אינדקס אנרגיה ותשתיות בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אנרגיה ישראלית עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור האנרגיה, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,624.49
שינוי יומי2.61%-
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד44.8 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח19.9
מכפיל הון2.5
תשואת דיב'2.45%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
35.27%-30.67%-20.98%-1.84%-
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
36.56%23.74%21.07%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.71-0.15-0.11
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2113
מועד השקת המדד06/08/2017
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור אנרגיה או תשתיות
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דרישות נוספותרווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אנלייט720011תשתיות4112298.7827610.6589
או.פי.סי1141571תשתיות4071411.81648.9093
אנרג'יקס1123355תשתיות6307833.687248.8892
אורמת1134402תשתיות11095165.09328.2057
פז נפט1100007אנרגיה2619956.7177.3319
דור אלון1093202צריכה מחזורית1114146.769747.2772
אנרג'יאן1155290אנרגיה4522863.429246.8637
אלומיי1082635תשתיות830173.919526.4163
ישראמקו יהש232017אנרגיה1595721.51975.8018
נפטא643015אנרגיה1162604.345225.5944
בזן2590248אנרגיה2112564.9684865.2604
ארקו310011צריכה מחזורית598731.5589154.6152
דלק קידוחים יהש475020אנרגיה2969751.168234.3151
דלק קבוצה1084128אנרגיה982923.9523.5532
אלון גז1117688אנרגיה205655.777052.4699
כהן פיתוח810010אנרגיה349298.2482.1607
תמר פטרוליום1141357אנרגיה181681.4175281.677
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/20201,624.49
02/07/20201,668.01
01/07/20201,632.73
30/06/20201,603.05
29/06/20201,548.26
28/06/20201,528.45
25/06/20201,593.39
24/06/20201,637.14
23/06/20201,676.99
22/06/20201,687.80
21/06/20201,685.99
18/06/20201,728.53
17/06/20201,727.21
16/06/20201,740.61
15/06/20201,700.93
14/06/20201,731.28
11/06/20201,727.98
10/06/20201,809.94
09/06/20201,818.45
08/06/20201,837.98
07/06/20201,786.26
04/06/20201,786.26
03/06/20201,758.98
02/06/20201,756.96
01/06/20201,775.12
31/05/20201,766.62
27/05/20201,776.61
26/05/20201,788.87
25/05/20201,807.11
24/05/20201,839.22
21/05/20201,859.04
20/05/20201,887.88
19/05/20201,849.98
18/05/20201,851.79
17/05/20201,798.59
14/05/20201,719.75
13/05/20201,820.75
12/05/20201,873.17
11/05/20201,898.75
10/05/20201,888.46
07/05/20201,836.62
06/05/20201,848.48
05/05/20201,862.75
04/05/20201,817.16
03/05/20201,857.96
30/04/20201,898.64
27/04/20201,851.07
26/04/20201,871.44
23/04/20201,824.59
22/04/20201,773.12
21/04/20201,776.13
20/04/20201,861.22
19/04/20201,893.10
16/04/20201,845.31
13/04/20201,949.90
12/04/20201,955.35
07/04/20201,895.99
06/04/20201,764.92
05/04/20201,646.69
02/04/20201,653.20
01/04/20201,575.96
31/03/20201,575.21
30/03/20201,493.63
29/03/20201,480.24
26/03/20201,500.84
25/03/20201,461.39
24/03/20201,418.68
23/03/20201,301.76
22/03/20201,316.35
19/03/20201,383.32
18/03/20201,284.35
17/03/20201,385.13
16/03/20201,308.48
15/03/20201,429.52
12/03/20201,356.57
11/03/20201,497.74
09/03/20201,564.72
08/03/20201,763.44
05/03/20201,905.33
04/03/20201,968.33
03/03/20202,018.96
01/03/20201,980.15
27/02/20202,030.63
26/02/20202,120.31
25/02/20202,150.24
24/02/20202,160.74
23/02/20202,220.16
20/02/20202,290.88
19/02/20202,304.95
18/02/20202,280.12
17/02/20202,295.62
16/02/20202,303.21
13/02/20202,275.98
12/02/20202,302.66
11/02/20202,266.90
10/02/20202,256.42
09/02/20202,287.00
06/02/20202,332.72
05/02/20202,325.00
04/02/20202,288.21
03/02/20202,283.71
02/02/20202,305.04
30/01/20202,388.12
29/01/20202,393.80
28/01/20202,394.24
27/01/20202,392.43
26/01/20202,447.52
23/01/20202,490.47
22/01/20202,532.90
21/01/20202,524.13
20/01/20202,540.00
19/01/20202,566.99
16/01/20202,570.70
15/01/20202,559.58
14/01/20202,547.59
13/01/20202,564.49
12/01/20202,582.55
09/01/20202,615.20
08/01/20202,630.11
07/01/20202,612.38
06/01/20202,608.87
05/01/20202,640.19
02/01/20202,616.40
01/01/20202,551.99
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.