מתודולוגיית מדד אינדקס טכנולוגיות נדל"ן (PropTech)

Download the PDF file .