מדדי תיק השקעות

מדדי 20/80
שם המדדשינוי יומי
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801.11%
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801.15%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.