שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה156.967990.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי160.354190.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד156.051990.09%סוף יום03/08/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה161.980860.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100126.58790.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג166.96630.02%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג157.008270.09%סוף יום03/08/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים128.949070.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.730590.20%-סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה133.628850.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AAA ת"א137.097310.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח141.994510.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס122.51710.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן160.239850.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי165.60210.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד154.784030.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי169.195470.00%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד147.701920.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי120.394320.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד167.917960.09%סוף יום03/08/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.525510.02%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 127.151330.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים122.685890.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח126.531870.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA שקלי121.648770.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.650240.02%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA צמוד120.925440.10%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2107.769730.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.61030.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס A מאוזן161.910760.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס A תקרת מנפיק136.203360.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס A צמוד149.158720.14%סוף יום03/08/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה124.71790.15%סוף יום03/08/2021
אינדקס A שקלי170.178830.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים124.919710.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי101.716180.04%סוף יום03/08/2021
אינדקס A ישראל 2-4156.059360.10%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה133.639360.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס HY-BBB180.912090.02%-סוף יום03/08/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4150.432110.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים135.061760.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים178.767640.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3123.47630.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4128.74230.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5137.128830.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס A מח"מ 3127.425510.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס A מח"מ 4132.605230.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח193.198620.09%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2112.909170.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח161.895750.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס צמודות בנקים166.116450.07%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים111.225070.10%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים126.293870.04%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל114.618110.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי166.017620.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות139.156530.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות107.625530.12%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך128.478630.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה126.880.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח139.420040.09%סוף יום03/08/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח131.343990.12%סוף יום03/08/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.309630.03%סוף יום03/08/2021
אינדקס שקלי מדורג מולטי-פקטור148.059260.01%-סוף יום03/08/2021
אינדקס צמוד מדורג מולטי-פקטור130.798570.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'180.522440.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה162.028920.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה149.411010.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality113.427240.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023104.573330.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.699020.01%סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025109.353060.06%סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.268660.04%סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.153570.05%-סוף יום03/08/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024104.033370.02%סוף יום03/08/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)103.97530.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)109.736110.02%סוף יום03/08/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.013350.05%סוף יום03/08/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6102.924560.04%סוף יום03/08/2021
אינדקס מדינה מאוזן156.056250.11%סוף יום03/08/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי167.395040.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד163.294090.14%סוף יום03/08/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5129.787260.08%סוף יום03/08/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5114.956720.10%סוף יום03/08/2021
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס בנקים ישראל2591.210110.71%-סוף יום03/08/2021
אינדקס בנקים EW3598.700040.70%-סוף יום03/08/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2191.563080.78%-סוף יום03/08/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל3907.651921.07%-סוף יום03/08/2021
אינדקס ביטוח EW4242.561221.56%-סוף יום03/08/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1657.166121.27%-סוף יום03/08/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1131.946711.29%-סוף יום03/08/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1772.823131.22%-סוף יום03/08/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2709.519771.86%-סוף יום03/08/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4264.622592.36%-סוף יום03/08/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3219.365360.34%-סוף יום03/08/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3549.669022.27%-סוף יום03/08/2021
אינדקס צריכה ישראלית5627.406481.58%-סוף יום03/08/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4034.198431.21%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מזון ישראלי1485.189520.71%-סוף יום03/08/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2136.794721.42%-סוף יום03/08/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2217.958671.44%-סוף יום03/08/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5071.646061.87%-סוף יום03/08/2021
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל1771.548581.55%-סוף יום03/08/2021
אינדקס תעשיה ישראל1867.268380.60%-סוף יום03/08/2021
אינדקס תשתיות וחומרי בנייה1852.55141.05%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1793.755951.41%-סוף יום03/08/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2086.554361.27%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3639.311911.73%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מניות Mid Cap4171.212431.91%-סוף יום03/08/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5042.374950.98%-סוף יום03/08/2021
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מדד משולב אג''ח ומניות בנקים 20/801339.4710.13%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מדד משולב אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801529.188330.40%-סוף יום03/08/2021
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1304.641430.01%סוף יום03/08/2021