מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/800.02%3.300.79%+AA
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/800.13%4.731.82%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.