מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס בנקים ישראל 20/800.61%3.462.56%AAA
אינדקס נדל"ן מניב 20/801.23%4.663.62%AA
אינדקס Quality ישראל 20/800.84%4.243.26%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/05/2022

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.