↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.01%-6.940.68%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.05%-9.230.02%-AAA
אינדקס מדינה מאוזן0.04%-6.870.79%AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA