אינדקס מזון ישראלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מזון ישראלי כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל וסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור צריכה בסיסית ונכללות באחד מבין סוגי התעשייה הבאים: קמעונאות מזון ומוצרי יסוד, משקאות או יצרני מזון.
 
נתוני שוק
שער אחרון1,486.81
שינוי יומי2.16%-
מספר ניירות במדד16
שווי כולל ני"ע במדד33.2 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל3.4 מיליארד ₪
מכפיל רווח18.4
מכפיל הון3.5
תשואת דיב'3.30%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.62%18.11%54.64%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
13.82%13.64%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.421.20---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2135
ISIN מדדILINDX121354
מועד השקת המדד10/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2018
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS "קמעונאות מזון ומוצרי יסוד", "משקאות" או "יצרני מזון" בסקטור צריכה בסיסית
שווי שוק מינימלי75 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי75 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
שטראוס746016צריכה בסיסית11015527.106512.5463
רמי לוי1104249צריכה בסיסית2901137.779811.8075
שופרסל777037צריכה בסיסית6813860.8434411.6216
פרשמרקט1157833צריכה בסיסית2071893.611.5142
יוחננוף1161264צריכה בסיסית2299574.59088.9707
נטו מלינדה1105097צריכה בסיסית1533324.13138.5532
קרור621011צריכה בסיסית1242660.35926.9318
ויקטורי1123777צריכה בסיסית1004863.83645.6053
טיב טעם103010צריכה בסיסית914529.9969125.1014
ביכורי השדה1172618צריכה בסיסית1018253.9644.0877
נטו אחזקות168013צריכה בסיסית484063.1282.7002
מהדרין686014צריכה בסיסית477112.2442.6614
כלל משקאות1147685צריכה בסיסית3850002.1476
וילי פוד371013צריכה בסיסית499616.218622.787
גן שמואל532010צריכה בסיסית312094.33441.6324
זנלכל130013צריכה בסיסית238707.517861.3316
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/20211,486.81
05/05/20211,519.61
04/05/20211,523.77
03/05/20211,548.10
02/05/20211,549.40
29/04/20211,552.81
28/04/20211,540.05
27/04/20211,528.41
26/04/20211,537.47
25/04/20211,539.93
22/04/20211,533.38
21/04/20211,528.19
20/04/20211,531.11
19/04/20211,527.42
18/04/20211,527.96
13/04/20211,511.10
12/04/20211,516.66
11/04/20211,520.25
08/04/20211,524.43
07/04/20211,528.40
06/04/20211,540.76
05/04/20211,528.31
04/04/20211,537.22
01/04/20211,508.47
31/03/20211,509.15
30/03/20211,502.32
29/03/20211,500.40
25/03/20211,484.88
24/03/20211,497.14
22/03/20211,492.45
21/03/20211,465.68
18/03/20211,452.73
17/03/20211,442.37
16/03/20211,431.84
15/03/20211,425.70
14/03/20211,435.53
11/03/20211,430.86
10/03/20211,422.68
09/03/20211,426.52
08/03/20211,405.65
07/03/20211,426.99
04/03/20211,413.37
03/03/20211,409.21
02/03/20211,401.37
01/03/20211,406.47
28/02/20211,381.19
25/02/20211,375.48
24/02/20211,382.70
23/02/20211,380.54
22/02/20211,387.36
21/02/20211,390.09
18/02/20211,374.27
17/02/20211,379.65
16/02/20211,390.32
15/02/20211,398.94
14/02/20211,388.01
11/02/20211,386.36
10/02/20211,396.01
09/02/20211,391.01
08/02/20211,387.76
07/02/20211,385.29
04/02/20211,374.65
03/02/20211,378.24
02/02/20211,387.85
01/02/20211,384.46
31/01/20211,367.60
28/01/20211,376.31
27/01/20211,374.60
26/01/20211,375.39
25/01/20211,377.90
24/01/20211,382.04
21/01/20211,388.48
20/01/20211,401.02
19/01/20211,372.18
18/01/20211,378.05
17/01/20211,376.50
14/01/20211,385.48
13/01/20211,389.49
12/01/20211,387.36
11/01/20211,378.86
10/01/20211,385.15
07/01/20211,382.37
06/01/20211,381.39
05/01/20211,373.31
04/01/20211,386.35
03/01/20211,388.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.