↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.25%-3.861.98%1.63%+A
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.21%-3.530.92%1.35%+A
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.18%-3.442.03%1.75%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.32%-4.420.56%-1.37%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.36%2.893.82%---+A
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top1000.29%-4.231.63%1.24%AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.41%-5.150.43%-1.43%-AA
אינדקס A-AAA ת"א שקלי0.18%-3.511.89%1.60%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.31%-4.012.24%1.87%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.24%-3.901.76%1.40%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB