↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.04%6.171.57%0.85%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.07%4.071.62%1.24%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.04%3.900.85%-0.55%+AA
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)0.05%3.800.55%-0.85%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.02%2.981.89%1.71%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.10%4.471.43%0.94%-AA
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.08%3.181.68%1.39%A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.18%3.372.62%2.29%+A
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.