אינדקס אנרגיה ותשתיות בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אנרגיה ותשתיות בישראל עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו אחד מבין הסקטורים הבאים: אנרגיה או תשתיות, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,895.99
שינוי יומי7.43%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד51.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח13.6
מכפיל הון2.3
תשואת דיב'3.12%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
24.45%-16.81%-1.98%-15.02%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
31.77%21.27%19.62%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.64-0.06-0.16
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2113
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור אנרגיה או תשתיות
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דור אלון10932021397089.557788.3857
אנרג'יקס11233555101619.606888.3549
או.פי.סי11415713799028.63157.7985
אורמת113440211783208.44687.6876
אנרג'יאן11552905902389.901987.3824
נפטא6430151663130.2387.3607
אנלייט7200113100518.07567.2409
פז נפט11000073230829.83526.1115
ישראמקו יהש2320172175983.89056.431
דלק קידוחים יהש4750205775168.279725.1705
בזן25902483465375.9194745.822
אלומיי1082635726646.061464.9715
כהן פיתוח810010415564.894.8115
ארקו310011595396.5700324.7152
תמר פטרוליום1141357314601.772683.0563
דלק קבוצה10841281978491.53452.7592
אלון גז1117688202567.430911.9406
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,764.92
05/04/20201,646.69
02/04/20201,653.20
01/04/20201,575.96
31/03/20201,575.21
30/03/20201,493.63
29/03/20201,480.24
26/03/20201,500.84
25/03/20201,461.39
24/03/20201,418.68
23/03/20201,301.76
22/03/20201,316.35
19/03/20201,383.32
18/03/20201,284.35
17/03/20201,385.13
16/03/20201,308.48
15/03/20201,429.52
12/03/20201,356.57
11/03/20201,497.74
09/03/20201,564.72
08/03/20201,763.44
05/03/20201,905.33
04/03/20201,968.33
03/03/20202,018.96
01/03/20201,980.15
27/02/20202,030.63
26/02/20202,120.31
25/02/20202,150.24
24/02/20202,160.74
23/02/20202,220.16
20/02/20202,290.88
19/02/20202,304.95
18/02/20202,280.12
17/02/20202,295.62
16/02/20202,303.21
13/02/20202,275.98
12/02/20202,302.66
11/02/20202,266.90
10/02/20202,256.42
09/02/20202,287.00
06/02/20202,332.72
05/02/20202,325.00
04/02/20202,288.21
03/02/20202,283.71
02/02/20202,305.04
30/01/20202,388.12
29/01/20202,393.80
28/01/20202,394.24
27/01/20202,392.43
26/01/20202,447.52
23/01/20202,490.47
22/01/20202,532.90
21/01/20202,524.13
20/01/20202,540.00
19/01/20202,566.99
16/01/20202,570.70
15/01/20202,559.58
14/01/20202,547.59
13/01/20202,564.49
12/01/20202,582.55
09/01/20202,615.20
08/01/20202,630.11
07/01/20202,612.38
06/01/20202,608.87
05/01/20202,640.19
02/01/20202,616.40
01/01/20202,551.99
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.