↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.14%5.291.55%0.66%+AA
אינדקס אג"ח כללי שקלי0.03%4.661.28%0.52%+AA
אינדקס אג"ח כללי צמוד0.25%6.060.90%-0.73%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB