↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.17%6.390.93%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.02%5.930.79%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.34%7.551.22%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.04%-4.970.68%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.42%4.991.66%-AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA