↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ענפיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח2.51%6.122.03%1.42%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 22.78%4.672.57%2.07%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח1.51%4.030.78%0.98%AA
אינדקס צמודות בנקים1.29%4.970.71%0.93%+AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים1.40%3.192.96%2.63%-AA
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים2.93%5.182.23%1.76%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי2.23%3.385.73%5.43%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.