.810.30%-0.81%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 08/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB