אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדד משולב אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,531.02
שינוי יומי0.34%
מספר ניירות במדד116
שווי כולל ני"ע במדד922 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.63
תשואה פנימית1.36%
מרווח ממשלתי1.30%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.37%17.26%24.03%33.48%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.37%8.27%6.71%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.020.880.87
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
ISIN מדדILINDX131023
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בתת-ענף "נדל"ן מניב בישראל"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי317249544.1103
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25116692.5038
עזריאלי ד1138650עזריאלי36678172.4961
עזריאלי ה1156603עזריאלי36682752.4957
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37442802.4928
עזריאלי ו1156611עזריאלי23497802.4281
גב ים ו7590128גב ים22696362.3453
אמות ו1158609אמות22411222.3157
מליסרון323014מליסרון115078082.0543
אמות ד1133149אמות19533102.0183
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן19041861.9676
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18710671.9334
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18188741.8795
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16939061.7503
ביג1097260ביג מרכזי קניות96760531.7273
מליסרון י3230190מליסרון15738101.6262
אמות1097278אמות89286211.5939
גב ים ח7590151גב ים15238451.5746
מליסרון יא3230208מליסרון14952931.5451
מליסרון יד3230232מליסרון14861721.5357
מבנה226019מבנה נדל"ן80301751.4335
מליסרון יז3230273מליסרון13458931.3907
אלוני חץ390013אלוני חץ76715081.3695
ריט 1 ה1136753ריט 112739521.3164
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי68730091.2269
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11704411.2094
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11357381.1736
מליסרון ח3230166מליסרון11075311.1444
גב ים759019גב ים65448531.168
אמות ה1138114אמות10596131.0949
מליסרון טו3230240מליסרון10353551.0698
ריט 1 ו1138544ריט 110065141.04
גב ים ט7590219גב ים9466510.9782
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9276590.9585
ישרס טז6130223ישרס9151990.9457
מגה אור ח1147602מגה אור9127140.9431
מליסרון טז3230265מליסרון9079840.9382
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8908970.9206
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8470280.8752
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8333630.8611
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8268370.8544
אמות ז1162866אמות8179450.8452
עמידר א1143585עמידר7199500.7439
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6992880.7226
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6970730.7203
ישרס613034ישרס39080980.6977
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6589510.6809
מגה אור1104488מגה אור37670620.6725
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6380140.6593
עזריאלי ב1134436עזריאלי6379120.6591
ישרס יד6130199ישרס6341430.6553
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6278580.6488
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6238270.6446
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6172070.6377
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6134800.6339
ישרס טו6130207ישרס6051450.6253
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5755530.5947
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5619710.5807
מליסרון יג3230224מליסרון5617890.5805
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5510420.5694
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5375960.5555
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5345320.5523
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5339230.5517
מגה אור ו1138668מגה אור5222770.5396
נכסים ובנין699017נכסים ובנין29533330.5272
ישרס יח6130280ישרס5015370.5182
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן28556950.5098
וילאר416016וילאר28506510.5089
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4817650.4978
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4816310.4977
אמות ח1172782אמות4731750.4889
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4694620.4851
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4667590.4823
גירון ו1139849גירון פיתוח4616850.4771
מליסרון יט3230398מליסרון4609230.4763
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4605180.4759
מליסרון ו3230125מליסרון4539910.4691
אמות ב1126630אמות4469370.4619
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4336900.4481
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4274520.4417
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4148470.4287
