↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.13%4.694.81%0.91%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.15%4.085.02%1.20%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.06%3.771.95%0.83%+AA
אינדקס צמודות בנקים ישראל0.04%3.512.07%1.01%+AA
אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים0.06%2.704.58%0.88%AAA
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות0.09%4.314.69%0.86%AAA
אינדקס CoCo צמוד0.19%2.922.36%1.55%-AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.02%2.542.32%1.57%-AA
אינדקס CoCo ישראל-100.18%2.492.18%1.42%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.08%3.955.39%1.48%+A
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.07%2.555.58%1.80%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.