↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי מח"מ / טווח לפדיון

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.24%2.902.79%2.60%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.25%2.572.23%2.01%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.22%5.372.35%1.95%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.