אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,466.67
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד111
שווי כולל ני"ע במדד183.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.61
תשואה פנימית1.22%
מרווח ממשלתי1.09%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.86%11.00%18.97%33.99%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.99%8.21%6.68%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.270.740.90
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3102
ISIN מדדILINDX131023
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בתת-ענף "נדל"ן מניב בישראל"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עזריאלי1119478עזריאלי25988752.4684.0896
עזריאלי ה1156603עזריאלי3617678.32142.4852
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2448411.65522.4796
עזריאלי ד1138650עזריאלי3804231.55455782.4793
עזריאלי ו1156611עזריאלי2310620.45872.4789
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3594810.67224212.4767
גב ים ו7590128גב ים2239438.90298752.4025
אמות ו1158609אמות2182777.0652.3418
אמות ד1133149אמות1961723.34722.1047
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1871875.02250762.0083
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1850410.0914751.9852
מליסרון323014מליסרון9307996.20541.9593
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1660367.73241.7813
גב ים ח7590151גב ים1583205.563851.6985
מליסרון י3230190מליסרון1566646.88961381.6808
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1524992.241.6361
מליסרון יא3230208מליסרון1489718.01514641.5982
אלוני חץ390013אלוני חץ7570986.528131.5933
ביג1097260ביג מרכזי קניות7159954.96261.5063
מבנה226019מבנה נדל"ן7016478.99191.4769
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי6483360.090481.3647
ריט 1 ה1136753ריט 11239942.69748941.3303
גב ים ט7590219גב ים1161088.69561.2457
מליסרון ח3230166מליסרון1131481.69131.2139
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1104866.20167061.1853
אמות ה1138114אמות1054729.2696391.1316
מליסרון יד3230232מליסרון1476451.4132751.584
גב ים759019גב ים6085664.6371.281
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1158609.7691521.243
מליסרון טו3230240מליסרון1051432.3933221.128
אמות1097278אמות7959027.971251.67
ריט 1 ו1138544ריט 1976515.3751.0477
אמות ב1126630אמות905620.781520.9716
ישרס טז6130223ישרס897740.13615170.9631
מליסרון טז3230265מליסרון884790.60709770.9493
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל855903.10080.9182
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן833521.2868130.8942
אמות ז1162866אמות812747.65750.8719
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות807084.5153280.8659
מגה אור ט1165141מגה אור738706.777560.7926
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי723101.82880.7758
עמידר א1143585עמידר7176400.7699
מגה אור ח1147602מגה אור893194.20.7663
מליסרון יג3230224מליסרון707667.52479150.7593
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696645.1562730.7474
ישרס613034ישרס3536849.9320.7445
מגה אור1104488מגה אור3536516.989980.7444
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687081.5311360.7371
מליסרון יז3230273מליסרון679435.8246550.7289
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן658557.492120.7066
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645563.57214160.6926
עזריאלי ב1134436עזריאלי634168.100920.6804
ישרס טו6130207ישרס632663.85539660.6787
מגה אור ז1141696מגה אור630375.32250.6763
ישרס יד6130199ישרס629582.72459580.6755
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620397.9311690.6656
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב614566.160.6593
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573114.13398220.6149
ריט 11098920ריט 12913363.27090.6133
מגה אור ו1138668מגה אור571037.9525760.6126
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ552816.0330.5931
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539921.306850.5792
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534733.1822160.5737
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים533317.41033450.5722
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן2713199.9740.5711
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים531356.37264960.5701
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526515.540120.5649
ישרס יח6130280ישרס491983.030.5278
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478763.88012620.5137
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475890.030.5106
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן471106.09506240.5055
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467549.1099120.5016
גירון ו1139849גירון פיתוח458758.4969880.4922
מליסרון יט3230398מליסרון456007.4640.4892
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות454708.80.4878
מליסרון ו3230125מליסרון449602.17721560.4823
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444302.88968520.4766
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421636.02775250.4524
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות418035.61059480.4485
נכסים ובנין699017נכסים ובנין2091543.21720.4403
מליסרון יח3230372מליסרון405759.20.4353
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3871700.4153
ישרס יג6130181ישרס384575.25996630.4126
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383199.01104580.4111
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות378824.14807160.4064
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367699.4781280.3944
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665160.3932
וילאר ח4160156וילאר353524.9440.3792
ריט 1 ד1129899ריט 1337987.60853080.3626
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב323232.782840.3467
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1599133.06960.3366
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306915.97840.3293
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים279011.20.2993
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1394947.7853920.2936
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259816.37701320.2787
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות259423.840.2783
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב1259868.59050.2652
מניבים ריט1140573מניבים ריט1253687.4760.2639
גירון ז1142629גירון פיתוח239157.506720.2566
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2285800.2452
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים1124344.62250.2367
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן216069.41121120.2318
ויתניה1109966ויתניה937698.1440.1974
ריט אזורים1162775ריט אזורים ליוינג8277930.1742
מגוריט1139195מגוריט701549.7782370.1477
רני צים1143619רני צים מרכזי קניות692415.20340.1433
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן890192.70.955
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב686969.43511950.737
וילאר416016וילאר2451242.940.516
מגה אור ד1130632מגה אור278703.62676420.299
ריט 1 ז1171271ריט 1225587.8030.242
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/20211,464.38
11/04/20211,463.52
08/04/20211,458.74
07/04/20211,453.81
06/04/20211,452.62
05/04/20211,449.84
04/04/20211,451.41
01/04/20211,447.09
31/03/20211,445.39
30/03/20211,443.71
29/03/20211,445.23
25/03/20211,442.25
24/03/20211,444.41
22/03/20211,441.25
21/03/20211,431.99
18/03/20211,428.98
17/03/20211,429.45
16/03/20211,431.94
15/03/20211,428.42
14/03/20211,428.63
11/03/20211,427.42
10/03/20211,420.75
09/03/20211,422.45
08/03/20211,416.62
07/03/20211,421.29
04/03/20211,421.29
03/03/20211,422.39
02/03/20211,425.90
01/03/20211,424.47
28/02/20211,420.34
25/02/20211,420.49
24/02/20211,424.97
23/02/20211,423.54
22/02/20211,423.81
21/02/20211,425.50
18/02/20211,419.43
17/02/20211,422.58
16/02/20211,428.09
15/02/20211,425.49
14/02/20211,426.13
11/02/20211,423.28
10/02/20211,430.29
09/02/20211,428.73
08/02/20211,427.48
07/02/20211,431.47
04/02/20211,429.88
03/02/20211,427.84
02/02/20211,427.94
01/02/20211,427.29
31/01/20211,423.85
28/01/20211,427.62
27/01/20211,427.54
26/01/20211,427.26
25/01/20211,428.50
24/01/20211,431.55
21/01/20211,438.01
20/01/20211,442.78
19/01/20211,441.35
18/01/20211,439.40
17/01/20211,433.22
14/01/20211,436.59
13/01/20211,439.06
12/01/20211,436.87
11/01/20211,439.10
10/01/20211,441.22
07/01/20211,432.84
06/01/20211,427.68
05/01/20211,428.89
04/01/20211,430.53
03/01/20211,431.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.