מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/800.08%3.250.61%AAA
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/800.29%4.671.51%-AA
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 01/03/2021

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.