מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס בנקים ישראל 20/800.31%3.434.17%AAA
אינדקס נדל"ן מניב 20/800.22%4.154.87%AA
מדדי 10/90
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס LV ישראל 10/900.13%2.344.66%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.

מסלולי השקעה פאסיביים
שם המדדשינוי יומי
אינדקס מסלול פאסיבי מניות (ש"ח)0%
אינדקס מסלול פאסיבי מניות (דולר ארה"ב)0%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024