↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.05%3.690.85%0.59%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.18%6.761.08%0.61%+AA
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.27%3.133.58%3.34%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.20%4.782.04%1.74%-AA
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך0.23%3.762.33%2.07%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.24%3.792.45%2.16%-AA
אינדקס אג"ח LV0.27%4.322.25%1.95%+A
אינדקס אג"ח LV שקלי0.23%4.052.20%1.92%+A
אינדקס אג"ח LV צמוד0.18%3.961.20%1.70%+A
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון0.27%3.203.46%3.25%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB