↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.46%3.121.43%1.03%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.73%6.261.43%0.93%+AA
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה2.34%3.056.61%6.30%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך1.42%4.433.27%2.89%-AA
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך2.27%3.714.75%4.42%+A
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה1.76%3.883.45%3.05%-AA
אינדקס אג"ח LV1.95%4.463.15%2.74%+A
אינדקס אג"ח LV שקלי2.08%3.953.52%3.17%+A
אינדקס אג"ח LV צמוד1.72%4.002.01%2.24%+A
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון2.12%3.375.17%4.76%+A
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון2.29%3.396.18%5.88%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB