↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.04%3.540.79%0.49%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.05%-7.081.37%0.74%+AA
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.18%3.072.93%2.65%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.08%4.602.10%1.75%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.09%3.712.31%1.98%-AA
אינדקס אג"ח LV שקלי0.09%3.942.10%1.78%+A
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון0.12%3.143.00%2.76%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB