מתודולוגיית מדד אינדקס תחבורה עתידית

Download the PDF file .