↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.05%2.971.86%1.68%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.05%2.601.71%1.57%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.08%5.262.01%1.55%-AA
אינדקס A-AA מח"מ 30.06%3.031.67%1.46%+A
אינדקס A-AA מח"מ 40.07%4.031.78%1.47%-AA
אינדקס A-AA מח"מ 50.08%5.021.92%1.46%-AA
אינדקס A מח"מ 30.07%3.032.06%1.86%A
אינדקס A מח"מ 40.07%4.032.15%1.86%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.