מדדי מניות ענפיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.45%-85.13.30.47%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.64%35.92.81.49%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.32%17.33.53.58%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.26%27.04.74.45%
אינדקס צריכה ישראלית0.28%22.94.44.06%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.15%19.14.85.23%
אינדקס מזון ישראלי0.48%17.53.83.52%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW1.02%42.04.02.55%
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי0.84%14.32.11.94%
אינדקס בנקים וביטוח ישראל1.55%14.41.01.05%
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1.74%16.31.10.35%
אינדקס בנקים ישראל2.09%16.61.0---
אינדקס בנקים EW1.99%16.21.0---
אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל0.29%9.82.82.88%
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל0.07%-20.13.53.72%
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל0.17%-22.13.63.21%
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל0.19%11.42.32.44%
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל0.78%37.91.42.63%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל0.91%21.62.22.50%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/05/2021