↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה0.52%-3.943.74%3.53%-AA
אינדקס שקלי מדורג0.47%-3.724.39%4.19%-AA
אינדקס צמוד מדורג0.52%-4.371.88%2.34%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB