מתודולוגיית מדדי אינדקס בורסות עולמיות

Download the PDF file .