↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס מניות ישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מניות ישראל הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק המניות בישראל. המדד כולל מניות של חברות עם רווחיות עקבית לאורך זמן, שווי החזקות ציבור וסחירות מינימליים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
15.23%41.03%47.79%74.07%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
14.73%18.92%15.68%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.530.800.79
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2100
ISIN מדדILINDX121008
מועד השקת המדד01/06/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/20212,998.03
01/08/20212,969.76
29/07/20212,956.45
28/07/20212,940.72
27/07/20212,926.34
26/07/20212,935.21
25/07/20212,949.44
22/07/20212,921.06
21/07/20212,915.40
20/07/20212,872.69
19/07/20212,848.23
15/07/20212,937.88
14/07/20212,968.72
13/07/20212,970.74
12/07/20212,971.49
11/07/20212,984.99
08/07/20212,942.54
07/07/20213,003.59
06/07/20212,980.30
05/07/20212,984.48
04/07/20212,980.98
01/07/20212,978.26
30/06/20212,984.52
29/06/20212,986.25
28/06/20212,987.63
27/06/20212,979.12
24/06/20212,986.19
23/06/20212,994.96
22/06/20212,986.68
21/06/20212,978.20
20/06/20212,958.18
17/06/20212,983.97
16/06/20212,998.78
15/06/20212,999.39
14/06/20213,006.13
13/06/20213,001.67
10/06/20212,972.33
09/06/20212,961.63
08/06/20212,966.66
07/06/20212,977.03
06/06/20212,980.46
03/06/20212,953.62
02/06/20212,983.32
01/06/20212,985.37
31/05/20213,010.38
30/05/20213,020.94
27/05/20213,000.23
26/05/20213,009.33
25/05/20213,007.27
24/05/20213,016.92
23/05/20213,019.06
20/05/20212,976.65
19/05/20212,929.44
18/05/20212,939.03
13/05/20212,901.50
12/05/20212,879.91
11/05/20212,876.87
10/05/20212,936.75
09/05/20212,949.73
06/05/20212,924.08
05/05/20212,941.17
04/05/20212,911.53
03/05/20212,930.56
02/05/20212,895.45
29/04/20212,896.23
28/04/20212,880.65
27/04/20212,859.82
26/04/20212,861.86
25/04/20212,861.67
22/04/20212,853.13
21/04/20212,846.26
20/04/20212,855.80
19/04/20212,856.57
18/04/20212,850.07
13/04/20212,827.74
12/04/20212,823.38
11/04/20212,833.20
08/04/20212,808.78
07/04/20212,790.66
06/04/20212,785.88
05/04/20212,784.06
04/04/20212,797.94
01/04/20212,764.30
31/03/20212,750.39
30/03/20212,747.43
29/03/20212,749.63
25/03/20212,711.30
24/03/20212,739.72
22/03/20212,742.70
21/03/20212,710.48
18/03/20212,701.16
17/03/20212,703.53
16/03/20212,730.72
15/03/20212,720.05
14/03/20212,720.47
11/03/20212,706.39
10/03/20212,672.55
09/03/20212,668.45
08/03/20212,636.89
07/03/20212,661.95
04/03/20212,634.93
03/03/20212,645.87
02/03/20212,662.67
01/03/20212,655.57
28/02/20212,612.57
25/02/20212,617.11
24/02/20212,634.46
23/02/20212,615.32
22/02/20212,656.36
21/02/20212,677.71
18/02/20212,635.43
17/02/20212,662.63
16/02/20212,699.59
15/02/20212,702.09
14/02/20212,673.06
11/02/20212,661.47
10/02/20212,689.14
09/02/20212,671.54
08/02/20212,660.18
07/02/20212,663.72
04/02/20212,632.38
03/02/20212,643.90
02/02/20212,650.55
01/02/20212,623.01
31/01/20212,594.93
28/01/20212,618.50
27/01/20212,615.95
26/01/20212,626.01
25/01/20212,627.85
24/01/20212,626.82
21/01/20212,664.85
20/01/20212,689.15
19/01/20212,665.41
18/01/20212,657.73
17/01/20212,641.70
14/01/20212,659.40
13/01/20212,658.80
12/01/20212,635.76
11/01/20212,633.56
10/01/20212,636.96
07/01/20212,583.03
06/01/20212,545.49
05/01/20212,536.46
04/01/20212,565.32
03/01/20212,582.82
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.