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4141600.4279
מליסרון יח3230372מליסרון4082150.4218
ריט 1 ז1171271ריט 14070980.4206
גירון ז1142629גירון פיתוח3883220.4013
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3878030.4007
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3846250.3975
ישרס יג6130181ישרס3815000.3942
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3742810.3867
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3714480.3838
וילאר ח4160156וילאר3507740.3625
ריט 1 ד1129899ריט 13417430.3532
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3142910.3247
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן18157270.3241
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2666200.2755
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2624780.2712
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2579320.2665
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון14693770.2623
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2456560.2538
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב14032330.2505
מניבים ריט1140573מניבים ריט13747910.2454
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2348500.2426
אייאיאס431015איי.אי.אס12843790.2293
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2115620.2186
ויתניה1109966ויתניה10695030.1909
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים10604010.1893
ריט אזורים1162775ריט אזורים ליוינג7805970.1393
מגוריט1139195מגוריט7684140.1372
רני צים1143619רני צים מרכזי קניות6943020.1239
מגה אור ט1165141מגה אור7509820.776
מגה אור ז1141696מגה אור6415820.663
ריט 11098920ריט 131706230.566
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4867630.503
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3213000.332
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2971480.307
מגה אור ד1130632מגה אור2757960.285
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/20211,531.02
29/07/20211,525.91
28/07/20211,522.68
27/07/20211,521.90
26/07/20211,522.38
25/07/20211,523.50
22/07/20211,517.91
21/07/20211,513.33
20/07/20211,508.60
19/07/20211,509.70
15/07/20211,524.27
14/07/20211,527.57
13/07/20211,526.13
12/07/20211,524.54
11/07/20211,523.52
08/07/20211,516.95
07/07/20211,523.43
06/07/20211,516.09
05/07/20211,514.63
04/07/20211,512.54
01/07/20211,511.14
30/06/20211,513.65
29/06/20211,513.44
28/06/20211,515.55
27/06/20211,515.46
24/06/20211,517.85
23/06/20211,521.07
22/06/20211,518.28
21/06/20211,515.30
20/06/20211,515.55
17/06/20211,522.39
16/06/20211,521.05
15/06/20211,522.26
14/06/20211,522.32
13/06/20211,521.85
10/06/20211,518.61
09/06/20211,515.22
08/06/20211,511.79
07/06/20211,513.06
06/06/20211,516.75
03/06/20211,512.54
02/06/20211,517.09
01/06/20211,517.19
31/05/20211,519.97
30/05/20211,520.42
27/05/20211,518.17
26/05/20211,520.40
25/05/20211,519.34
24/05/20211,521.75
23/05/20211,523.30
20/05/20211,517.79
19/05/20211,514.25
18/05/20211,515.33
13/05/20211,511.76
12/05/20211,505.38
11/05/20211,503.22
10/05/20211,515.94
09/05/20211,516.46
06/05/20211,511.66
05/05/20211,512.11
04/05/20211,502.57
03/05/20211,500.54
02/05/20211,490.46
29/04/20211,489.21
28/04/20211,486.57
27/04/20211,479.98
26/04/20211,479.27
25/04/20211,480.19
22/04/20211,479.78
21/04/20211,479.65
20/04/20211,482.90
19/04/20211,478.35
18/04/20211,470.78
13/04/20211,466.67
12/04/20211,464.38
11/04/20211,463.52
08/04/20211,458.74
07/04/20211,453.81
06/04/20211,452.62
05/04/20211,449.84
04/04/20211,451.41
01/04/20211,447.09
31/03/20211,445.39
30/03/20211,443.71
29/03/20211,445.23
25/03/20211,442.25
24/03/20211,444.41
22/03/20211,441.25
21/03/20211,431.99
18/03/20211,428.98
17/03/20211,429.45
16/03/20211,431.94
15/03/20211,428.42
14/03/20211,428.63
11/03/20211,427.42
10/03/20211,420.75
09/03/20211,422.45
08/03/20211,416.62
07/03/20211,421.29
04/03/20211,421.29
03/03/20211,422.39
02/03/20211,425.90
01/03/20211,424.47
28/02/20211,420.34
25/02/20211,420.49
24/02/20211,424.97
23/02/20211,423.54
22/02/20211,423.81
21/02/20211,425.50
18/02/20211,419.43
17/02/20211,422.58
16/02/20211,428.09
15/02/20211,425.49
14/02/20211,426.13
11/02/20211,423.28
10/02/20211,430.29
09/02/20211,428.73
08/02/20211,427.48
07/02/20211,431.47
04/02/20211,429.88
03/02/20211,427.84
02/02/20211,427.94
01/02/20211,427.29
31/01/20211,423.85
28/01/20211,427.62
27/01/20211,427.54
26/01/20211,427.26
25/01/20211,428.50
24/01/20211,431.55
21/01/20211,438.01
20/01/20211,442.78
19/01/20211,441.35
18/01/20211,439.40
17/01/20211,433.22
14/01/20211,436.59
13/01/20211,439.06
12/01/20211,436.87
11/01/20211,439.10
10/01/20211,441.22
07/01/20211,432.84
06/01/20211,427.68
05/01/20211,428.89
04/01/20211,430.53
03/01/20211,431.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.