שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה151.5541320.14%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח ישראל שקלי158.6991630.16%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח ישראל צמוד146.9506330.10%17:3017/09/2020
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה152.3186560.24%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח שקלי מדורג159.6231070.27%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח צמוד מדורג145.5714630.23%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח דולר מדורג109.2319230.06%17:3017/09/2020
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.1516740.20%17:3017/09/2020
אינדקס AA ומעלה שקלי161.788390.21%17:3017/09/2020
אינדקס AA ומעלה צמוד144.8842910.19%17:3017/09/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי166.1340350.24%17:3017/09/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד140.1992390.13%17:3017/09/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי116.5098370.18%17:3017/09/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד155.837630.29%17:3017/09/2020
אינדקס A-AA מנגנון מרווח119.1122070.24%17:3017/09/2020
אינדקס A-AA שקלי117.5643830.20%17:3017/09/2020
אינדקס A-AA צמוד112.1507230.10%17:3017/09/2020
אינדקס A-AA ישראל 1-3122.0323090.21%17:3017/09/2020
אינדקס A מאוזן150.4686970.30%17:3017/09/2020
אינדקס A תקרת מנפיק127.9851550.25%17:3017/09/2020
אינדקס A צמוד135.7910290.21%17:3017/09/2020
אינדקס A שקלי161.8231630.37%17:3017/09/2020
אינדקס A שקלי ישראל119.2750730.27%17:3017/09/2020
אינדקס A ישראל 2-4147.0461360.20%17:3017/09/2020
אינדקס HY-BBB160.1729340.19%17:3017/09/2020
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4140.4091870.24%17:3017/09/2020
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים127.8993210.26%17:3017/09/2020
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים166.8305970.22%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח185.2569870.16%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2107.0293040.20%17:3017/09/2020
אינדקס צמודות בנקים וביטוח152.6575320.13%17:3017/09/2020
אינדקס צמודות בנקים154.9860220.07%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח CoCo בנקים102.3300310.04%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים123.2256480.28%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי157.2321310.30%17:3017/09/2020
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות134.1407150.05%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות104.0261810.18%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה151.4571950.27%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך121.8420370.20%17:3017/09/2020
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך128.3000730.23%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה118.790640.24%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח LV117.3859910.27%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח LV שקלי127.2118990.23%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח LV צמוד112.6508290.18%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון171.653370.27%17:3017/09/2020
אינדקס Bullet צמוד 202399.2263810.17%17:3017/09/2020
אינדקס Bullet שקלי 2023105.2323720.23%17:3017/09/2020
אינדקס Bullet צמוד 2025100.7777820.22%17:3017/09/2020
אינדקס Bullet שקלי 202598.4294330.33%17:3017/09/2020
אינדקס Bullet שקלי 202699.3567110.08%17:3017/09/2020
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)100.0870570.37%17:3017/09/2020
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)104.3874160.31%17:3017/09/2020
אינדקס A-AA לפירעון 2023100.2908880.23%17:3017/09/2020
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-697.3090010.38%17:3017/09/2020
אינדקס מדינה מאוזן153.5226970.02%17:3017/09/2020
אינדקס מדינת ישראל שקלי168.7193670.16%17:3017/09/2020
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד157.1037190.08%-17:3017/09/2020
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5129.2905520.06%17:3017/09/2020
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5108.5525740.06%-17:3017/09/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 17/09/2020
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2534.4239470.30%-17:3017/09/2020
אינדקס מניות Mid Cap2881.6198110.39%-17:3017/09/2020
אינדקס ת"א Small-Mid Cap3383.5203070.46%-17:3017/09/2020
אינדקס אנרגיה ישראלית2102.7221060.77%-17:3017/09/2020
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2099.3275790.27%-17:3017/09/2020
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1716.0491250.83%-17:3017/09/2020
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3346.1567140.48%-17:3017/09/2020
אינדקס צריכה מחזורית ישראל2181.9460310.86%17:3017/09/2020
אינדקס צריכה ישראלית4389.5866740.26%17:3017/09/2020
אינדקס קמעונאות ישראלית3091.1906280.04%17:3017/09/2020
אינדקס מזון ישראלי1502.1112570.51%-17:3017/09/2020
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW3711.046921.10%-17:3017/09/2020
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1449.9918150.41%-17:3017/09/2020
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1214.7115830.11%17:3017/09/2020
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל999.1226810.06%-17:3017/09/2020
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל2586.7325440.41%-17:3017/09/2020
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל1489.1488080.64%-17:3017/09/2020
אינדקס מניות כלכלת ישראל1339.9234690.52%-17:3017/09/2020
אינדקס ת"א-125 Quality1460.2228980.42%-17:3017/09/2020
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך1636.0515070.42%-17:3017/09/2020
אינדקס ייצוא ישראלי1788.7715540.69%-17:3017/09/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 17/09/2020
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801189.2217050.02%17:3017/09/2020
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801318.3648990.13%17:3017/09/2020
אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1246.2339690.15%17:3017/09/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 17/09/2020