↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.13%-6.081.93%0.92%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.11%-4.051.86%1.16%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.11%-4.351.24%-0.76%+AA
אינדקס צמודות בנקים ישראל0.04%-3.631.15%-0.98%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.01%2.872.02%1.49%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.17%-3.901.63%0.98%-AA
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.10%-2.981.89%1.36%A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.11%-3.312.38%1.80%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.