↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.21%4.101.82%1.10%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.12%3.701.73%1.09%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.36%4.750.62%-1.20%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.16%3.751.42%0.77%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.18%3.351.26%-0.79%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.10%3.652.07%1.44%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.42%5.170.41%-1.34%AA
אינדקס AA-AAA ת"א 0-20.14%1.130.86%0.74%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.23%4.121.94%1.23%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים0.26%4.112.06%1.35%-AA
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.31%4.482.15%1.37%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.14%3.591.84%1.22%-AA
אינדקס A-AA שקלי 0-20.06%1.290.96%0.82%+A
אינדקס A-AA צמוד0.27%4.210.51%-1.39%-AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.16%1.161.10%-1.33%+A
אינדקס A-AA ישראל 1-30.13%1.981.52%1.21%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.23%3.362.53%1.94%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.19%3.342.67%2.08%A
אינדקס A צמוד0.29%3.680.15%-1.84%A
אינדקס A צמוד משקל שווה0.29%3.830.14%-1.83%A
אינדקס A שקלי0.17%3.202.60%2.04%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.18%3.402.16%1.56%A
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי0.18%3.482.13%1.52%A
אינדקס A ישראל 2-40.17%3.032.07%1.53%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.19%3.252.56%1.99%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB כללי0.10%2.843.85%3.37%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB