אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,326.77
שינוי יומי0.78%
מספר ניירות במדד105
שווי כולל ני"ע במדד154.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.80
תשואה פנימית2.06%
מרווח ממשלתי1.83%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
8.51%-1.30%-9.14%23.78%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
11.71%7.41%6.39%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.13-0.380.65
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף נדל"ן מניב בישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי21404642.143.8909
עזריאלי ד1138650עזריאלי4061517.92121542.5431
עזריאלי ה1156603עזריאלי3490537.39422.5269
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3781937.0530482.5255
עזריאלי ו1156611עזריאלי2219965.66062.5222
גב ים ו7590128גב ים2626744.142.5218
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2075474.75751722.4696
אמות ו1158609אמות2064638.13572.4632
אמות ד1133149אמות1918503.4082.2889
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1746870.5829052.0841
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1665018.2121.9865
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1625604.4531.9394
מליסרון י3230190מליסרון1561194.8149721.8626
מליסרון יא3230208מליסרון1467761.236751.7511
אלוני חץ390013אלוני חץ6597015.334181.7227
אמות1097278אמות6569259.487561.7154
מליסרון יד3230232מליסרון1427351.158231.7029
מליסרון323014מליסרון6427919.1891.6785
אמות ב1126630אמות1365283.284121.6289
גב ים ח7590151גב ים1355924.059161.6177
מבנה226019מבנה נדל"ן5731161.22351.4966
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי5596749.48961.4615
ריט 1 ה1136753ריט 11220824.85990741.4565
אמות ה1138114אמות1174091.836511.4008
מליסרון ח3230166מליסרון1162622.60958061.3871
מליסרון טו3230240מליסרון1059822.42365181.2644
ריט 1 ו1138544ריט 1950266.641721.1337
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1295830.2368881.546
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1061172.59987271.266
מליסרון טז3230265מליסרון863973.2660481.0308
גב ים759019גב ים3944449.731.03
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861902.42161.0283
עמידר א1143585עמידר8204000.9788
ביג1097260ביג מרכזי קניות3563705.560.9306
עזריאלי ב1134436עזריאלי766140.523750.9141
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן756490.80.9025
גב ים ט7590219גב ים747730.55280.8921
ישרס יד6130199ישרס733799.55503320.8755
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן721013.0006020.8602
מליסרון יג3230224מליסרון833780.96293020.8529
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ696146.69478310.8305
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב645775.164690.7705
ישרס613034ישרס2927830.85280.7645
מגה אור1104488מגה אור2872773.41560.7502
ישרס טו6130207ישרס604668.86622920.7214
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602818.1817760.7192
מגה אור ז1141696מגה אור601672.51870.7178
ריט 11098920ריט 12582667.835470.6744
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5613600.6697
מגה אור ח1147602מגה אור554342.820.6614
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב553700.4730.6606
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים550846.3991010.6572
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן548074.13490.6539
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן539742.240.6439
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין531611.32876170.6342
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות529508.1378240.6317
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן526197.05016750.6278
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5228600.6238
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים519952.55123980.6203
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות479815.930.5725
מגה אור ט1165141מגה אור473759.67810.5652
וילאר416016וילאר2140396.9150.5589
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות462981.4163580.5524
אמות ז1162866אמות462721.50.5521
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות450240.480.5372
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות447238.29207690.5336
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין439109.86769640.5239
ישרס יג6130181ישרס438749.77623720.5235
מליסרון יז3230273מליסרון417089.54369250.4976
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן409280.77078630.4883
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ398245.4740.4751
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן386866.7504250.4616
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1759756.9430.4595
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3650250.4355
וילאר ח4160156וילאר355773.0620.4245
ריט 1 ד1129899ריט 1349285.49088640.4167
מגה אור ד1130632מגה אור333331.7635890.3977
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן314719.77558050.3755
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1379247.1080.3602
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1378980.27210.3601
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב301421.80080.3596
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2841000.3389
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1250192.391420.3265
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים261301.30.3117
ישרס יח6130280ישרס2450000.2923
גירון ו1139849גירון פיתוח343048.33291860.2837
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1062240.627960.2774
וילאר ז4160149וילאר225036.992840.2685
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב981487.647660.2565
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים208433.4104160.2487
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים950515.50.2482
מניבים ריט1140573מניבים ריט858334.9580050.2241
ויתניה1109966ויתניה723515.0840.1889
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680616.80960.812
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן633655.344960.756
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן632828.680.755
מגה אור ו1138668מגה אור597623.4416080.713
מליסרון ו3230125מליסרון596809.51688140.712
ישרס טז6130223ישרס574967.90618960.686
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן535588.4858610.639
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן462703.92305280.552
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות390555.44692920.466
מליסרון יח3230372מליסרון3897200.465
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן247247.1629520.295
גירון ז1142629גירון פיתוח225485.068160.269
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/20201,326.77
03/06/20201,316.54
02/06/20201,330.82
01/06/20201,329.85
31/05/20201,330.08
27/05/20201,344.44
26/05/20201,353.63
25/05/20201,356.82
24/05/20201,345.24
21/05/20201,334.82
20/05/20201,332.55
19/05/20201,330.43
18/05/20201,334.38
17/05/20201,328.91
14/05/20201,314.81
13/05/20201,331.43
12/05/20201,342.90
11/05/20201,347.42
10/05/20201,350.93
07/05/20201,340.87
06/05/20201,336.40
05/05/20201,337.37
04/05/20201,329.82
03/05/20201,341.13
30/04/20201,352.05
27/04/20201,341.34
26/04/20201,330.04
23/04/20201,309.49
22/04/20201,310.02
21/04/20201,316.71
20/04/20201,330.81
19/04/20201,333.60
16/04/20201,314.67
13/04/20201,321.34
12/04/20201,326.02
07/04/20201,319.14
06/04/20201,304.08
05/04/20201,277.07
02/04/20201,291.53
01/04/20201,294.39
31/03/20201,304.44
30/03/20201,292.65
29/03/20201,271.87
26/03/20201,273.84
25/03/20201,257.17
24/03/20201,244.03
23/03/20201,197.79
22/03/20201,199.06
19/03/20201,227.51
18/03/20201,180.37
17/03/20201,201.31
16/03/20201,223.42
15/03/20201,251.71
12/03/20201,271.71
11/03/20201,323.25
09/03/20201,331.21
08/03/20201,377.70
05/03/20201,422.74
04/03/20201,440.92
03/03/20201,453.73
01/03/20201,442.10
27/02/20201,455.88
26/02/20201,469.13
25/02/20201,468.42
24/02/20201,462.39
23/02/20201,469.68
20/02/20201,485.21
19/02/20201,488.62
18/02/20201,487.05
17/02/20201,488.36
16/02/20201,488.47
13/02/20201,478.64
12/02/20201,480.34
11/02/20201,470.96
10/02/20201,462.14
09/02/20201,461.89
06/02/20201,467.89
05/02/20201,463.63
04/02/20201,453.79
03/02/20201,444.93
02/02/20201,442.40
30/01/20201,455.93
29/01/20201,457.85
28/01/20201,457.02
27/01/20201,458.83
26/01/20201,468.03
23/01/20201,471.14
22/01/20201,470.88
21/01/20201,467.22
20/01/20201,468.92
19/01/20201,468.28
16/01/20201,466.49
15/01/20201,463.07
14/01/20201,459.23
13/01/20201,460.71
12/01/20201,460.72
09/01/20201,461.14
08/01/20201,460.09
07/01/20201,460.13
06/01/20201,457.46
05/01/20201,458.38
02/01/20201,456.39
01/01/20201,454.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.