indeX-Pro צריכה ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX-Pro צריכה ישראלית עוקב אחר הביצועים של מניות של חברות שסיווג ה-GICS שלהן הינו אחד מבין התחומים הבאים: צריכה בסיסית או צריכה מחזורית, בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון3,441.45
שינוי יומי2.30%-
מספר ניירות במדד37
שווי כולל ני"ע במדד48.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל2.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח18.5
מכפיל הון3.4
תשואת דיב'3.95%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
8.67%-2.30%9.06%64.09%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
22.37%15.20%14.13%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.340.340.80
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2133
מועד השקת המדד13/02/2020
התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג נייררגילה/יה''ש
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור צריכה בסיסית או צריכה מחזורית
שווי שוק מינימלי20 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי20 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מיטרוניקס1091065צריכה מחזורית4626197.98610.681
שופרסל777037צריכה בסיסית5343588.081686.169
שטראוס746016צריכה בסיסית11126725.2485.6848
אלקטרה צריכה5010129צריכה מחזורית1750122.909095.4281
פוקס1087022צריכה מחזורית1688383.21955.2193
סנו813014צריכה בסיסית2775859.25.387
רמי לוי1104249צריכה בסיסית2625626.11985.0688
פרשמרקט1157833צריכה בסיסית1567339.24.8612
פתאל החזקות1143429צריכה מחזורית2202374.54.8111
תדיראן258012צריכה מחזורית1438991.64164.4576
דלק רכב829010צריכה מחזורית1457662.998764.521
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית1099734.720723.4109
אבגול1100957צריכה מחזורית1059765.556293.2869
ויקטורי1123777צריכה בסיסית1021767.084363.2181
דלתא627034צריכה מחזורית1015015.14273.1481
קרור621011צריכה בסיסית1247439.822123.869
קרסו1123850צריכה מחזורית895585.4355542.4295
ספאנטק1090117צריכה בסיסית577209.8674021.7902
על בד625012צריכה בסיסית567396.486721.7598
נטו אחזקות168013צריכה בסיסית458707.7441.4227
רבל1103878צריכה מחזורית426438.3810241.3226
איסתא1081074צריכה מחזורית411707.02481.2769
שלא"ג1090547צריכה בסיסית405040.11.2563
גלוברנדס1147487צריכה מחזורית411837.91.2223
מהדרין686014צריכה בסיסית383019.72481.188
כלל משקאות1147685צריכה בסיסית3515001.0902
וילי פוד371013צריכה בסיסית342438.074191.0621
גן שמואל532010צריכה בסיסית309559.558080.9601
טיב טעם103010צריכה בסיסית297058.0277280.9213
קסטרו280016צריכה מחזורית220129.24470.6827
הולמס פלייס1142587צריכה מחזורית203521.3907820.6312
ברימאג1094283צריכה מחזורית124877.160850.3873
שנפ1103571צריכה מחזורית113187.7016520.3511
ראלקו393017צריכה מחזורית78548.993120.2436
גולף1096148צריכה מחזורית66546.486930.2064
עדיקה1143643צריכה מחזורית65213.5811040.1918
קווינקו386011צריכה מחזורית123169.9171920.382
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/20203,441.45
02/07/20203,522.40
01/07/20203,495.98
30/06/20203,431.02
29/06/20203,403.55
28/06/20203,386.50
25/06/20203,491.97
24/06/20203,533.75
23/06/20203,617.14
22/06/20203,617.19
21/06/20203,615.78
18/06/20203,699.94
17/06/20203,711.11
16/06/20203,721.83
15/06/20203,612.12
14/06/20203,623.86
11/06/20203,625.90
10/06/20203,645.05
09/06/20203,633.71
08/06/20203,670.40
07/06/20203,607.76
04/06/20203,607.76
03/06/20203,582.52
02/06/20203,580.40
01/06/20203,568.15
31/05/20203,557.74
27/05/20203,597.94
26/05/20203,556.98
25/05/20203,529.89
24/05/20203,542.07
21/05/20203,495.52
20/05/20203,546.28
19/05/20203,515.12
18/05/20203,499.82
17/05/20203,406.83
14/05/20203,296.59
13/05/20203,439.80
12/05/20203,478.77
11/05/20203,460.88
10/05/20203,486.96
07/05/20203,424.52
06/05/20203,452.82
05/05/20203,478.57
04/05/20203,410.83
03/05/20203,425.22
30/04/20203,501.90
27/04/20203,491.01
26/04/20203,462.36
23/04/20203,374.72
22/04/20203,310.93
21/04/20203,270.08
20/04/20203,276.39
19/04/20203,274.99
16/04/20203,128.24
13/04/20203,156.65
12/04/20203,193.21
07/04/20203,176.51
06/04/20203,079.12
05/04/20202,956.32
02/04/20202,979.28
01/04/20202,969.43
31/03/20202,994.61
30/03/20202,915.38
29/03/20202,897.47
26/03/20202,910.57
25/03/20202,831.21
24/03/20202,787.92
23/03/20202,627.31
22/03/20202,613.16
19/03/20202,717.82
18/03/20202,647.16
17/03/20202,754.98
16/03/20202,715.87
15/03/20202,836.45
12/03/20202,788.73
11/03/20202,950.18
09/03/20203,031.95
08/03/20203,260.90
05/03/20203,372.82
04/03/20203,432.98
03/03/20203,477.31
01/03/20203,414.38
27/02/20203,474.47
26/02/20203,580.65
25/02/20203,589.20
24/02/20203,569.96
23/02/20203,633.40
20/02/20203,756.11
19/02/20203,791.26
18/02/20203,729.46
17/02/20203,759.77
16/02/20203,765.77
13/02/20203,760.09
12/02/20203,799.58
11/02/20203,790.25
10/02/20203,738.63
09/02/20203,724.08
06/02/20203,786.48
05/02/20203,778.42
04/02/20203,701.52
03/02/20203,636.97
02/02/20203,634.96
30/01/20203,752.75
29/01/20203,767.96
28/01/20203,743.53
27/01/20203,757.07
26/01/20203,824.93
23/01/20203,865.46
22/01/20203,872.25
21/01/20203,824.97
20/01/20203,838.86
19/01/20203,847.80
16/01/20203,832.91
15/01/20203,793.85
14/01/20203,799.06
13/01/20203,824.84
12/01/20203,829.75
09/01/20203,842.09
08/01/20203,832.61
07/01/20203,815.99
06/01/20203,807.22
05/01/20203,833.77
02/01/20203,822.08
01/01/20203,793.24
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.