מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדד משולב אג''ח ומניות בנקים 20/800.13%-3.160.45%AAA
אינדקס מדד משולב אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/800.40%-4.631.31%-AA
מדדי אסטרטגיית השקעה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%0.01%6.461.04%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.