↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.07%3.872.25%1.87%-AA
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.12%3.692.47%2.17%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.01%4.211.04%1.54%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.33%-2.844.58%---A
אינדקס A-AAA ת"א0.12%3.742.20%1.90%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB