אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,441.35
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד110
שווי כולל ני"ע במדד178.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.70
תשואה פנימית1.34%
מרווח ממשלתי1.22%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.09%1.88%-14.87%38.76%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
13.15%8.24%6.72%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.09-0.580.97
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בתת-ענף "נדל"ן מניב בישראל"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי25358134.1164.038
עזריאלי ו1156611עזריאלי2324130.5692.5105
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2466817.5842.5021
עזריאלי ה1156603עזריאלי3564486.7092.5004
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4105437.13577362.4954
עזריאלי ד1138650עזריאלי3754494.0074492.4923
גב ים ו7590128גב ים2632406.042.4917
אמות ד1133149אמות1935164.52962.1149
אמות ו1158609אמות2162087.2352.363
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1854196.97724362.0265
מליסרון323014מליסרון8634328.7941.8805
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1649800.92061.8031
גב ים ח7590151גב ים1605011.551531.7542
מליסרון י3230190מליסרון1541033.7483421.6842
אלוני חץ390013אלוני חץ7674952.29841.6717
אמות1097278אמות7665122.31431.6684
מליסרון יא3230208מליסרון1464479.87379981.6006
מליסרון יד3230232מליסרון1449959.287261.5847
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1338850.2796021.4632
מבנה226019מבנה נדל"ן6639865.18371.4462
ריט 1 ה1136753ריט 11251614.64043421.3679
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי6216954.741141.3541
גב ים ט7590219גב ים1142772.17521.2489
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1123922.65921.2283
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568881.2208
גב ים759019גב ים5594023.3071.2184
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109107.34134851.2122
אמות ה1138114אמות1052678.2172581.1505
מליסרון טו3230240מליסרון1047345.38170521.1322
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1828117.60451761.998
ביג1097260ביג מרכזי קניות5034735.31.0958
ריט 1 ו1138544ריט 1988077.317041.0798
ישרס טז6130223ישרס940079.58069081.0274
אמות ב1126630אמות895913.623080.9791
מליסרון טז3230265מליסרון887603.44231520.9701
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8730450.9542
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857486.25490.9372
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות839729.36320.9177
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן824618.9325850.9013
אמות ז1162866אמות813467.2570.8891
עמידר א1143585עמידר7770000.8492
עזריאלי ב1134436עזריאלי771424.25150.8431
ישרס יד6130199ישרס740287.04115320.8091
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי725191.3020.7926
מגה אור ח1147602מגה אור707468.120.7732
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563880.7654
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567050.7588
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן688224.3030630.7521
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות680508.6848560.7437
ישרס613034ישרס3520638.2440.7399
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב676242.35905590.7391
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן647620.059240.7078
מגה אור ז1141696מגה אור627230.5930.6855
ישרס טו6130207ישרס623904.68700680.6819
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן609123.14545340.6657
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב597961.05510.6535
מגה אור ט1165141מגה אור786321.90720.6369
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון574794.34375650.6282
ריט 11098920ריט 12865105.106290.6239
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות553038.6637440.6044
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים543642.69703480.5941
וילאר416016וילאר2696367.2340.5873
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן533084.314510.5826
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים521277.07375680.5697
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520997.628780.5694
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן2530157.4480.5511
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן491993.11661670.5377
ישרס יח6130280ישרס486041.780.5312
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470483.640.5142
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות470238.72656720.5139
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות468759.840.5123
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059450.4943
מליסרון יט3230398מליסרון449397.4320.4911
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן435779.09324040.4763
מליסרון יז3230273מליסרון424858.3521210.4643
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ424773.80.4642
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417081.55442760.4558
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464550.4518
נכסים ובנין699017נכסים ובנין2027934.1040.4417
מליסרון יח3230372מליסרון4002320.4374
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396928.23289560.4338
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3804850.4158
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין380160.3703790.4155
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364952.65689920.3989
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.3864
גירון ו1139849גירון פיתוח450425.5630980.3713
ריט 1 ד1129899ריט 1338659.24861640.3701
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן324288.23500320.3544
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב314854.225240.3441
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1481770.2051250.3227
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1387726.988320.3023
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים274589.90.3001
מגה אור ד1130632מגה אור273469.39969650.2989
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250182.11128920.2734
גירון ז1142629גירון פיתוח233819.362480.2556
מניבים ריט1140573מניבים ריט1291298.100280.2552
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2256760.2466
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים1118583.92250.2436
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן209258.57101680.2287
ריט אזורים1162775ריט אזורים ליוינג8544960.1861
ויתניה1109966ויתניה797890.740.1738
רני צים1143619רני צים מרכזי קניות708981.2470410.1542
מגוריט1139195מגוריט637905.5334960.1354
מגה אור1104488מגה אור3553601.613120.774
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643227.87619580.703
מגה אור ו1138668מגה אור561765.837780.614
ישרס יג6130181ישרס377047.04285640.412
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3605400.394
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306465.62480.335
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב1065374.28820.232
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/20211,439.40
17/01/20211,433.22
14/01/20211,436.59
13/01/20211,439.06
12/01/20211,436.87
11/01/20211,439.10
10/01/20211,441.22
07/01/20211,432.84
06/01/20211,427.68
05/01/20211,428.89
04/01/20211,430.53
03/01/20211,431.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.