מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/800.23%3.030.66%AAA
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/800.45%4.681.57%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.