↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.14%6.031.52%1.07%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.15%4.382.21%1.87%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.15%3.790.24%0.77%+AA
אינדקס צמודות בנקים0.09%4.700.17%0.74%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.16%2.772.92%2.73%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.12%5.081.54%1.20%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.19%3.533.98%3.76%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.