↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.20%4.231.53%1.17%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.21%4.171.36%1.07%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.18%4.580.72%1.13%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.24%4.261.24%0.95%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.12%3.220.43%0.72%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.18%4.261.76%1.46%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.29%5.101.12%1.59%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.24%3.742.68%2.37%+A
אינדקס A-AA שקלי0.20%4.072.06%1.78%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.10%3.711.50%1.85%+A
אינדקס A-AA ישראל 1-30.21%2.091.87%1.67%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.30%3.233.67%3.40%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.25%3.273.65%3.39%A
אינדקס A צמוד0.21%3.332.68%3.04%A
אינדקס A שקלי0.37%3.323.85%3.64%A
אינדקס A שקלי ישראל0.27%3.492.57%2.33%A
אינדקס A ישראל 2-40.20%2.912.63%2.44%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB0.19%2.487.77%7.66%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB