↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.20%-6.400.95%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.21%-5.900.82%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.21%-7.511.36%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.22%-4.970.72%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.18%-4.971.71%-AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/10/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA