מתודולוגיית מדד אינדקס בינוי ותשתיות ארה"ב

Download the PDF file .