שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה155.344220.21%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי157.922430.07%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד155.176010.34%סוף יום13/05/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה161.027370.26%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג164.941220.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג157.108150.38%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג113.938460.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה133.028190.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AAA ת"א135.553190.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח141.246050.24%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס121.890660.27%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן159.39910.29%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי163.703310.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד154.940040.42%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.474280.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד148.081850.36%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי118.854090.19%סוף יום13/05/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד168.030320.44%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 126.584690.30%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח126.051080.33%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA שקלי120.545980.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA צמוד121.31170.33%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2107.968350.21%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.466060.15%סוף יום13/05/2021
אינדקס A מאוזן161.027290.19%סוף יום13/05/2021
אינדקס A תקרת מנפיק135.052070.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס A צמוד149.192920.25%סוף יום13/05/2021
אינדקס A שקלי168.378220.14%סוף יום13/05/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים123.932760.07%סוף יום13/05/2021
אינדקס A ישראל 2-4155.724760.13%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה132.574970.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס HY-BBB177.819990.02%סוף יום13/05/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4149.526370.23%סוף יום13/05/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים134.353240.23%סוף יום13/05/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים177.524690.29%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח191.069290.27%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2111.823110.21%סוף יום13/05/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח162.191520.39%סוף יום13/05/2021
אינדקס צמודות בנקים165.947970.34%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים110.628120.14%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים124.724870.15%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל114.029550.05%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי163.873080.14%סוף יום13/05/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות138.470140.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות107.393340.41%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך128.171490.34%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה126.28220.28%סוף יום13/05/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח138.868090.23%סוף יום13/05/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח131.285110.36%סוף יום13/05/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'178.569750.10%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה161.601450.25%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה147.24240.26%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023104.868160.27%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.355090.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025109.549890.32%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025100.645970.02%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026105.386040.10%סוף יום13/05/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024103.714670.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)103.927530.04%סוף יום13/05/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)108.753940.19%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)102.758770.16%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 5 שנים)102.985130.23%סוף יום13/05/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023104.875330.31%סוף יום13/05/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6102.588290.22%סוף יום13/05/2021
אינדקס מדינה מאוזן153.769620.17%סוף יום13/05/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי164.39210.02%סוף יום13/05/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד161.250550.34%סוף יום13/05/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5127.751140.04%-סוף יום13/05/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5114.708820.42%סוף יום13/05/2021
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3595.084330.63%סוף יום13/05/2021
אינדקס מניות Mid Cap4145.606780.57%סוף יום13/05/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5066.507150.47%סוף יום13/05/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2121.274610.45%-סוף יום13/05/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2249.97450.64%סוף יום13/05/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3255.482020.32%סוף יום13/05/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3638.783890.26%סוף יום13/05/2021
אינדקס צריכה ישראלית5760.085790.28%סוף יום13/05/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4115.606480.15%סוף יום13/05/2021
אינדקס מזון ישראלי1491.594270.48%סוף יום13/05/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4967.377691.02%סוף יום13/05/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1784.260730.84%סוף יום13/05/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל3875.777691.55%סוף יום13/05/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2140.76111.74%סוף יום13/05/2021
אינדקס בנקים ישראל2554.03432.09%סוף יום13/05/2021
אינדקס בנקים EW3511.077451.99%סוף יום13/05/2021
אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל1817.176610.29%סוף יום13/05/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1687.769090.07%-סוף יום13/05/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1154.587380.17%-סוף יום13/05/2021
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1486.821830.19%סוף יום13/05/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4064.478630.78%סוף יום13/05/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2746.560720.91%סוף יום13/05/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1764.377460.62%סוף יום13/05/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2053.596410.86%סוף יום13/05/2021
אינדקס מניות ייצוא ישראל2282.428110.99%סוף יום13/05/2021
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801331.151130.65%סוף יום13/05/2021
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801511.762080.42%סוף יום13/05/2021
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1288.643360.28%סוף יום13/05/2021