מתודולוגיית מדד אינדקס מפעילי בורסות עולמיות

Download the PDF file .