↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.09%6.171.57%0.92%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.03%4.001.67%1.36%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.19%3.910.97%-0.73%+AA
אינדקס צמודות בנקים0.14%3.690.69%-1.04%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.02%3.082.05%1.86%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.02%4.411.40%1.01%-AA
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.12%3.281.78%1.56%A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.14%3.392.35%2.11%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.