↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.15%6.430.71%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.07%6.030.54%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.26%8.020.45%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.01%4.940.40%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.19%4.940.72%-AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA