מתודולוגיית מדד אינדקס IPO ישראל

Download the PDF file .