↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.46%3.714.10%2.15%+A
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.39%3.482.89%1.94%+A
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.44%3.323.98%2.09%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.50%4.261.45%2.14%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.24%2.685.00%---+A
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק0.56%3.653.99%1.99%+A
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק0.50%4.621.98%2.53%-AA
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top1000.45%3.993.89%1.87%AA
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון0.61%4.543.88%1.75%-AA
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון0.52%4.751.68%2.16%AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.56%4.771.73%2.23%-AA
אינדקס A-AAA ת"א שקלי0.44%3.383.84%1.95%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.46%4.034.49%2.44%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.47%3.783.91%1.96%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB