שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה158.228030.16%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי159.142880.16%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד159.852150.16%-סוף יום21/10/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה164.481350.09%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100129.093710.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג167.295210.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג161.489720.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים132.905810.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.670470.02%סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה135.219820.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AAA ת"א137.265090.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח144.714830.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס124.269230.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן162.26650.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי165.277290.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד159.138450.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי168.58370.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד150.860590.07%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי120.331120.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד173.048760.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2105.286880.03%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 129.136610.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים124.652550.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח128.904660.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA שקלי121.438740.12%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.936360.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA צמוד124.184280.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2109.307050.04%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3129.223920.04%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A מאוזן164.747680.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A תקרת מנפיק137.92330.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A צמוד153.611060.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה128.564130.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A שקלי171.058260.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.327180.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי102.050370.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A ישראל 2-4158.42190.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה135.466470.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס HY-BBB כללי184.040780.03%-סוף יום21/10/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4152.790150.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים137.203540.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים181.692460.14%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3125.142230.07%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4130.800160.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5139.555530.13%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A מח"מ 3129.197020.09%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A מח"מ 4134.631330.13%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח194.12540.18%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2114.197020.08%-סוף יום21/10/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח165.835630.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס צמודות בנקים ישראל170.58670.08%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.521950.04%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים125.641870.14%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.663010.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי166.720820.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות140.117260.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות110.096030.13%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך130.337680.12%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה128.839190.09%-סוף יום21/10/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח142.187590.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח135.48170.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.495710.12%-סוף יום21/10/2021
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד133.503440.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד136.523050.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס שקלי מדורג ללא מזהמים ונשק148.649360.16%-סוף יום21/10/2021
אינדקס צמוד מדורג ללא מזהמים ונשק135.03320.13%-סוף יום21/10/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'181.261640.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה165.220590.06%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה151.990950.10%-סוף יום21/10/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality114.727840.08%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023106.046530.01%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023108.000360.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025112.199880.03%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.557140.11%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.606670.08%-סוף יום21/10/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024105.017210.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.755710.03%-סוף יום21/10/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)111.089930.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)101.906820.06%-סוף יום21/10/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.835830.05%-סוף יום21/10/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6104.052570.07%-סוף יום21/10/2021
אינדקס מדינה מאוזן156.593990.20%-סוף יום21/10/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי165.146070.21%-סוף יום21/10/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד166.386990.21%-סוף יום21/10/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5128.177140.22%-סוף יום21/10/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5117.076530.18%-סוף יום21/10/2021
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס בנקים ישראל3105.023352.12%סוף יום21/10/2021
אינדקס בנקים משקל שווה4350.066092.13%סוף יום21/10/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2578.779391.94%סוף יום21/10/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4678.80991.90%סוף יום21/10/2021
אינדקס ביטוח משקל שווה4795.429011.71%סוף יום21/10/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1676.737570.68%סוף יום21/10/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1121.219840.49%סוף יום21/10/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2001.435071.48%סוף יום21/10/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2921.444480.90%סוף יום21/10/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4771.855680.68%סוף יום21/10/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3414.973050.23%סוף יום21/10/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3879.460610.88%סוף יום21/10/2021
אינדקס צריכה ישראלית6060.329230.66%סוף יום21/10/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4320.99090.60%סוף יום21/10/2021
אינדקס מזון ישראלי1590.956980.31%סוף יום21/10/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2166.20010.20%-סוף יום21/10/2021
אינדקס תעשיה ישראל1970.058320.12%סוף יום21/10/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2398.835950.64%סוף יום21/10/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5217.27080.02%-סוף יום21/10/2021
אינדקס תשתיות בנייה ישראל1938.216220.21%סוף יום21/10/2021
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל1793.732570.28%סוף יום21/10/2021
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1845.47220.28%סוף יום21/10/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1973.791610.68%סוף יום21/10/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2275.611340.59%סוף יום21/10/2021
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1876.140320.92%סוף יום21/10/2021
אינדקס מניות ערך ישראל2236.524511.09%סוף יום21/10/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4009.32010.65%סוף יום21/10/2021
אינדקס ת"א Mid Cap4599.22580.83%סוף יום21/10/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5278.057050.52%סוף יום21/10/2021
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס בנקים ישראל 20/801408.506410.37%סוף יום21/10/2021
אינדקס נדל"ן מניב 20/801599.191640.05%סוף יום21/10/2021