מדדי אג"ח לפדיון

מדדי אינדקס לפדיון מתגלגל משמשים כמדדי השקעה של אג"ח עד לפדיונן. המדדים מבוססים על מנגנון של "גלגול" סדרות האג"ח שנפדות בשנת הפדיון, כך שבכל סיום מחזור גלגול שיוגדר מראש (תקופה בת X שנים), המדדים יכללו סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון של מחזור הגלגול העוקב.

אג"ח לפדיון בישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.03%0.425.15%1.64%AA
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)0.07%1.184.96%1.54%-AA
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)0.07%1.135.09%1.72%+A
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)0.11%1.865.01%1.31%-AA
אינדקס A-AAA צמוד לפדיון 2027 (מתגלגל כל 4 שנים)0.15%2.792.48%1.46%AA
אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)0.11%3.005.40%1.59%+A
אינדקס שקלי לפדיון 2030 (מתגלגל כל 7 שנים)0.14%4.034.98%1.11%-AA
מדדי אג"ח לפירעון
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
סולם אג"ח בישראל

מדדי סולם אג"ח נועדו לדמות אסטרטגית השקעה שמשלבת סדרות אג"ח על בסיס סולם בעל X שלבים, אשר בכל תקופה שבה נפדית סדרת אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם, סדרת אג"ח המשתייכת לשלב הגבוה ביותר בסולם תופסת את מקומה. הלכה למעשה, המדד מורכב בכל עת מסדרות אג"ח המפוזרות בשנות הפדיון השונות (כל שנת פדיון מייצגת שלב בסולם), כאשר במהלך השנה סדרות האג"ח הקצרות ביותר במדד אשר נפדות מוחלפות בסדרות אג"ח משנת הפדיון הארוכה ביותר שעומדת בתנאי המדד.

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון0.08%1.775.10%1.52%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות דורגו AAA