מתודולוגיית מדד אינדקס רכב חשמלי

Download the PDF file .