אינדקס נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות
 
נתונים עיקריים
קוד מדד3102
שער אחרון1,549.02
שינוי יומי0.22%
מספר ניירות במדד127
מח"מ ברוטו4.15
תשואה פנימית4.87%
מרווח ממשלתי1.53%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי4.1988
מליסרון323014מליסרון2.7901
עזריאלי ד1138650עזריאלי2.4923
עזריאלי ו1156611עזריאלי2.4874
עזריאלי ה1156603עזריאלי2.4676
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי2.3917
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן2.1723
עזריאלי ח1178680עזריאלי2.0091
אמות ו1158609אמות2.0041
אמות ח1172782אמות1.9713
אמות1097278אמות1.9411
ביג1097260ביג מרכזי קניות1.9052
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1.8732
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1.7999
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1.7112
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי1.6064
עזריאלי ז1178672עזריאלי1.4551
נכסים ובנין י1193630נכסים ובנין1.4545
אמות ד1133149אמות1.3169
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1.2655
מליסרון י3230190מליסרון1.2418
מליסרון יא3230208מליסרון1.1773
מליסרון יז3230273מליסרון1.1525
מליסרון יד3230232מליסרון1.1217
אלוני חץ390013אלוני חץ1.1132
מבנה226019מבנה נדל"ן1.742
גב ים ט7590219גב ים1.482
גב ים ו7590128גב ים1.482
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1.17
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1.0684
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן0.9955
ישרס טז6130223ישרס0.9934
מליסרון כ3230422מליסרון0.9869
ריט 1 ה1136753ריט 10.9867
עזריאלי ב1134436עזריאלי0.9857
גב ים ח7590151גב ים0.9752
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין0.9453
מליסרון טז3230265מליסרון0.8859
אמות ז1162866אמות0.8782
ריט 1 ו1138544ריט 10.8577
גב ים י7590284גב ים0.8498
ישרס613034ישרס0.8403
מגה אור ז1141696מגה אור0.8007
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן0.7956
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ0.7953
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב0.7027
ריט 1 ז1171271ריט 10.6692
מגה אור1104488מגה אור0.6621
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן0.6441
וילאר416016וילאר0.6133
אלוני חץ יג1189406אלוני חץ0.6062
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות0.5925
אלוני חץ טו1189414אלוני חץ0.5652
מליסרון טו3230240מליסרון0.5628
מגה אור ט1165141מגה אור0.5454
אמות ה1138114אמות0.5439
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן0.5348
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב0.5338
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט0.5111
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין0.4923
מגוריט ב1168350מגוריט0.4893
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.4831
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות0.4598
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן0.4533
ביג כ1186188ביג מרכזי קניות0.4487
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות0.4485
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב0.4478
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט0.4417
מליסרון יח3230372מליסרון0.4229
ישרס טו6130207ישרס0.4227
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון0.4145
מגוריט ד1185834מגוריט0.4076
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן0.3966
מליסרון כא1194638מליסרון0.3904
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים0.3757
דלק נכסים א1196179דלק ישראל נכסים0.3578
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן0.3556
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן0.3549
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן0.3546
עמידר א1143585עמידר0.3507
הכשרת ישוב 251191527הכשרת הישוב0.3436
נכסים ובנין699017נכסים ובנין0.3384
מגה אור ו1138668מגה אור0.3383
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן0.3377
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים0.3359
איירפורט י1195981איירפורט סיטי0.3345
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן0.3341
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות0.3314
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים0.3242
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים0.3218
ישרס יד6130199ישרס0.3121
מגה אור יא1178375מגה אור0.3102
גירון ו1139849גירון פיתוח0.3038
רני צים אג"ח ג1183193רני צים מרכזי קניות0.3017
אייאיאס431015איי.אי.אס0.2887
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון0.2831
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב0.2751
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות0.2739
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן0.2577
מניבים ריט1140573מניבים ריט0.2547
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות0.2528
וילאר י1193952וילאר0.2494
מגדלי תיכון ו1199124מגדלי הים התיכון0.2483
איירפורט יא1195999איירפורט סיטי0.2455
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים0.2324
גירון ז1142629גירון פיתוח0.2305
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים0.2178
מגוריט ה1192129מגוריט0.2124
ישרס יט6130348ישרס0.2103
ויתניה1109966ויתניה0.2065
ארי נדל"ן366013ארי נדל"ן (ארנה)0.1686
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות0.981
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן0.943
מגה אור ח1147602מגה אור0.907
ריט 11098920ריט 10.706
ישרס יח6130280ישרס0.656
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות0.622
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות0.432
מליסרון יט3230398מליסרון0.341
מגוריט ג1175975מגוריט0.317
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל0.281
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים0.187
ויתניה ה1150903ויתניה0.176
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל0.0833
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023