↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.08%-4.241.65%1.23%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.12%-4.101.73%1.29%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.06%-4.610.01%1.25%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.13%-3.981.30%0.89%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.00%3.440.65%-0.75%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.12%-4.132.18%1.73%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.07%-5.020.25%1.43%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.08%-4.161.80%1.39%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.11%-4.292.07%1.63%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.13%-3.891.98%1.57%+A
אינדקס A-AA צמוד0.13%-3.780.12%1.46%+A
אינדקס A-AA צמוד 0-20.08%-1.280.20%-1.57%+A
אינדקס A-AA ישראל 1-30.07%-2.031.50%1.38%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.18%-3.172.75%2.46%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.19%-3.193.07%2.76%A
אינדקס A צמוד0.20%-3.350.72%2.10%A
אינדקס A שקלי0.17%-3.113.12%2.81%A
אינדקס A שקלי ישראל0.05%-3.332.12%1.79%A
אינדקס A ישראל 2-40.12%-3.042.02%1.73%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.18%-3.072.90%2.62%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB0.01%2.665.24%5.03%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB