מדדי מניות ענפיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס אנרגיה ישראל0.04%89.93.20.54%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1.08%-78.44.60.31%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.70%25.62.41.04%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.76%-19.43.44.31%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.38%-21.74.23.04%
אינדקס צריכה ישראלית0.62%-21.74.03.46%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.92%-16.74.54.49%
אינדקס מזון ישראלי0.77%-19.73.64.56%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW0.14%-39.53.72.48%
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1.80%16.80.92.19%
אינדקס בנקים EW1.80%16.30.82.11%
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1.57%19.03.52.96%
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1.84%33.12.11.52%
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל0.96%11.31.22.76%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל1.30%13.71.53.05%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020