מדדי מניות ענפיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה ישראלית0.77%-73.13.01.04%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.27%-65.24.00.70%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.83%-23.12.21.01%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.48%-21.23.73.19%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.86%18.93.43.18%
אינדקס צריכה ישראלית0.26%21.23.73.19%
אינדקס קמעונאות ישראלית0.04%17.04.14.16%
אינדקס מזון ישראלי0.51%-21.13.93.34%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW1.10%-38.33.51.70%
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי0.41%-13.60.82.39%
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל0.11%17.03.42.78%
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל0.07%-17.42.01.72%
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל0.41%-9.11.02.40%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל0.64%-11.01.22.64%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020