↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.04%2.951.98%1.70%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.04%2.511.68%1.46%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.02%5.182.04%1.39%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.