↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.12%-5.883.64%1.07%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.01%-3.723.51%1.37%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.09%-4.270.65%0.84%+AA
אינדקס צמודות בנקים ישראל0.02%-3.570.69%1.16%+AA
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות0.12%-4.173.03%0.87%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.06%2.634.06%1.84%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.23%-3.823.34%1.12%-AA
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.43%-3.113.92%1.66%A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.27%-3.154.19%1.97%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/06/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.