↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.05%3.841.83%1.54%-AA
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top1000.03%4.141.51%1.20%AA
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.02%3.551.96%1.70%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.09%4.230.36%-1.32%-AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.08%4.970.16%-1.42%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.20%-2.833.17%---+A
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.05%3.620.91%1.28%+A
אינדקס A-AAA ת"א0.03%3.621.80%1.53%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.07%3.942.12%1.83%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.05%3.871.63%1.35%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB