מדדי אג"ח לפדיון

מדדי אינדקס לפדיון פותחו במטרה לעקוב אחר הביצועים של סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון מוגדר מראש וכן, לשמש כמדדי השקעה של אג"ח עד לפדיונן.

המדדים מבוססים על מנגנון של "גלגול" סדרות האג"ח שנפדות בשנת הפדיון, כך שבכל סיום מחזור גלגול שיוגדר מראש (תקופה בת X שנים), המדדים יכללו סדרות אג"ח בעלות מועד פדיון של מחזור הגלגול העוקב:

אג"ח לפדיון מתגלגל
שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)107.640.01%2.12.0%-AA
אינדקס לפדיון 2023 (מתגלגל כל 6 שנים)101.420.05%-2.62.5%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)103.870.07%-3.52.5%-AA

מעבר למדדי אינדקס לפדיון על אג"ח בשוק המקומי, קיימים גם מדדי אינדקס לפדיון מתגלגל על מדדי אג"ח גלובלי:

אג"ח דולר גלובלי לפדיון מתגלגל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס גלובלי לפדיון 2022 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.22%2.62.2%-A
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.16%3.42.2%A
אינדקס גלובלי לפדיון 2024 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.28%4.32.3%-A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019

* לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB