אינדקס שירותים פיננסיים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון1,647.55
שינוי יומי0.77%
מספר ניירות במדד17
שווי כולל ני"ע במדד2.1 מיליוני ₪
שווי ני"ע משוקלל44.3 מיליוני ₪
מכפיל רווח19.9
מכפיל הון3.4
תשואת דיב'3.83%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
14.50%59.49%89.16%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
20.99%23.81%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.400.99---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2115
ISIN מדדILINDX121156
מועד השקת המדד04/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/05/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הבורסה לני"ע1159029פיננסים2128279.973739.5048
מיטב דש1081843פיננסים1134596.049758.4699
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים3851483.954648.2717
מימון ישיר1168186פיננסים1444737.89827.7148
ישראכרט1157403פיננסים24080007.3711
מור השקעות1141464פיננסים920775.5736.9528
אס.אר אקורד422014פיננסים856904.651086.2225
מניף1170893פיננסים752292.628966.2008
אטראו1096106פיננסים747071.40486.1577
שב"א1158161פיננסים7436006.1291
פנינסולה333013פיננסים772260.2969856.36
נאוי208017פיננסים737090.499686.0755
אי.בי.אי175018פיננסים835580.0643.7765
אופל בלאנס1094986פיננסים387041.33423.1902
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים338743.91372.7325
שוהם ביזנס1082007פיננסים328420.3060062.6444
אנליסט1080613פיננסים270938.09582.2257
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 11/04/2021
DateLevel
08/04/20211,647.55
07/04/20211,634.92
06/04/20211,609.29
05/04/20211,612.39
04/04/20211,626.21
01/04/20211,609.91
31/03/20211,588.50
30/03/20211,590.65
29/03/20211,584.47
25/03/20211,572.60
24/03/20211,593.12
22/03/20211,585.95
21/03/20211,571.05
18/03/20211,573.77
17/03/20211,582.35
16/03/20211,600.52
15/03/20211,592.96
14/03/20211,591.18
11/03/20211,580.18
10/03/20211,568.72
09/03/20211,570.06
08/03/20211,568.15
07/03/20211,579.19
04/03/20211,563.14
03/03/20211,580.97
02/03/20211,593.77
01/03/20211,591.24
28/02/20211,560.43
25/02/20211,562.85
24/02/20211,564.82
23/02/20211,550.17
22/02/20211,570.05
21/02/20211,566.65
18/02/20211,537.64
17/02/20211,549.74
16/02/20211,575.45
15/02/20211,581.62
14/02/20211,547.38
11/02/20211,537.28
10/02/20211,560.70
09/02/20211,554.68
08/02/20211,557.11
07/02/20211,559.75
04/02/20211,551.05
03/02/20211,547.20
02/02/20211,539.55
01/02/20211,532.84
31/01/20211,523.21
28/01/20211,541.67
27/01/20211,545.65
26/01/20211,561.32
25/01/20211,557.58
24/01/20211,559.79
21/01/20211,559.58
20/01/20211,560.87
19/01/20211,547.76
18/01/20211,531.98
17/01/20211,519.80
14/01/20211,511.90
13/01/20211,508.88
12/01/20211,504.17
11/01/20211,493.42
10/01/20211,491.37
07/01/20211,465.22
06/01/20211,466.52
05/01/20211,453.38
04/01/20211,472.71
03/01/20211,466.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.