↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.39%-4.232.12%1.89%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.31%-4.122.19%1.96%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.49%-4.621.23%1.71%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.28%-4.431.65%1.40%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.28%-3.170.67%1.10%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.37%-4.022.99%2.77%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.60%-5.171.65%2.14%AA
דירוגי AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA שקלי 0-50.33%-3.032.67%2.53%AA
אינדקס AA צמוד 0-50.46%-3.091.63%2.03%AA
אינדקס AA שקלי 5+0.40%-7.372.59%2.10%-AA
אינדקס AA צמוד 5+0.78%-6.631.73%2.33%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.62%-3.505.37%5.19%+A
אינדקס A-AA שקלי - ישראל0.48%-4.093.01%2.78%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.45%-2.203.70%3.62%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.61%-3.096.23%6.09%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.61%-3.236.12%5.97%A
אינדקס A צמוד0.63%-3.245.42%5.81%A
אינדקס A שקלי0.67%-3.296.44%6.27%A
אינדקס A שקלי - ישראל0.72%-3.504.71%4.53%A
אינדקס A ישראל 2-40.57%-2.944.63%4.50%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB0.99%-2.699.73%9.66%+BB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB