↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס שירותים פיננסיים בישראל

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל, מסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" ועיקר פעילותן בתחום בישראל
 
נתוני שוק
שער אחרון1,668.95
שינוי יומי0.83%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד13.1 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל1.3 מיליארד ₪
מכפיל רווח14.7
מכפיל הון3.4
תשואת דיב'4.21%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
15.99%45.47%103.2%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
16.31%24.00%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.501.09---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2115
ISIN מדדILINDX121156
מועד השקת המדד04/08/2019
התחלת נתונים היסטוריים04/05/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "שירותים פיננסיים"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי15%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד הכנסות של למעלה מ-50% בישראל
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מימון ישיר1168186פיננסים17180999.6153
ישראכרט1157403פיננסים24520008.1819
מיטב דש1081843פיננסים10883527.7151
אלטשולר שחם גמל1159037פיננסים36186267.4379
הבורסה לני"ע1159029פיננסים19049687.3035
מור השקעות1141464פיננסים8878136.6802
אס.אר אקורד422014פיננסים9040446.046
פנינסולה333013פיננסים7697235.8951
נאוי208017פיננסים7694945.8948
שב"א1158161פיננסים7460005.7148
אטראו1096106פיננסים7422135.6858
מניף1170893פיננסים6470684.9569
אי.בי.אי175018פיננסים9602844.0337
אנליסט1080613פיננסים3337032.5478
אופל בלאנס1094986פיננסים3245922.4866
שוהם ביזנס1082007פיננסים3336652.3225
פועלים אי.בי.אי1084482פיננסים3612212.755
מלרן1170950פיננסים2652831.6461
וואליו קפיטל599019פיננסים2640041.5903
מיכמן1172337פיננסים2434351.4906
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
22/07/20211,668.95
21/07/20211,655.27
20/07/20211,613.24
19/07/20211,604.92
15/07/20211,657.11
14/07/20211,680.55
13/07/20211,695.10
12/07/20211,708.15
11/07/20211,718.26
08/07/20211,692.95
07/07/20211,726.12
06/07/20211,730.19
05/07/20211,732.90
04/07/20211,741.29
01/07/20211,736.40
30/06/20211,746.89
29/06/20211,751.33
28/06/20211,747.10
27/06/20211,735.43
24/06/20211,739.19
23/06/20211,743.10
22/06/20211,738.59
21/06/20211,740.80
20/06/20211,738.17
17/06/20211,751.42
16/06/20211,767.07
15/06/20211,767.85
14/06/20211,777.22
13/06/20211,789.34
10/06/20211,779.30
09/06/20211,768.90
08/06/20211,773.36
07/06/20211,771.71
06/06/20211,774.15
03/06/20211,755.72
02/06/20211,770.46
01/06/20211,773.25
31/05/20211,772.69
30/05/20211,771.47
27/05/20211,760.26
26/05/20211,766.00
25/05/20211,775.00
24/05/20211,775.25
23/05/20211,785.08
20/05/20211,754.20
19/05/20211,715.07
18/05/20211,720.04
13/05/20211,687.77
12/05/20211,688.92
11/05/20211,699.88
10/05/20211,724.50
09/05/20211,703.42
06/05/20211,703.82
05/05/20211,719.08
04/05/20211,706.22
03/05/20211,707.96
02/05/20211,694.81
29/04/20211,690.80
28/04/20211,673.27
27/04/20211,658.36
26/04/20211,652.21
25/04/20211,635.49
22/04/20211,631.13
21/04/20211,631.04
20/04/20211,639.66
19/04/20211,653.51
18/04/20211,670.26
13/04/20211,663.84
12/04/20211,662.79
11/04/20211,664.87
08/04/20211,647.55
07/04/20211,634.92
06/04/20211,609.29
05/04/20211,612.39
04/04/20211,626.21
01/04/20211,609.91
31/03/20211,588.50
30/03/20211,590.65
29/03/20211,584.47
25/03/20211,572.60
24/03/20211,593.12
22/03/20211,585.95
21/03/20211,571.05
18/03/20211,573.77
17/03/20211,582.35
16/03/20211,600.52
15/03/20211,592.96
14/03/20211,591.18
11/03/20211,580.18
10/03/20211,568.72
09/03/20211,570.06
08/03/20211,568.15
07/03/20211,579.19
04/03/20211,563.14
03/03/20211,580.97
02/03/20211,593.77
01/03/20211,591.24
28/02/20211,560.43
25/02/20211,562.85
24/02/20211,564.82
23/02/20211,550.17
22/02/20211,570.05
21/02/20211,566.65
18/02/20211,537.64
17/02/20211,549.74
16/02/20211,575.45
15/02/20211,581.62
14/02/20211,547.38
11/02/20211,537.28
10/02/20211,560.70
09/02/20211,554.68
08/02/20211,557.11
07/02/20211,559.75
04/02/20211,551.05
03/02/20211,547.20
02/02/20211,539.55
01/02/20211,532.84
31/01/20211,523.21
28/01/20211,541.67
27/01/20211,545.65
26/01/20211,561.32
25/01/20211,557.58
24/01/20211,559.79
21/01/20211,559.58
20/01/20211,560.87
19/01/20211,547.76
18/01/20211,531.98
17/01/20211,519.80
14/01/20211,511.90
13/01/20211,508.88
12/01/20211,504.17
11/01/20211,493.42
10/01/20211,491.37
07/01/20211,465.22
06/01/20211,466.52
05/01/20211,453.38
04/01/20211,472.71
03/01/20211,466.81
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.