מדדי מניות ענפיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה ישראלית2.61%-19.92.52.45%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל1.51%-19.43.15.16%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3.29%-16.53.33.11%
אינדקס תוכנה ו-IT ישראל2.40%-48.44.91.71%
אינדקס תעשיה ישראלית2.16%-34.13.21.91%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל3.74%-21.62.20.92%
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל4.40%-8.21.02.51%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3.35%-14.91.21.32%
אינדקס Commerce ישראל2.02%-15.13.35.30%
אינדקס מזון ישראלי1.80%-19.43.35.94%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020