↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.03%-2.932.36%2.10%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.02%-2.492.03%1.85%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.08%-5.312.29%1.68%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.