↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.52%-2.934.53%4.39%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.42%-2.613.70%3.58%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.60%-5.303.62%3.28%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.