מדדי מניות ייחודיים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1.43%26.02.32.12%
אינדקס ת"א-125 Quality2.78%10.61.72.85%
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך1.75%13.11.82.35%
אינדקס ת"א-Exclusive 2.53%12.72.02.38%
אינדקס מניות צמיחה מקומית2.61%12.82.02.38%
אינדקס מניות ייצוא ישראלי0.62%36.22.81.29%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020