↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.00%-3.402.63%0.42%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.17%-6.613.55%1.00%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.20%-4.413.79%1.43%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.29%-3.563.97%1.69%-AA
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.29%-4.204.07%1.72%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.26%-4.491.60%1.89%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.31%-3.683.73%1.41%+A
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.14%-4.403.56%1.22%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.45%-3.544.33%2.07%A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.24%-2.844.09%1.94%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.16%-3.134.12%1.93%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.35%-3.865.19%2.81%A
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality0.20%-2.345.90%3.80%+A
אינדקס מודל אג"ח חברות-מדינה0.18%-4.183.68%1.34%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-40.06%-2.833.04%0.74%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד 2-40.11%-3.050.68%1.07%+AA
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)0.18%-2.263.55%1.23%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 28/06/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB