↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.03%3.801.82%1.43%-AA
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.01%-3.552.09%1.71%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.05%4.180.43%-1.11%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.11%-2.624.27%3.98%A
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה0.01%3.530.94%1.35%+A
אינדקס A-AAA ת"א0.02%-3.621.92%1.53%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.06%3.842.13%1.70%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.01%3.851.62%1.23%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB