↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.15%2.931.07%0.96%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.21%6.041.03%0.70%+AA
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.86%3.125.93%5.80%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.47%4.652.81%2.58%-AA
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך0.55%3.723.39%3.17%+A
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.61%3.903.52%3.28%-AA
אינדקס אג"ח LV0.56%4.453.01%2.74%+A
אינדקס אג"ח LV שקלי0.54%4.082.97%2.73%+A
אינדקס אג"ח LV צמוד0.48%4.191.96%2.44%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון0.71%3.355.58%5.40%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB