↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.05%-3.872.13%1.76%-AA
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.00%-3.632.45%2.09%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.11%-4.240.15%1.39%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.00%-2.734.76%---A
אינדקס אג"ח מנפיקים במשקל שווה0.00%3.392.38%2.32%+A
אינדקס A-AAA ת"א0.01%-3.692.29%1.91%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.03%-3.702.96%2.60%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.06%-3.921.91%1.54%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB