↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-41.69%2.954.24%3.97%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים1.60%2.523.94%3.65%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים2.00%5.303.56%3.08%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.