אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,330.28
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד106
שווי כולל ני"ע במדד153.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.76
תשואה פנימית1.79%
מרווח ממשלתי1.60%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
8.27%-4.96%-9.21%22.94%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.62%7.90%6.65%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.31-0.430.67
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף נדל"ן מניב בישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי21707824.044.4182
עזריאלי ו1156611עזריאלי2239937.1282.4773
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3800013.79060242.4686
עזריאלי ה1156603עזריאלי3469131.01362.4621
עזריאלי ד1138650עזריאלי3819392.7812042.4604
גב ים ו7590128גב ים2624290.652.4587
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2089046.2879262.4567
אמות ו1158609אמות2078086.52522.4438
אמות ד1133149אמות1855158.15362.1816
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1738352.69895872.0442
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1614271.93021.8983
אלוני חץ390013אלוני חץ6564185.765991.8745
מליסרון י3230190מליסרון1510839.84802921.7767
מליסרון323014מליסרון6143288.0811.7543
אמות1097278אמות6031358.449381.7223
מליסרון יד3230232מליסרון1420688.00865841.6707
מליסרון יא3230208מליסרון1417197.93247851.6666
מבנה226019מבנה נדל"ן5517360.457291.5756
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1317934.457731.5499
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי4979539.241.4498
ריט 1 ה1136753ריט 11225554.0092041.4412
אמות ה1138114אמות1192648.97711.4025
מליסרון ח3230166מליסרון1126385.05189231.3246
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1063638.37875521.2508
גב ים759019גב ים4368890.5681.2472
מליסרון טו3230240מליסרון1052361.64881331.2375
גב ים ח7590151גב ים1562005.298051.1849
ריט 1 ו1138544ריט 1955891.370281.1241
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1684582.6141.981
ביג1097260ביג מרכזי קניות3880199.59041.108
אמות ב1126630אמות883106.699761.0385
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל866568.561.0191
מליסרון טז3230265מליסרון861854.14557351.0135
עמידר א1143585עמידר8300000.9761
מליסרון יג3230224מליסרון827556.07748540.9732
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות784479.6960.9225
עזריאלי ב1134436עזריאלי762064.50520.8962
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן755602.90.8886
גב ים ט7590219גב ים1098991.2240.8729
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ689847.0069260.8112
מגה אור ח1147602מגה אור685997.760.8067
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות676821.0620080.7959
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן667893.9574560.7854
ישרס613034ישרס2678831.71920.7686
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב689250.74501960.7612
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629646.1760.7404
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן613285.540560.7212
מגה אור ז1141696מגה אור606361.02450.7131
ישרס טו6130207ישרס603409.3779640.7096
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602760.32974320.7088
מליסרון ו3230125מליסרון588244.14585110.6918
ריט 11098920ריט 12376306.97260.6784
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב573792.0590.6748
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים567570.10761750.6674
ישרס טז6130223ישרס561536.02283240.6603
מגה אור ט1165141מגה אור554223.07940.6517
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן539479.5150.6344
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5375240.6321
אמות ז1162866אמות564541.600460.6312
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534166.7065920.6282
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן532691.2895040.6264
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין531759.7268250.6253
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן530872.34640.6243
וילאר416016וילאר2145725.7040.6127
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים516482.0234110.6074
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות472716.20.5559
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות459440.19872580.5403
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות450790.560.5301
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443137.73447250.5211
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין443112.9452880.5211
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1693722.6140.4837
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות410522.41827810.4828
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ408504.1620.4804
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן406103.5220080.4776
מליסרון יז3230273מליסרון402080.8257160.4728
