מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס בנקים ישראל 20/800.22%-2.950.56%AAA
אינדקס נדל"ן מניב 20/800.54%-4.981.37%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.