מתודולוגיית מדד אינדקס טכנולוגיות תקשורת גלובלי

Download the PDF file .