אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,325.94
שינוי יומי0.11%
מספר ניירות במדד110
שווי כולל ני"ע במדד154.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.72
תשואה פנימית1.85%
מרווח ממשלתי1.53%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
8.56%-8.02%-7.29%24.63%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
12.75%8.02%6.62%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.62-0.320.67
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בתת-ענף "נדל"ן מניב בישראל"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי19512787.0844.0035
עזריאלי ו1156611עזריאלי2229951.39432.5028
עזריאלי ד1138650עזריאלי3819756.35976482.5018
עזריאלי ה1156603עזריאלי3454860.09322.5015
גב ים ו7590128גב ים2555026.742.5014
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3796114.8864242.5005
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2390655.122.4955
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2093893.2630722.3684
אמות ו1158609אמות2050362.1532.3192
אמות ד1133149אמות1862416.4642.1066
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1809959.26621952.0472
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1597732.57261.8072
גב ים ח7590151גב ים1583054.133381.7906
אמות1097278אמות6421144.53861.7542
מליסרון י3230190מליסרון1503398.69704441.7005
אלוני חץ390013אלוני חץ5961158.43451.6285
מליסרון יא3230208מליסרון1423949.70919351.6106
מליסרון323014מליסרון5872888.52841.6044
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1318528.6572151.4914
מבנה226019מבנה נדל"ן5336076.917881.4577
גב ים759019גב ים5106657.1191.3945
ריט 1 ה1136753ריט 11206939.2726111.3652
מליסרון ח3230166מליסרון1119087.13114221.2658
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי4630971.49321.2651
גב ים ט7590219גב ים1104463.84291.2493
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1060778.07525151.1998
מליסרון טו3230240מליסרון1049607.03292411.1872
מליסרון יד3230232מליסרון1386248.9549411.568
אמות ה1138114אמות1188199.604211.344
ריט 1 ו1138544ריט 1945266.8831.0692
ביג1097260ביג מרכזי קניות3825593.25331.0451
ישרס טז6130223ישרס886440.42122721.0026
אמות ב1126630אמות880496.371440.9959
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858319.49390.9708
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן852530.40.9643
מליסרון טז3230265מליסרון837058.49471660.9468
מליסרון יג3230224מליסרון822462.98939420.9303
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות786938.880.8901
מגה אור1104488מגה אור3210745.681880.8771
עמידר א1143585עמידר7710000.8721
ישרס יד6130199ישרס729063.69016560.8246
ישרס613034ישרס2842840.72160.7766
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ684233.4236870.7739
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב677499.5417280.7663
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות674399.636820.7628
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן669096.9364860.7568
אמות ז1162866אמות642684.110320.7258
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן637174.0220.7207
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן618190.47180.6992
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן614117.1291640.6946
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן781411.81578780.6891
ישרס טו6130207ישרס603352.12849740.6824
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן601429.73298880.6803
מגה אור ז1141696מגה אור595097.17520.6731
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב570837.4140.6457
ריט 11098920ריט 12321918.2090.6341
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן551257.142580.6235
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5483400.6202
מגה אור ו1138668מגה אור543895.0020.6152
מגה אור ט1165141מגה אור539905.02940.6107
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות524611.8869760.5934
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן523180.73001750.5918
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים520235.59913050.5884
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים515758.996780.5834
וילאר416016וילאר2055136.2910.5614
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן476456.04009090.5389
ישרס יח6130280ישרס469643.930.5312
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות453975.35670080.5135
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין449533.72320720.5085
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות447215.040.5058
מליסרון ו3230125מליסרון438789.06130990.4963
מליסרון יט3230398מליסרון432793.60.4895
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1763420.960.4817
מליסרון יז3230273מליסרון413056.2194680.4672
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות411237.96040350.4651
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ408744.60.4623
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1670387.423940.4563
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1619578.8060.4424
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות382404.20906520.4325
מליסרון יח3230372מליסרון380476.80.4304
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367574.62261760.4158
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3673950.4156
וילאר ח4160156וילאר353323.620.3996
ריט 1 ד1129899ריט 1330111.10207240.3734
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן321750.91189750.3639
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב307014.28920.3473
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן290449.92490.3285
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי270721.50.3062
מגה אור ד1130632מגה אור266490.43027290.3014
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1083245.386140.2959
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים259300.60.2933
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1038946.365220.2838
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246224.37792540.2785
גירון ז1142629גירון פיתוח231237.00160.2616
וילאר ז4160149וילאר221623.9146480.2507
מניבים ריט1140573מניבים ריט859900.3105120.2349
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב788671.0540.2155
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן199811.27655360.2034
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים744138.42250.2033
ויתניה1109966ויתניה699978.4840.1912
ריט אזורים1162775ריט אזורים ליוינג587093.40.1604
רני צים1143619רני צים מרכזי קניות583704.510460.1595
עזריאלי ב1134436עזריאלי752327.3497750.851
מגה אור ח1147602מגה אור679872.780.769
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529533.75587550.599
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות446474.160.505
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן443811.13211250.502
ישרס יג6130181ישרס429705.49860.486
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות360712.50.408
גירון ו1139849גירון פיתוח339464.39174460.384
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/20201,325.94
28/10/20201,324.48
27/10/20201,331.22
26/10/20201,330.77
25/10/20201,331.37
22/10/20201,328.10
21/10/20201,330.41
20/10/20201,328.21
19/10/20201,330.48
18/10/20201,328.49
15/10/20201,325.67
14/10/20201,327.20
13/10/20201,322.65
12/10/20201,323.88
11/10/20201,325.73
08/10/20201,326.41
07/10/20201,318.25
06/10/20201,323.01
05/10/20201,321.57
04/10/20201,316.65
01/10/20201,310.21
30/09/20201,310.03
29/09/20201,302.71
24/09/20201,297.97
23/09/20201,303.39
22/09/20201,312.69
21/09/20201,312.65
17/09/20201,318.37
16/09/20201,316.59
15/09/20201,317.34
14/09/20201,314.11
13/09/20201,307.89
10/09/20201,310.10
09/09/20201,318.92
08/09/20201,321.48
07/09/20201,329.35
06/09/20201,329.38
03/09/20201,326.49
02/09/20201,344.61
01/09/20201,344.65
31/08/20201,347.47
30/08/20201,347.94
27/08/20201,346.48
26/08/20201,349.27
25/08/20201,343.86
24/08/20201,341.43
23/08/20201,337.61
20/08/20201,331.12
19/08/20201,335.16
18/08/20201,337.00
17/08/20201,342.15
16/08/20201,340.52
13/08/20201,330.28
12/08/20201,329.41
11/08/20201,328.05
10/08/20201,318.87
09/08/20201,315.35
06/08/20201,313.47
05/08/20201,314.67
04/08/20201,307.13
03/08/20201,307.08
02/08/20201,304.73
29/07/20201,305.65
28/07/20201,298.33
27/07/20201,295.28
26/07/20201,293.33
23/07/20201,292.12
22/07/20201,293.90
21/07/20201,296.75
20/07/20201,293.22
19/07/20201,291.82
16/07/20201,298.73
15/07/20201,302.68
14/07/20201,295.93
13/07/20201,298.99
12/07/20201,298.56
09/07/20201,291.11
08/07/20201,298.56
07/07/20201,317.91
06/07/20201,311.33
05/07/20201,285.03
02/07/20201,305.57
01/07/20201,293.78
30/06/20201,272.74
29/06/20201,268.76
28/06/20201,268.63
25/06/20201,286.90
24/06/20201,294.97
23/06/20201,303.72
22/06/20201,304.98
21/06/20201,308.86
18/06/20201,323.93
17/06/20201,320.24
16/06/20201,321.09
15/06/20201,316.06
14/06/20201,325.98
11/06/20201,332.43
10/06/20201,341.65
09/06/20201,343.03
08/06/20201,341.42
04/06/20201,326.77
03/06/20201,316.54
02/06/20201,330.82
01/06/20201,329.85
31/05/20201,330.08
27/05/20201,344.44
26/05/20201,353.63
25/05/20201,356.82
24/05/20201,345.24
21/05/20201,334.82
20/05/20201,332.55
19/05/20201,330.43
18/05/20201,334.38
17/05/20201,328.91
14/05/20201,314.81
13/05/20201,331.43
12/05/20201,342.90
11/05/20201,347.42
10/05/20201,350.93
07/05/20201,340.87
06/05/20201,336.40
05/05/20201,337.37
04/05/20201,329.82
03/05/20201,341.13
30/04/20201,352.05
27/04/20201,341.34
26/04/20201,330.04
23/04/20201,309.49
22/04/20201,310.02
21/04/20201,316.71
20/04/20201,330.81
19/04/20201,333.60
16/04/20201,314.67
13/04/20201,321.34
12/04/20201,326.02
07/04/20201,319.14
06/04/20201,304.08
05/04/20201,277.07
02/04/20201,291.53
01/04/20201,294.39
31/03/20201,304.44
30/03/20201,292.65
29/03/20201,271.87
26/03/20201,273.84
25/03/20201,257.17
24/03/20201,244.03
23/03/20201,197.79
22/03/20201,199.06
19/03/20201,227.51
18/03/20201,180.37
17/03/20201,201.31
16/03/20201,223.42
15/03/20201,251.71
12/03/20201,271.71
11/03/20201,323.25
09/03/20201,331.21
08/03/20201,377.70
05/03/20201,422.74
04/03/20201,440.92
03/03/20201,453.73
01/03/20201,442.10
27/02/20201,455.88
26/02/20201,469.13
25/02/20201,468.42
24/02/20201,462.39
23/02/20201,469.68
20/02/20201,485.21
19/02/20201,488.62
18/02/20201,487.05
17/02/20201,488.36
16/02/20201,488.47
13/02/20201,478.64
12/02/20201,480.34
11/02/20201,470.96
10/02/20201,462.14
09/02/20201,461.89
06/02/20201,467.89
05/02/20201,463.63
04/02/20201,453.79
03/02/20201,444.93
02/02/20201,442.40
30/01/20201,455.93
29/01/20201,457.85
28/01/20201,457.02
27/01/20201,458.83
26/01/20201,468.03
23/01/20201,471.14
22/01/20201,470.88
21/01/20201,467.22
20/01/20201,468.92
19/01/20201,468.28
16/01/20201,466.49
15/01/20201,463.07
14/01/20201,459.23
13/01/20201,460.71
12/01/20201,460.72
09/01/20201,461.14
08/01/20201,460.09
07/01/20201,460.13
06/01/20201,457.46
05/01/20201,458.38
02/01/20201,456.39
01/01/20201,454.04
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.