מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801.09%-3.280.93%AAA
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801.57%-4.802.34%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.