↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA-AAA - מח"מ 0.5 קבוע0.04%0.484.51%0.57%+A
אינדקס אג"ח שקלי - מח"מ 1 קבוע0.04%0.954.30%0.43%+AA
אינדקס A-AAA מנפיקים במשקל שווה 1-40.08%2.805.19%1.41%+A
אינדקס A-AAA שקלי 1-40.06%2.805.02%1.22%+A
אינדקס A-AAA צמוד 1-40.01%-2.822.42%1.44%-AA
אינדקס A-AAA שקלי 3-60.08%4.305.12%1.24%-AA
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.04%3.185.34%1.51%+A
אינדקס מדורג 2-5 מאוזן0.05%3.565.41%1.55%+A
אינדקס מדורג 5+ מאוזן0.13%6.825.44%1.37%AA
אינדקס AA-AAAי 0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך0.01%1.824.76%1.16%AA
אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך0.12%7.075.41%1.34%AA
אינדקס AA-AAA - מח"מ 3 קבוע0.03%2.994.88%1.15%AA
אינדקס AA-AAA - מח"מ 4 קבוע0.04%3.994.96%1.15%AA
אינדקס AA-AAA - מח"מ 5 קבוע0.06%5.005.08%1.20%AA
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי0.04%2.985.36%1.60%+A
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי0.04%2.975.72%1.94%A
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי0.07%3.975.79%1.95%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.