מדדי מניות ענפיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל4.00%16.42.30.97%
אינדקס פיננסים ישראל3.65%9.81.93.69%
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל2.51%11.32.33.40%
אינדקס תעשיה ישראלית4.16%29.52.82.12%
אינדקס אנרגיה ותשתיות בישראל7.43%13.62.33.12%
אינדקס מניות ריאליות בישראל3.75%20.92.11.92%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020