↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה0.24%3.942.50%2.17%-AA
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.27%3.762.75%2.49%-AA
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.23%4.381.08%1.48%AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.06%2.826.06%---A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB