↑ חזור ל מדדי מניות

מדדי מניות ענפיים בישראל

מניות פיננסים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בנקים ישראל2.12%9.71.11.44%
אינדקס בנקים משקל שווה2.13%9.91.11.41%
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1.94%9.71.21.69%
אינדקס בנקים וביטוח ישראל1.90%9.01.12.17%
אינדקס ביטוח משקל שווה1.71%5.51.23.33%
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל0.68%13.03.34.50%
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל0.49%13.03.24.11%
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1.48%8.81.82.80%
מניות נדל"ן בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל0.90%14.72.02.40%
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל0.68%23.21.72.45%
מניות צריכה בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.23%16.03.13.84%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.88%18.34.64.16%
אינדקס צריכה ישראלית0.66%17.74.03.92%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.60%14.44.24.81%
אינדקס מזון ישראלי0.31%16.33.33.77%
ענפיים אחרים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.20%-91.43.70.58%
אינדקס תעשיה ישראל0.12%21.72.63.54%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.64%18.03.21.58%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW0.02%-43.74.01.88%
אינדקס תשתיות בנייה ישראל0.21%17.02.92.78%
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל0.28%34.04.10.79%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/10/2021