שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 22/08/2019
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.56180.17%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח ישראל צמוד147.7020.18%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח ישראל שקלי155.90850.15%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח ישראל מאוזן151.62070.15%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח מדורג149.13720.17%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח צמוד146.050.18%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח שקלי155.27680.16%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח מאוזן150.42710.15%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח דולר107.81740.65%17:3022/08/2019
אינדקס צמוד מח"מ 0-3123.12050.02%-17:3022/08/2019
אינדקס שקלי מח"מ 0-3130.62780.03%-17:3022/08/2019
אינדקס מאוזן מח"מ 0-3126.86640.03%-17:3022/08/2019
אינדקס צמוד מח"מ 3+162.70450.21%-17:3022/08/2019
אינדקס שקלי מח"מ 3+177.24320.17%-17:3022/08/2019
אינדקס מאוזן מח"מ 3+169.62270.17%-17:3022/08/2019
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.62050.08%-17:3022/08/2019
אינדקס השקעה לריבית עולה101.34390.02%17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)107.63570.01%17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2023 (מתגלגל כל 6 שנים)101.41720.05%-17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2023 צמוד (מתגלגל כל 6 שנ')103.61030.02%-17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2023 שקלי (מתגלגל כל 6 שנ')103.84730.09%-17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)103.8720.07%-17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2024 צמוד (מתגלגל כל 6 שנ')105.03330.08%-17:3022/08/2019
אינדקס לפדיון 2024 שקלי (מתגלגל כל 6 שנ')106.91550.08%-17:3022/08/2019
אינדקס Bullet צמוד 2023101.11580.02%-17:3022/08/2019
אינדקס Bullet שקלי 2023103.65920.07%-17:3022/08/2019
אינדקס Bullet צמוד 2025101.80630.05%-17:3022/08/2019
אינדקס Bullet שקלי 2025103.26750.00%17:3022/08/2019
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-5103.84460.02%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני ישראל150.69330.07%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני ישראל צמוד149.05990.08%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני ישראל שקלי158.51890.07%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני ישראל מאוזן153.61310.07%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מדורג148.610.07%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד146.53140.08%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי157.90460.06%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מאוזן151.99220.07%-17:3022/08/2019
אינדקס AA ומעלה צמוד147.11560.09%-17:3022/08/2019
אינדקס AA ומעלה שקלי158.28630.09%-17:3022/08/2019
אינדקס AA ומעלה מאוזן152.56040.09%-17:3022/08/2019
אינדקס AA צמוד 0-5133.00670.04%-17:3022/08/2019
אינדקס AA שקלי 0-5141.88050.06%-17:3022/08/2019
אינדקס AA מאוזן 0-5137.43460.05%-17:3022/08/2019
אינדקס AA ריאליות צמוד158.51220.11%-17:3022/08/2019
אינדקס AA ריאליות שקלי113.91450.09%-17:3022/08/2019
אינדקס A-AA ישראל - שקלי162.91190.04%-17:3022/08/2019
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.10960.02%-17:3022/08/2019
אינדקס A צמוד147.29030.06%-17:3022/08/2019
אינדקס A שקלי161.58340.08%-17:3022/08/2019
אינדקס A ישראל - שקלי164.07080.04%-17:3022/08/2019
אינדקס A מאוזן154.89490.06%-17:3022/08/2019
אינדקס A ישראל 2-4150.80810.06%-17:3022/08/2019
אינדקס A צמוד 0-5136.13020.05%-17:3022/08/2019
אינדקס A שקלי 0-5157.79870.04%-17:3022/08/2019
אינדקס A מאוזן 0-5147.13710.05%-17:3022/08/2019
אינדקס HY-BBB158.75550.04%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני עד A153.42080.05%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים131.21370.00%17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד 2-5 שנים126.80170.00%17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי 2-5 שנים147.83650.08%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים165.86320.00%17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד 5+ שנים166.27460.11%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי 5+ שנים179.95460.09%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 0-3126.640.03%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 0-3146.21780.05%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 0-3136.10630.04%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 2-4130.99570.04%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 2-4151.97420.02%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4141.55240.05%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני צמוד מח"מ 3+160.55080.11%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני שקלי מח"מ 3+173.95350.11%-17:3022/08/2019
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 3+167.14940.11%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות153.140.08%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות צמוד149.21020.09%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי155.9890.08%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח פיננסים149.88770.07%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח פיננסים צמוד142.1710.05%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח פיננסים שקלי162.43260.10%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון150.65640.09%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון166.96530.06%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח מאוזן עד 500 מיליון158.720.06%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה153.09910.07%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח צמוד עם רכיב בטוחה152.40120.07%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה119.35370.06%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח LV צמוד110.35570.07%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח LV שקלי123.04770.08%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח LV מאוזן116.5980.08%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח שקלי במינוף נמוך127.35470.04%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח מאוזן במינוף נמוך121.51520.11%-17:3022/08/2019
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה119.92710.13%-17:3022/08/2019
אינדקס מדינה צמוד144.8180.30%-17:3022/08/2019
אינדקס מדינה שקלי154.75020.22%-17:3022/08/2019
אינדקס מדינה מאוזן149.68020.26%-17:3022/08/2019
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 22/08/2019
אינדקס מניות ישראל2329.15690.32%17:3022/08/2019
אינדקס מניות כלכלת ישראל1353.06690.14%17:3022/08/2019
אינדקס מניות ישראל 1001600.51670.23%17:3022/08/2019
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2551.46850.42%17:3022/08/2019
אינדקס מניות Large Cap1455.4190.23%17:3022/08/2019
אינדקס מניות Mid Cap2702.94880.42%17:3022/08/2019
אינדקס מניות Small-Mid Cap3146.87810.06%-17:3022/08/2019
אינדקס מניות יתר3158.04320.16%17:3022/08/2019
אינדקס מניות EW - Large Cap1798.71890.28%17:3022/08/2019
אינדקס מניות EW - Mid Cap2637.77740.51%17:3022/08/2019
אינדקס מניות חב' ישראליות2244.87580.35%17:3022/08/2019
אינדקס מניות TA-Exclusive2601.29210.34%17:3022/08/2019
אינדקס מניות חב' ריאליות1946.52750.48%17:3022/08/2019
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1755.15370.45%17:3022/08/2019
אינדקס מניות צמיחה מקומית2530.58230.27%17:3022/08/2019
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות2350.99840.62%17:3022/08/2019
אינדקס מניות פיננסים3165.7470.44%-17:3022/08/2019
אינדקס מניות צריכה2466.00910.87%17:3022/08/2019
אינדקס מניות תעשיה1964.82780.23%17:3022/08/2019
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי3468.37540.62%17:3022/08/2019
אינדקס מניות נדל"ן למגורים1389.70810.74%17:3022/08/2019
אינדקס מניות דיבידנד ישראל1488.61640.21%17:3022/08/2019
אינדקס מניות במינוף נמוך1452.99970.88%17:3022/08/2019