מתודולוגיית מדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל

Download the PDF file .