↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן1.49%4.152.31%1.81%AA
אינדקס AA ומעלה 0-20.21%0.911.26%1.16%+AA
אינדקס AA ומעלה שקלי1.94%3.992.30%1.93%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.64%4.341.55%1.63%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי2.23%4.451.75%1.34%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.81%3.071.11%1.05%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי2.00%3.793.18%2.83%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד1.00%5.141.77%1.98%AA
דירוגי AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA שקלי 0-52.05%3.092.82%2.54%AA
אינדקס AA צמוד 0-50.47%2.611.86%1.77%AA
אינדקס AA שקלי 5+3.37%7.242.66%1.98%-AA
אינדקס AA צמוד 5+1.23%6.431.64%1.98%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח2.31%3.435.39%5.03%+A
אינדקס A-AA שקלי - ישראל2.05%4.033.03%2.67%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-31.65%2.263.53%3.28%+A
אינדקס A-AA צמוד 0-31.20%1.783.05%2.80%-AA
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן2.36%3.066.39%6.00%A
אינדקס A צמוד2.23%2.924.82%4.78%A
אינדקס A שקלי2.51%3.226.99%6.71%A
אינדקס A שקלי - ישראל2.12%3.504.71%4.40%A
אינדקס A ישראל 2-42.07%2.884.11%3.83%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס HY-BBB2.00%2.779.49%9.28%+BB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB