מדדי מניות ייחודיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל0.52%31.02.62.07%
אינדקס ת"א-125 Quality0.43%13.63.32.37%
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך0.53%20.33.02.11%
אינדקס מניות ייצוא ישראל0.61%67.32.81.31%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020