↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.04%-6.261.62%1.04%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.00%-4.192.17%1.67%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.12%-4.150.46%0.76%+AA
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)0.14%-4.070.83%1.14%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.05%2.892.61%2.23%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.09%-4.841.59%1.22%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.10%-3.413.41%3.16%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.