↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.22%-6.331.38%0.83%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.08%-4.251.76%1.40%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.15%-4.020.42%-0.62%+AA
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)0.12%-3.930.09%-0.96%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.03%-3.182.31%2.11%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.11%-4.691.24%0.88%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.05%-3.412.43%2.21%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.