↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.05%-2.961.74%1.35%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.05%-2.521.69%1.40%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.14%-5.352.16%1.36%-AA
אינדקס A-AA מח"מ 30.07%-2.991.67%1.28%+A
אינדקס A-AA מח"מ 40.10%-3.991.85%1.29%-AA
אינדקס A-AA מח"מ 50.13%-4.992.03%1.30%-AA
אינדקס A מח"מ 30.09%-2.972.07%1.69%A
אינדקס A מח"מ 40.13%-3.962.22%1.65%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/10/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.