↑ חזור ל מדדי מניות

אינדקס מזון ישראלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מזון ישראלי כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית ונכללות באחד מבין סוגי התעשייה הבאים: קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, משקאות או יצרני מזון.
 
נתוני שוק
שער אחרון1,485.19
שינוי יומי0.71%-
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד17.8 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח16.3
מכפיל הון3.5
תשואת דיב'3.55%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.50%10.95%56.94%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.67%13.82%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.961.16---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2135
ISIN מדדILINDX121354
מועד השקת המדד10/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS "קמעונאות מזון ומוצרי יסוד", "משקאות" או "יצרני מזון" בסקטור צריכה בסיסית
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שטראוס746016צריכה בסיסית1049988212.0294
רמי לוי1104249צריכה בסיסית293419912.0124
שופרסל777037צריכה בסיסית692175711.8721
יוחננוף1161264צריכה בסיסית313615010.7814
פרשמרקט1157833צריכה בסיסית180044610.0646
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית15848878.8928
קרור621011צריכה בסיסית11168856.2669
ויקטורי1123777צריכה בסיסית10161235.7041
טיב טעם103010צריכה בסיסית9822005.5111
ביכורי השדה1172618צריכה בסיסית9080433.6667
נטו אחזקות168013צריכה בסיסית4866602.7307
וילי פוד371013צריכה בסיסית4678082.6249
מהדרין686014צריכה בסיסית4568312.5633
כלל משקאות1147685צריכה בסיסית3677002.0632
גן שמואל532010צריכה בסיסית3247681.7087
זנלכל130013צריכה בסיסית2667681.5078
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/20211,495.85
01/08/20211,478.08
29/07/20211,471.73
28/07/20211,466.09
27/07/20211,457.26
26/07/20211,454.95
25/07/20211,460.98
22/07/20211,458.08
21/07/20211,454.76
20/07/20211,456.53
19/07/20211,446.42
15/07/20211,471.46
14/07/20211,475.53
13/07/20211,481.12
12/07/20211,487.92
11/07/20211,488.64
08/07/20211,485.00
07/07/20211,511.23
06/07/20211,502.38
05/07/20211,510.14
04/07/20211,510.00
01/07/20211,515.96
30/06/20211,519.53
29/06/20211,523.82
28/06/20211,532.91
27/06/20211,522.47
24/06/20211,524.88
23/06/20211,509.62
22/06/20211,503.53
21/06/20211,494.93
20/06/20211,484.01
17/06/20211,493.48
16/06/20211,501.48
15/06/20211,508.12
14/06/20211,513.55
13/06/20211,515.72
10/06/20211,508.76
09/06/20211,500.10
08/06/20211,498.73
07/06/20211,509.24
06/06/20211,513.12
03/06/20211,497.90
02/06/20211,506.45
01/06/20211,511.31
31/05/20211,520.13
30/05/20211,515.50
27/05/20211,498.59
26/05/20211,513.62
25/05/20211,527.56
24/05/20211,535.48
23/05/20211,538.02
20/05/20211,533.76
19/05/20211,523.28
18/05/20211,514.02
13/05/20211,491.59
12/05/20211,484.42
11/05/20211,486.60
10/05/20211,497.08
09/05/20211,492.70
06/05/20211,486.81
05/05/20211,519.61
04/05/20211,523.77
03/05/20211,548.10
02/05/20211,549.40
29/04/20211,552.81
28/04/20211,540.05
27/04/20211,528.41
26/04/20211,537.47
25/04/20211,539.93
22/04/20211,533.38
21/04/20211,528.19
20/04/20211,531.11
19/04/20211,527.42
18/04/20211,527.96
13/04/20211,511.10
12/04/20211,516.66
11/04/20211,520.25
08/04/20211,524.43
07/04/20211,528.40
06/04/20211,540.76
05/04/20211,528.31
04/04/20211,537.22
01/04/20211,508.47
31/03/20211,509.15
30/03/20211,502.32
29/03/20211,500.40
25/03/20211,484.88
24/03/20211,497.14
22/03/20211,492.45
21/03/20211,465.68
18/03/20211,452.73
17/03/20211,442.37
16/03/20211,431.84
15/03/20211,425.70
14/03/20211,435.53
11/03/20211,430.86
10/03/20211,422.68
09/03/20211,426.52
08/03/20211,405.65
07/03/20211,426.99
04/03/20211,413.37
03/03/20211,409.21
02/03/20211,401.37
01/03/20211,406.47
28/02/20211,381.19
25/02/20211,375.48
24/02/20211,382.70
23/02/20211,380.54
22/02/20211,387.36
21/02/20211,390.09
18/02/20211,374.27
17/02/20211,379.65
16/02/20211,390.32
15/02/20211,398.94
14/02/20211,388.01
11/02/20211,386.36
10/02/20211,396.01
09/02/20211,391.01
08/02/20211,387.76
07/02/20211,385.29
04/02/20211,374.65
03/02/20211,378.24
02/02/20211,387.85
01/02/20211,384.46
31/01/20211,367.60
28/01/20211,376.31
27/01/20211,374.60
26/01/20211,375.39
25/01/20211,377.90
24/01/20211,382.04
21/01/20211,388.48
20/01/20211,401.02
19/01/20211,372.18
18/01/20211,378.05
17/01/20211,376.50
14/01/20211,385.48
13/01/20211,389.49
12/01/20211,387.36
11/01/20211,378.86
10/01/20211,385.15
07/01/20211,382.37
06/01/20211,381.39
05/01/20211,373.31
04/01/20211,386.35
03/01/20211,388.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.