↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.01%6.071.83%1.28%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.07%-4.532.43%2.03%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.03%-3.930.26%0.90%AA
אינדקס צמודות בנקים0.03%4.860.15%0.79%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.07%-2.962.69%2.51%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.00%-5.182.04%1.61%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.08%3.454.99%4.73%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/06/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.