מדדי אינדקס בקרנות MTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה שקלי0.19%-3.633.44%1.19%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.24%-4.601.00%1.25%AA
אינדקס A-AA שקלי0.27%-3.553.46%1.23%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.33%-4.191.18%1.55%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.29%-1.963.32%1.14%+A
אינדקס A צמוד0.31%-3.731.74%2.13%A
אינדקס A שקלי0.35%-3.084.21%1.97%A
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי0.41%-3.273.86%1.60%A
אינדקס A ישראל 2-40.38%-3.124.06%1.70%A
אינדקס HY-BBB כללי0.31%2.765.76%3.55%-BBB
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.12%-5.883.64%1.07%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.01%-3.723.51%1.37%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.09%-4.270.65%0.84%+AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.13%-3.402.59%0.39%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.32%-6.623.48%0.93%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.33%-4.413.69%1.35%-AA
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.25%-4.403.47%1.15%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.33%-3.554.13%1.88%A
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality0.16%-2.345.78%3.68%+A
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)0.21%-2.283.38%1.08%-AA
אינדקס A-AA לפירעון 20230.25%-0.862.58%1.14%-AA
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד0.14%-5.942.26%---AAA

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס צריכה בסיסית ישראל2.02%17.62.63.58%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל2.21%16.04.04.24%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2.64%12.73.01.34%
אינדקס תעשיה ישראל1.78%23.72.62.43%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2.35%84.53.00.28%
אינדקס ת"א-125 Quality2.87%10.43.43.45%
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1.98%12.43.02.43%
מדדי תיק
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס בנקים ישראל 20/800.44%3.402.53%0.85%AAA
אינדקס נדל"ן מניב 20/800.21%4.723.39%1.46%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020