↑ חזור ל מדדי מניות

מדדי מניות ענפיים בישראל

מניות פיננסים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בנקים ישראל1.44%6.21.04.96%
אינדקס בנקים וביטוח ישראל1.59%6.81.03.82%
אינדקס בנקים משקל שווה1.36%6.21.14.99%
אינדקס ביטוח משקל שווה1.98%16.71.02.42%
אינדקס ביטוח-5 ישראל1.96%17.10.81.67%
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל0.66%10.01.74.88%
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1.32%7.11.34.14%
מניות נדל"ן בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס נדל"ן ישראלי0.93%15.01.33.03%
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל0.48%15.61.13.54%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2.24%20.62.01.98%
אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך1.80%18.92.02.05%
מניות צריכה בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס צריכה ישראלית0.46%25.72.72.63%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.19%21.72.22.16%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.94%24.92.93.43%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.91%23.63.03.73%
אינדקס מזון ישראלי0.00%-21.92.22.15%
ענפיים אחרים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.80%12.91.93.16%
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות1.51%19.12.11.84%
אינדקס תעשיה ישראל0.84%27.33.02.03%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW0.54%23.63.41.44%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1.73%17.81.90.59%
אינדקס אנרגיה ישראלית1.20%12.91.94.37%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024