מדדי אופטימום ישראל

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%0.18%5.901.24%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.