↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.06%-4.131.50%1.02%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.10%-3.761.41%1.02%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.05%-4.600.68%-1.08%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.10%-3.711.06%0.67%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.01%-3.171.32%-0.63%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.10%-3.821.78%1.39%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.05%-5.070.45%-1.25%AA
אינדקס AA-AAA ת"א 0-20.04%-1.250.72%0.65%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.05%-4.151.67%1.17%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים0.08%-4.121.72%1.24%-AA
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.07%-4.371.82%1.26%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.10%-3.781.49%1.10%-AA
אינדקס A-AA שקלי 0-20.05%-1.400.71%0.64%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.09%-4.130.55%-1.27%-AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.08%-1.160.98%-1.09%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.08%-1.981.11%1.03%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.11%-3.322.14%1.84%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.11%-3.342.29%1.99%A
אינדקס A צמוד0.11%-3.540.20%-1.72%A
אינדקס A צמוד משקל שווה0.10%-3.640.21%-1.70%A
אינדקס A שקלי0.11%-3.272.25%1.95%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.11%-3.481.80%1.46%A
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי0.10%-3.392.13%1.81%A
אינדקס A ישראל 2-40.16%-3.001.66%1.48%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.09%-3.232.19%1.90%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB כללי0.07%2.773.70%3.49%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB