↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.25%6.390.70%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.21%6.090.69%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.33%7.670.84%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.17%5.000.53%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.29%5.001.14%-AAA
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA