מדדי אינדקס בקרנות PTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.20%-4.013.43%1.21%AA
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.28%-4.253.78%1.48%-AA
אינדקס A-AA שקלי 0-20.26%-1.292.57%0.86%-AA
אינדקס A מאוזן0.31%-3.374.34%2.13%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.33%-3.274.35%2.13%A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.11%-3.134.02%1.83%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.23%-3.875.02%2.67%A

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2.80%17.62.81.91%
אינדקס ת"א Mid Cap2.87%7.42.52.52%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020