↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.09%4.121.39%0.88%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.16%3.901.42%0.99%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.00%-4.540.42%-0.88%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.15%3.771.05%0.63%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.04%3.371.00%-0.46%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.17%3.891.76%1.33%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.01%-4.960.22%-1.04%AA
אינדקס AA-AAA ישראל 0-20.16%1.290.64%0.34%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.10%4.131.51%1.00%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AAי 0-20.17%1.500.76%0.69%-AA
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים0.04%4.171.58%1.09%-AA
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.05%4.351.62%1.10%AA
אינדקס A-AA שקלי0.22%3.741.63%1.22%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.01%-3.780.35%-1.06%-AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.10%1.230.74%-0.77%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.13%1.961.09%0.91%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.12%3.242.06%1.73%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.23%3.282.22%1.89%A
אינדקס A צמוד0.06%-3.390.03%1.53%A
אינדקס A צמוד משקל שווה0.08%-3.520.00%1.52%A
אינדקס A שקלי0.29%3.202.19%1.87%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.22%3.361.74%1.39%A
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי0.27%3.292.06%1.72%A
אינדקס A ישראל 2-40.09%2.931.59%1.33%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.19%3.142.13%1.81%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB0.15%2.603.76%3.51%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB