↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.12%7.190.51%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.13%-9.190.30%-AAA
אינדקס מדינה מאוזן0.01%-6.860.56%AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA