מדדי אג"ח לפדיון

מדדי אינדקס לפדיון מתגלגל משמשים כמדדי השקעה של אג"ח עד לפדיונן. המדדים מבוססים על מנגנון של "גלגול" סדרות האג"ח שנפדות בשנת הפדיון, כך שבכל סיום מחזור גלגול שיוגדר מראש (תקופה בת X שנים), המדדים יכללו סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון של מחזור הגלגול העוקב.

אג"ח לפדיון בישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)0.02%0.741.56%1.54%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.02%2.111.68%1.57%-AA
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)0.00%-3.521.58%1.29%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות דורגו AAA