מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/800.11%3.200.42%AAA
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/800.03%-4.521.27%-AA
מדדי אסטרטגיית השקעה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%0.11%-5.261.40%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.