אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי כולל מניות בנקים ומניות של חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" וסיווג ה-GICS שלהן הינו באחד מבין תתי-התעשיות הבאים: "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה", שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון1,869.36
שינוי יומי2.02%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד117.6 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל19.8 מיליארד ₪
מכפיל רווח18.9
מכפיל הון1.0
תשואת דיב'1.03%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.37%0.46%-32.87%107.8%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
33.87%22.66%19.29%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.020.490.82
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2144
ISIN מדדILINDX121446
מועד השקת המדד08/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים30/06/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג בורסה ענף "בנקים" או ענף "שירותים פיננסים" עם סיווג GICS "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים662577פיננסים31994759.5668520.6774
לאומי604611פיננסים30554403.0061820.6716
מזרחי טפחות695437פיננסים20506861.144818.6959
דיסקונט691212פיננסים14724814.9614513.4247
בינלאומי593038פיננסים8893254.74568.108
ישראכרט1157403פיננסים22900004.7196
פיבי763011פיננסים3544200.42083.2313
מימון ישיר1168186פיננסים1433873.30752.9552
אס.אר אקורד422014פיננסים794323.249121.6371
פנינסולה333013פיננסים653136.2336051.3461
נאוי208017פיננסים651991.241281.3437
מניף1170893פיננסים864168.944361.781
אופל בלאנס1094986פיננסים365178.7291060.7526
שוהם ביזנס1082007פיננסים321382.1536050.6559
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2021
DateLevel
02/03/20211,869.36
01/03/20211,832.28
28/02/20211,824.21
25/02/20211,826.28
24/02/20211,833.34
23/02/20211,824.40
22/02/20211,850.63
21/02/20211,868.41
18/02/20211,836.11
17/02/20211,848.36
16/02/20211,852.39
15/02/20211,849.58
14/02/20211,808.14
11/02/20211,812.33
10/02/20211,833.47
09/02/20211,828.03
08/02/20211,825.04
07/02/20211,855.30
04/02/20211,843.05
03/02/20211,848.36
02/02/20211,849.36
01/02/20211,852.85
31/01/20211,826.29
28/01/20211,844.14
27/01/20211,866.56
26/01/20211,860.54
25/01/20211,869.30
24/01/20211,893.66
21/01/20211,920.06
20/01/20211,929.51
19/01/20211,925.55
18/01/20211,915.58
17/01/20211,900.26
14/01/20211,924.20
13/01/20211,915.78
12/01/20211,868.05
11/01/20211,840.47
10/01/20211,837.42
07/01/20211,797.35
06/01/20211,755.36
05/01/20211,759.05
04/01/20211,758.90
03/01/20211,769.03
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.