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386628.0323220.4547
מליסרון יח3230372מליסרון382496.40.4498
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות361987.50.4257
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1477494.84720.4219
וילאר ח4160156וילאר356511.250.4192
גירון ו1139849גירון פיתוח338519.5345260.3981
מגה אור ד1130632מגה אור334401.6474710.3932
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן319580.43068660.3758
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2906400.3418
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן289915.130.3409
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1149150.226750.3282
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים264141.80.3106
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1068520.8088880.3051
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1053538.6567140.3009
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים1031597.35250.2946
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב310605.09960.2917
ישרס יח6130280ישרס4831890.2899
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246468.95695350.2898
גירון ז1142629גירון פיתוח234043.388480.2752
וילאר ז4160149וילאר222076.2503120.2612
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים209884.95120.2468
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב845147.921850.2415
ויתניה1109966ויתניה780473.6560.2229
מניבים ריט1140573מניבים ריט775893.0593030.2216
ישרס יד6130199ישרס743206.40990720.874
מגה אור1104488מגה אור2948688.15120.842
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן551058.20460.648
מגה אור ו1138668מגה אור545966.982960.642
ישרס יג6130181ישרס430278.43926480.506
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363922.59893840.428
ריט 1 ד1129899ריט 1350389.62674090.412
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/20201,330.28
12/08/20201,329.41
11/08/20201,328.05
10/08/20201,318.87
09/08/20201,315.35
06/08/20201,313.47
05/08/20201,314.67
04/08/20201,307.13
03/08/20201,307.08
02/08/20201,304.73
29/07/20201,305.65
28/07/20201,298.33
27/07/20201,295.28
26/07/20201,293.33
23/07/20201,292.12
22/07/20201,293.90
21/07/20201,296.75
20/07/20201,293.22
19/07/20201,291.82
16/07/20201,298.73
15/07/20201,302.68
14/07/20201,295.93
13/07/20201,298.99
12/07/20201,298.56
09/07/20201,291.11
08/07/20201,298.56
07/07/20201,317.91
06/07/20201,311.33
05/07/20201,285.03
02/07/20201,305.57
01/07/20201,293.78
30/06/20201,272.74
29/06/20201,268.76
28/06/20201,268.63
25/06/20201,286.90
24/06/20201,294.97
23/06/20201,303.72
22/06/20201,304.98
21/06/20201,308.86
18/06/20201,323.93
17/06/20201,320.24
16/06/20201,321.09
15/06/20201,316.06
14/06/20201,325.98
11/06/20201,332.43
10/06/20201,341.65
09/06/20201,343.03
08/06/20201,341.42
07/06/20201,326.77
04/06/20201,326.77
03/06/20201,316.54
02/06/20201,330.82
01/06/20201,329.85
31/05/20201,330.08
27/05/20201,344.44
26/05/20201,353.63
25/05/20201,356.82
24/05/20201,345.24
21/05/20201,334.82
20/05/20201,332.55
19/05/20201,330.43
18/05/20201,334.38
17/05/20201,328.91
14/05/20201,314.81
13/05/20201,331.43
12/05/20201,342.90
11/05/20201,347.42
10/05/20201,350.93
07/05/20201,340.87
06/05/20201,336.40
05/05/20201,337.37
04/05/20201,329.82
03/05/20201,341.13
30/04/20201,352.05
27/04/20201,341.34
26/04/20201,330.04
23/04/20201,309.49
22/04/20201,310.02
21/04/20201,316.71
20/04/20201,330.81
19/04/20201,333.60
16/04/20201,314.67
13/04/20201,321.34
12/04/20201,326.02
07/04/20201,319.14
06/04/20201,304.08
05/04/20201,277.07
02/04/20201,291.53
01/04/20201,294.39
31/03/20201,304.44
30/03/20201,292.65
29/03/20201,271.87
26/03/20201,273.84
25/03/20201,257.17
24/03/20201,244.03
23/03/20201,197.79
22/03/20201,199.06
19/03/20201,227.51
18/03/20201,180.37
17/03/20201,201.31
16/03/20201,223.42
15/03/20201,251.71
12/03/20201,271.71
11/03/20201,323.25
09/03/20201,331.21
08/03/20201,377.70
05/03/20201,422.74
04/03/20201,440.92
03/03/20201,453.73
01/03/20201,442.10
27/02/20201,455.88
26/02/20201,469.13
25/02/20201,468.42
24/02/20201,462.39
23/02/20201,469.68
20/02/20201,485.21
19/02/20201,488.62
18/02/20201,487.05
17/02/20201,488.36
16/02/20201,488.47
13/02/20201,478.64
12/02/20201,480.34
11/02/20201,470.96
10/02/20201,462.14
09/02/20201,461.89
06/02/20201,467.89
05/02/20201,463.63
04/02/20201,453.79
03/02/20201,444.93
02/02/20201,442.40
30/01/20201,455.93
29/01/20201,457.85
28/01/20201,457.02
27/01/20201,458.83
26/01/20201,468.03
23/01/20201,471.14
22/01/20201,470.88
21/01/20201,467.22
20/01/20201,468.92
19/01/20201,468.28
16/01/20201,466.49
15/01/20201,463.07
14/01/20201,459.23
13/01/20201,460.71
12/01/20201,460.72
09/01/20201,461.14
08/01/20201,460.09
07/01/20201,460.13
06/01/20201,457.46
05/01/20201,458.38
02/01/20201,456.39
01/01/20201,454.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.