שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה147.33760.67%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח ישראל שקלי154.07890.85%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח ישראל צמוד143.2690.47%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח ישראל דולר105.64931.78%17:3007/04/2020
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה145.42371.67%17:3007/04/2020
אינדקס שקלי מדורג150.55092.14%17:3007/04/2020
אינדקס צמוד מדורג141.33140.93%17:3007/04/2020
אינדקס AA ומעלה מאוזן148.23081.49%17:3007/04/2020
אינדקס AA ומעלה 0-2102.60930.21%17:3007/04/2020
אינדקס AA ומעלה שקלי156.11881.94%17:3007/04/2020
אינדקס AA ומעלה צמוד140.92680.64%17:3007/04/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי160.89072.23%17:3007/04/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד137.97140.81%17:3007/04/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי111.62422.00%17:3007/04/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד150.47251.00%17:3007/04/2020
אינדקס AA שקלי 0-5139.66432.05%17:3007/04/2020
אינדקס AA צמוד 0-5128.44730.47%17:3007/04/2020
אינדקס AA שקלי 5+129.08583.37%17:3007/04/2020
אינדקס AA צמוד 5+128.3071.23%17:3007/04/2020
אינדקס A-AA מנגנון מרווח112.36642.32%17:3007/04/2020
אינדקס A-AA שקלי - ישראל154.02562.06%17:3007/04/2020
אינדקס A-AA ישראל 1-3117.24361.65%17:3007/04/2020
אינדקס A-AA צמוד 0-395.7121.20%17:3007/04/2020
אינדקס A מאוזן140.38862.40%17:3007/04/2020
אינדקס A צמוד129.57082.27%17:3007/04/2020
אינדקס A שקלי149.39362.52%17:3007/04/2020
אינדקס A שקלי - ישראל153.44552.14%17:3007/04/2020
אינדקס A ישראל 2-4140.78552.10%17:3007/04/2020
אינדקס HY-BBB145.00721.94%17:3007/04/2020
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4133.96211.69%17:3007/04/2020
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים123.04191.61%17:3007/04/2020
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים158.23772.01%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח178.09172.51%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2103.92272.78%17:3007/04/2020
אינדקס צמודות בנקים וביטוח149.76391.51%17:3007/04/2020
אינדקס צמודות בנקים151.21411.29%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח CoCo בנקים100.89671.40%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים118.23012.93%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי146.57372.24%17:3007/04/2020
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות132.1060.47%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות100.22510.73%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה140.61182.31%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך116.9281.43%17:3007/04/2020
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך121.78932.31%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה114.07371.77%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח LV112.20381.95%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח LV שקלי120.78552.11%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח LV צמוד109.20341.72%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון148.91552.14%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון158.71042.30%17:3007/04/2020
אינדקס Bullet צמוד 202396.96771.19%17:3007/04/2020
אינדקס Bullet שקלי 2023101.36761.43%17:3007/04/2020
אינדקס Bullet צמוד 202596.94031.18%17:3007/04/2020
אינדקס Bullet שקלי 202594.52881.82%17:3007/04/2020
אינדקס Bullet שקלי 202692.77592.80%17:3007/04/2020
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)96.04781.10%17:3007/04/2020
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)100.18962.15%17:3007/04/2020
אינדקס A-AA לפירעון 202396.29511.91%17:3007/04/2020
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-692.48631.96%17:3007/04/2020
אינדקס מדינת ישראל שקלי166.01840.02%-17:3007/04/2020
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד153.70390.05%-17:3007/04/2020
אינדקס מדינה מאוזן151.09670.04%-17:3007/04/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 07/04/2020
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2393.3034.21%17:3007/04/2020
אינדקס ת"א Large Cap1715.37093.30%17:3007/04/2020
אינדקס מניות Mid Cap2697.50444.50%17:3007/04/2020
אינדקס מניות Small-Mid Cap2746.63944.05%17:3007/04/2020
אינדקס מניות יתר ישראל2693.42014.32%17:3007/04/2020
אינדקס ת"א-150 ישראל1954.4273.73%17:3007/04/2020
אינדקס ת"א-Exclusive 2192.03663.90%17:3007/04/2020
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1700.31644.00%17:3007/04/2020
אינדקס פיננסים ישראל2679.69863.65%17:3007/04/2020
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל744.85762.51%17:3007/04/2020
אינדקס תעשיה ישראלית1981.78714.16%17:3007/04/2020
אינדקס אנרגיה ותשתיות בישראל1895.98087.43%17:3007/04/2020
אינדקס מניות ריאליות בישראל1759.71863.75%17:3007/04/2020
אינדקס מניות כלכלת ישראל1242.11083.93%17:3007/04/2020
אינדקס ת"א-125 Quality1450.733.24%17:3007/04/2020
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך1665.52055.18%17:3007/04/2020
אינדקס מניות צמיחה מקומית2113.44783.73%17:3007/04/2020
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1677.54483.56%17:3007/04/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 07/04/2020
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801193.69351.10%17:3007/04/2020
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801319.13081.15%17:3007/04/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 07/04/2020