↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח מדינה

אג"ח מדינה כללי
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.08%6.603.99%AAA
אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע0.02%4.003.87%AAA
אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 5 קבוע0.04%5.003.94%AAA
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד0.10%7.534.05%AAA
אג"ח מדינה שקלי
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.13%6.214.06%AAA
אינדקס מק"מ0.01%0.604.10%AAA
אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - נובמבר0.03%0.684.10%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 2 קבוע0.03%2.003.78%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 3 קבוע0.03%3.003.83%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 4 קבוע0.05%4.003.89%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע0.10%5.003.96%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 10 קבוע0.29%10.024.34%AAA
אג"ח מדינה צמוד
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.03%7.511.35%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 2 קבוע0.07%-2.000.94%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 3 קבוע0.02%-3.001.05%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 4 קבוע0.02%-4.001.15%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע0.02%-5.011.25%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 10 קבוע0.05%10.011.56%AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA