↑ חזור ל מדדי מניות

מדדי מניות ענפיים בישראל

מניות פיננסים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בנקים ישראל0.71%-11.41.00.00%
אינדקס בנקים EW0.70%-11.51.0---
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי0.78%-11.41.10.41%
אינדקס בנקים וביטוח ישראל1.07%-10.11.01.21%
אינדקס ביטוח EW1.56%-5.41.03.30%
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1.27%-14.83.44.19%
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1.29%-15.93.43.60%
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1.22%-9.82.02.14%
מניות נדל"ן בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל1.86%-18.52.32.31%
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל2.36%-34.41.52.52%
מניות צריכה בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.34%-16.13.23.59%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל2.27%-21.54.65.09%
אינדקס צריכה ישראלית1.58%-19.44.24.43%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל1.21%-15.44.35.84%
אינדקס מזון ישראלי0.71%-16.33.53.55%
ענפיים אחרים בישראל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1.42%-87.93.20.50%
אינדקס תעשיה ישראל0.60%-21.62.53.50%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1.44%-19.82.81.49%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW1.87%-47.14.12.50%
אינדקס תשתיות וחומרי בנייה1.05%-19.02.93.02%
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל1.55%-37.94.00.83%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021