אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי כולל מניות בנקים ומניות של חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף "שירותים פיננסיים" וסיווג ה-GICS שלהן הינו באחד מבין תתי-התעשיות הבאים: "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה", שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
שער אחרון2,131.65
שינוי יומי0.27%
מספר ניירות במדד14
שווי כולל ני"ע במדד134.4 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל22.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח16.4
מכפיל הון1.1
תשואת דיב'0.37%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
21.29%30.58%51.14%134.9%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
22.02%22.55%19.29%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.330.720.98
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד2144
ISIN מדדILINDX121446
מועד השקת המדד08/07/2020
התחלת נתונים היסטוריים30/06/2015
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג בורסה ענף "בנקים" או ענף "שירותים פיננסים" עם סיווג GICS "אשראי צרכני" או "אשראי מתמחה"
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
שווי החזקות ציבור מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירסקטורשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי604611פיננסים35000264.7845420.4201
מזרחי טפחות695437פיננסים23974240.0816819.7353
פועלים662577פיננסים35455363.0592219.2081
דיסקונט691212פיננסים17925861.692214.7567
בינלאומי593038פיננסים10103235.0288.317
ישראכרט1157403פיננסים24180004.4593
פיבי763011פיננסים4077053.63.3563
מימון ישיר1168186פיננסים1541295.542.8424
פנינסולה333013פיננסים820775.5221.5135
מניף1170893פיננסים737778.94481.3606
נאוי208017פיננסים713524.55121.3159
אס.אר אקורד422014פיננסים883860.70951.423
אופל בלאנס1094986פיננסים376580.75760.6945
שוהם ביזנס1082007פיננסים325144.170530.5973
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/20212,131.65
05/05/20212,125.87
04/05/20212,107.56
03/05/20212,103.02
02/05/20212,073.88
29/04/20212,072.99
28/04/20212,069.50
27/04/20212,074.46
26/04/20212,049.29
25/04/20212,051.84
22/04/20212,055.12
21/04/20212,050.23
20/04/20212,069.39
19/04/20212,079.45
18/04/20212,080.64
13/04/20212,051.91
12/04/20212,063.87
11/04/20212,072.09
08/04/20212,054.98
07/04/20212,041.13
06/04/20212,028.22
05/04/20212,014.63
04/04/20212,015.03
01/04/20211,988.23
31/03/20211,984.16
30/03/20211,982.97
29/03/20211,982.62
25/03/20211,968.26
24/03/20211,983.30
22/03/20211,965.95
21/03/20211,946.50
18/03/20211,945.58
17/03/20211,960.01
16/03/20211,975.13
15/03/20211,959.86
14/03/20211,964.66
11/03/20211,970.49
10/03/20211,941.54
09/03/20211,945.44
08/03/20211,920.79
07/03/20211,931.38
04/03/20211,890.84
03/03/20211,874.71
02/03/20211,869.36
01/03/20211,832.28
28/02/20211,824.21
25/02/20211,826.28
24/02/20211,833.34
23/02/20211,824.40
22/02/20211,850.63
21/02/20211,868.41
18/02/20211,836.11
17/02/20211,848.36
16/02/20211,852.39
15/02/20211,849.58
14/02/20211,808.14
11/02/20211,812.33
10/02/20211,833.47
09/02/20211,828.03
08/02/20211,825.04
07/02/20211,855.30
04/02/20211,843.05
03/02/20211,848.36
02/02/20211,849.36
01/02/20211,852.85
31/01/20211,826.29
28/01/20211,844.14
27/01/20211,866.56
26/01/20211,860.54
25/01/20211,869.30
24/01/20211,893.66
21/01/20211,920.06
20/01/20211,929.51
19/01/20211,925.55
18/01/20211,915.58
17/01/20211,900.26
14/01/20211,924.20
13/01/20211,915.78
12/01/20211,868.05
11/01/20211,840.47
10/01/20211,837.42
07/01/20211,797.35
06/01/20211,755.36
05/01/20211,759.05
04/01/20211,758.90
03/01/20211,769.03
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.