אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,319.14
שינוי יומי1.15%
מספר ניירות במדד102
שווי כולל ני"ע במדד155.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.74
תשואה פנימית2.34%
מרווח ממשלתי1.97%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
9.03%-0.47%10.58%20.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.95%6.99%6.14%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.01-0.440.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף נדל"ן מניב בישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי22156533.2523.5799
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2074505.3624882.5545
עזריאלי ה1156603עזריאלי2560386.22752.5385
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3352584.0320282.4788
גב ים ו7590128גב ים2577863.072.4781
אמות ד1133149אמות1847569.922.3693
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1738003.219542.2288
עזריאלי ד1138650עזריאלי3911487.22819562.473
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1604572.972.0577
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1579968.07742.0262
אמות1097278אמות7435242.010021.8435
מליסרון יא3230208מליסרון1380651.3140481.7706
גב ים ח7590151גב ים1343160.582281.7225
אמות ב1126630אמות1340689.096981.7193
אלוני חץ390013אלוני חץ6902449.179951.7111
מליסרון יד3230232מליסרון1332308.81891361.7086
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי6890044.0361.7083
מליסרון י3230190מליסרון1314949.2915721.6863
אמות ו1158609אמות1556490.25621.6593
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1282876.6881151.6452
ריט 1 ה1136753ריט 11193657.40650141.5308
אמות ה1138114אמות1160743.717841.4885
מבנה226019מבנה נדל"ן5503540.63591.3645
מליסרון טו3230240מליסרון1036650.92841761.3294
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1019057.09655961.3068
מליסרון יג3230224מליסרון961095.415991.2325
עזריאלי ו1156611עזריאלי1342818.80741.722
מליסרון323014מליסרון6328298.30121.569
מליסרון ח3230166מליסרון1141576.1762161.464
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל850237.07561.0903
גב ים759019גב ים4316245.11.0702
מליסרון טז3230265מליסרון820962.969011.0416
ביג1097260ביג מרכזי קניות4059075.421.0064
עמידר א1143585עמידר8092000.9767
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן753417.30.9662
עזריאלי ב1134436עזריאלי750893.19510.9629
ישרס613034ישרס3859462.52320.9569
ישרס יד6130199ישרס733085.931560.9401
גב ים ט7590219גב ים721025.89020.9246
ריט 1 ד1129899ריט 1719307.06600280.9224
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696152.6870730.8927
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ680241.54227260.8723
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות646389.6373480.8289
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619006.734720.7938
מגה אור1104488מגה אור3087441.40.7655
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן592374.1580.7597
מגה אור ז1141696מגה אור591609.38430.7587
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב633753.5745120.7429
מליסרון ו3230125מליסרון578348.74826330.7417
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב572019.2720.7336
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן567415.2271850.7277
ריט 11098920ריט 12890859.80320.7164
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין543136.9116780.6965
ישרס טז6130223ישרס542221.1828110.6953
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים534566.6828460.6855
מגה אור ח1147602מגה אור531983.040.6822
ריט 1 ו1138544ריט 1522370.136140.6699
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן511469.546580.6559
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5104320.6546
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן510053.8739010.6541
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים507082.6772080.6503
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות492905.0975040.6321
ישרס טו6130207ישרס471493.55918610.6046
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות462801.39886250.5935
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן458211.65195520.5876
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן452714.0350.5806
מגה אור ט1165141מגה אור449770.58630.5768
אמות ז1162866אמות447934.50.5744
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין443865.99948840.5692
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות436450.11847650.5597
ישרס יג6130181ישרס427659.281940.5484
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות420536.160.5393
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861120.5203
וילאר416016וילאר2083556.4990.5166
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן2062124.660.5113
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ387706.2750.4972
מליסרון יז3230273מליסרון381968.2836720.4898
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן389121.67508950.4886
איירפורט ז1140110איירפורט סיטי372667.1573760.4779
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות368139.54280320.4721
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3450000.4424
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן315942.58189650.4052
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב306290.1870.3928
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1578455.40580.3914
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1609121.6260.3741
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן284719.63520.3651
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2833200.3633
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1415348.375540.3509
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2693860.3455
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב1355500.44360.3286
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים252826.9103490.3242
וילאר ח4160156וילאר355504.630.3064
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1222776.994050.3032
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים1182671.710.2932
ישרס יח6130280ישרס2274000.2916
וילאר ז4160149וילאר223248.2108960.2863
ויתניה1109966ויתניה921693.2560.2285
מניבים ריט1140573מניבים ריט820377.3822860.2034
מגה אור ו1138668מגה אור593425.213520.761
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5317800.682
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות461617.2550.592
מגה אור ד1130632מגה אור331380.7988630.425
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,304.08
05/04/20201,277.07
02/04/20201,291.53
01/04/20201,294.39
31/03/20201,304.44
30/03/20201,292.65
29/03/20201,271.87
26/03/20201,273.84
25/03/20201,257.17
24/03/20201,244.03
23/03/20201,197.79
22/03/20201,199.06
19/03/20201,227.51
18/03/20201,180.37
17/03/20201,201.31
16/03/20201,223.42
15/03/20201,251.71
12/03/20201,271.71
11/03/20201,323.25
09/03/20201,331.21
08/03/20201,377.70
05/03/20201,422.74
04/03/20201,440.92
03/03/20201,453.73
01/03/20201,442.10
27/02/20201,455.88
26/02/20201,469.13
25/02/20201,468.42
24/02/20201,462.39
23/02/20201,469.68
20/02/20201,485.21
19/02/20201,488.62
18/02/20201,487.05
17/02/20201,488.36
16/02/20201,488.47
13/02/20201,478.64
12/02/20201,480.34
11/02/20201,470.96
10/02/20201,462.14
09/02/20201,461.89
06/02/20201,467.89
05/02/20201,463.63
04/02/20201,453.79
03/02/20201,444.93
02/02/20201,442.40
30/01/20201,455.93
29/01/20201,457.85
28/01/20201,457.02
27/01/20201,458.83
26/01/20201,468.03
23/01/20201,471.14
22/01/20201,470.88
21/01/20201,467.22
20/01/20201,468.92
19/01/20201,468.28
16/01/20201,466.49
15/01/20201,463.07
14/01/20201,459.23
13/01/20201,460.71
12/01/20201,460.72
09/01/20201,461.14
08/01/20201,460.09
07/01/20201,460.13
06/01/20201,457.46
05/01/20201,458.38
02/01/20201,456.39
01/01/20201,454.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.