↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.11%6.610.67%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.08%5.900.58%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.14%7.631.22%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.08%5.010.46%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.10%5.021.56%-AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA