↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.03%-5.311.24%0.54%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.04%4.911.08%0.50%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.10%-5.800.55%-0.54%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB