↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.02%6.860.66%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.16%7.210.58%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.08%-9.900.34%-AAA
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 50.06%4.910.36%AAA
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 50.06%-4.920.53%-AAA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA