↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.02%3.550.77%0.44%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.06%-7.231.62%0.74%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.16%-4.612.12%1.62%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.12%-3.732.30%1.94%-AA
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.10%-3.941.97%1.59%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון0.13%-3.032.96%2.67%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.12%-3.052.65%2.39%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.17%-3.734.04%3.66%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/03/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB