↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.15%-4.221.56%1.13%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.14%-4.131.41%1.08%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.16%-4.590.65%1.19%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.14%-4.131.17%0.84%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.08%-3.360.35%0.78%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.16%-4.101.73%1.40%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.20%-5.060.81%1.40%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.20%-4.272.02%1.61%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.20%-3.911.84%1.53%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.17%-3.691.23%1.70%+A
אינדקס A-AA ישראל 1-30.20%-2.021.73%1.53%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.27%-3.153.07%2.75%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.24%-3.173.21%2.93%A
אינדקס A צמוד0.31%-3.241.96%2.43%A
אינדקס A שקלי0.27%-3.173.11%2.87%A
אינדקס A שקלי ישראל0.30%-3.372.21%1.95%A
אינדקס A ישראל 2-40.31%-2.912.24%2.02%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB0.71%-2.576.67%6.52%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB