מדדי אינדקס בקרנות KTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.41%-5.150.43%-1.43%-AA
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.24%-3.901.76%1.40%-AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.23%-4.161.64%1.24%AA
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.25%-3.162.33%2.09%A
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.16%-3.911.49%1.14%-AA
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל0.18%-3.011.78%1.57%A
אינדקס Bullet צמוד 20230.11%-1.161.06%-1.17%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20230.10%-1.220.91%0.91%-AA
אינדקס Bullet צמוד 20250.20%-2.620.94%-1.25%-AA
אינדקס Bullet שקלי 20250.15%-2.411.43%1.30%+A
אינדקס Bullet שקלי 20260.29%-3.111.87%1.65%A
אינדקס Bullet ישראל 20240.13%-1.931.12%1.04%-AA

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מזון ישראלי1.37%-16.33.33.77%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020
מדדי אג"ח בחו"ל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20230.01%-1.360.73%0.27%+A
אינדקס Bullet דולר 20250.14%3.221.49%0.67%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך02/12/2021