↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AAA ישראל0.01%3.754.58%0.77%AAA
אינדקס AAA צמוד0.01%4.181.96%0.96%AAA
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.05%3.884.99%1.17%AA
אינדקס AA ומעלה 3+0.09%5.425.09%1.14%AA
אינדקס AA-AAA ישראל 5-70.16%6.045.29%1.28%AA
אינדקס AA-AAA ישראל 7+0.12%9.075.66%1.35%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.09%3.714.93%1.05%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.02%4.332.34%1.26%+AA
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-30.07%1.684.50%0.73%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-30.02%-1.882.00%1.36%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.09%3.934.70%0.80%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.01%-3.421.93%0.94%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.08%3.475.13%1.27%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.03%4.602.52%1.40%AA
אינדקס AA-AAA ת"א 0-20.00%1.284.69%1.25%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה0.06%3.985.09%1.28%AA
אינדקס ישראל AA מאוזן 2-40.01%3.214.89%1.05%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.06%4.285.26%1.45%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.09%3.615.15%1.29%+A
אינדקס A-AA שקלי 0-20.04%1.254.81%1.05%+A
אינדקס A-AA צמוד0.03%3.752.77%1.77%-AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.05%-1.322.30%2.01%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.02%2.205.13%1.42%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.05%3.085.77%2.00%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.04%3.105.77%2.00%A
אינדקס A צמוד0.01%3.273.28%2.31%A
אינדקס A שקלי0.07%2.935.49%1.68%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.11%2.755.37%1.56%A
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי0.08%3.025.27%1.45%A
אינדקס A ישראל 2-40.03%3.205.71%1.87%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.08%3.075.72%1.93%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס צמוד מדורג עד A0.03%3.203.49%2.54%-A
אינדקס שקלי מדורג עד A0.08%2.605.91%2.12%-A
אינדקס אג"ח תשואות פיזור רחב0.05%2.976.05%2.29%+BBB
אינדקס HY-BBB כללי0.13%2.277.07%3.35%+BB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB