↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.11%2.913.94%2.02%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.12%2.463.80%2.00%+A
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.13%5.264.17%2.00%-AA
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי0.09%2.933.20%1.42%AA
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי0.08%3.923.37%1.44%AA
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי0.08%4.903.51%1.49%AA
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי0.13%2.943.78%2.00%+A
אינדקס A-AA מח"מ 4 סינטטי0.11%3.933.93%1.99%-AA
אינדקס A-AA מח"מ 5 סינטטי0.10%4.924.01%1.97%-AA
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי0.15%2.944.27%2.48%A
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי0.13%3.934.44%2.47%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.