שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה153.071290.17%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.152380.15%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד150.437550.19%סוף יום01/03/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה157.017520.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג162.984140.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג151.10850.09%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג111.958980.31%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים במשקל שווה131.678470.12%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AAA ת"א134.160250.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח138.010870.16%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס118.999660.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן155.908970.05%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי162.563040.03%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד149.03930.09%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי166.651610.00%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד143.340270.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי117.745110.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד161.231760.10%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 123.314110.05%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח122.430050.09%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA שקלי119.440250.05%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA צמוד116.942380.12%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2105.428580.12%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3125.177950.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס A מאוזן156.804880.14%סוף יום01/03/2021
אינדקס A תקרת מנפיק132.201090.13%סוף יום01/03/2021
אינדקס A צמוד143.493790.18%סוף יום01/03/2021
אינדקס A שקלי166.082670.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס A שקלי ישראל122.475360.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס A ישראל 2-4152.032370.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה129.638180.15%סוף יום01/03/2021
אינדקס HY-BBB170.985090.12%סוף יום01/03/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4145.673540.04%סוף יום01/03/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים131.310360.06%סוף יום01/03/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים172.571160.10%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח187.10470.09%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2109.684850.00%סוף יום01/03/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח156.649590.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)160.432350.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים107.264120.02%-סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים123.938640.03%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל112.139850.13%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי161.519830.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.275620.12%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות104.245670.23%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך124.681320.14%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה123.03610.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח135.087790.10%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון176.040850.11%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה156.987280.15%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה142.353870.13%סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023102.125020.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023106.587070.04%סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025105.529350.01%סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet שקלי 202599.937450.01%-סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026103.842210.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024102.226620.04%סוף יום01/03/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)102.151640.10%סוף יום01/03/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)106.633640.07%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)100.984460.10%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 5 שנים)100.687940.01%סוף יום01/03/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023102.966370.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6100.395250.02%סוף יום01/03/2021
אינדקס מדינה מאוזן152.721910.25%סוף יום01/03/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי165.834820.21%סוף יום01/03/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד157.657940.33%סוף יום01/03/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5128.520230.17%סוף יום01/03/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5110.863360.29%סוף יום01/03/2021
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3297.559261.94%סוף יום01/03/2021
אינדקס מניות Mid Cap3788.832422.22%סוף יום01/03/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap4486.917781.45%סוף יום01/03/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2403.628470.80%סוף יום01/03/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2089.60441.34%סוף יום01/03/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3116.592211.61%סוף יום01/03/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3132.080083.22%סוף יום01/03/2021
אינדקס צריכה ישראלית5203.742592.68%סוף יום01/03/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל3738.8562.84%סוף יום01/03/2021
אינדקס מזון ישראלי1406.472431.83%סוף יום01/03/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5109.006522.70%סוף יום01/03/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל3336.692730.98%סוף יום01/03/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1832.277850.44%סוף יום01/03/2021
אינדקס בנקים EW2962.272790.22%סוף יום01/03/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1591.244041.97%סוף יום01/03/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1092.590092.00%סוף יום01/03/2021
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1393.87591.94%סוף יום01/03/2021
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל3488.299071.24%סוף יום01/03/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2233.306931.55%סוף יום01/03/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1622.467411.71%סוף יום01/03/2021
אינדקס ת"א-125 Quality1874.057551.91%סוף יום01/03/2021
אינדקס מניות ייצוא ישראל2248.874051.92%סוף יום01/03/2021
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801262.282190.08%סוף יום01/03/2021
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801424.473620.29%סוף יום01/03/2021
אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1268.719350.19%סוף יום01/03/2021