↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.11%2.962.48%2.24%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.11%2.472.19%1.95%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.04%5.342.19%1.73%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.