שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 15/10/2019
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.15080.00%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח ישראל צמוד149.3630.01%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח ישראל שקלי157.38150.01%-18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח צמוד147.69080.01%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח שקלי156.74860.01%-18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח מאוזן151.94180.01%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח דולר108.00870.24%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח צמוד 0-3123.52830.08%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח שקלי 0-3131.29220.03%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח מאוזן 0-3127.47930.05%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח צמוד 3+165.11420.00%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח שקלי 3+179.51110.02%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח מאוזן 3+171.90710.02%18:0715/10/2019
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.35320.01%18:0715/10/2019
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)108.03360.04%18:0715/10/2019
אינדקס לפדיון 2023 (מתגלגל כל 6 שנים)102.24840.07%18:0715/10/2019
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)105.13040.07%18:0715/10/2019
אינדקס Bullet צמוד 2023101.58660.03%18:0715/10/2019
אינדקס Bullet שקלי 2023104.10560.02%-18:0715/10/2019
אינדקס Bullet צמוד 2025103.40930.07%18:0715/10/2019
אינדקס Bullet שקלי 2025104.08240.10%18:0715/10/2019
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-5104.60430.02%18:0715/10/2019
אינדקס צמוד מדורג150.46710.07%18:0715/10/2019
אינדקס שקלי מדורג160.34650.07%18:0715/10/2019
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה155.4280.08%18:0715/10/2019
אינדקס AA ומעלה צמוד148.26590.07%18:0715/10/2019
אינדקס AA ומעלה שקלי159.21080.01%18:0715/10/2019
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.64070.03%18:0715/10/2019
אינדקס AA צמוד 0-5133.74170.07%18:0715/10/2019
אינדקס AA שקלי 0-5142.77660.03%18:0715/10/2019
אינדקס AA מאוזן 0-5138.24380.04%18:0715/10/2019
אינדקס AA ריאליות צמוד160.14410.07%18:0715/10/2019
אינדקס AA ריאליות שקלי114.91830.04%18:0715/10/2019
אינדקס A-AA ישראל - שקלי164.21820.05%18:0715/10/2019
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.56270.02%18:0715/10/2019
אינדקס A צמוד149.37760.06%18:0715/10/2019
אינדקס A שקלי164.71010.11%18:0715/10/2019
אינדקס A ישראל - שקלי166.13520.09%18:0715/10/2019
אינדקס A מאוזן157.40760.08%18:0715/10/2019
אינדקס A ישראל 2-4152.41490.11%18:0715/10/2019
אינדקס A צמוד 0-5137.79610.10%18:0715/10/2019
אינדקס A שקלי 0-5160.65160.11%18:0715/10/2019
אינדקס A מאוזן 0-5149.40450.10%18:0715/10/2019
אינדקס HY-BBB162.39740.17%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח עד A156.04820.09%18:0715/10/2019
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.2170.00%18:0715/10/2019
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.01550.00%18:0715/10/2019
אינדקס צמוד מדורג 0-3127.24520.09%18:0715/10/2019
אינדקס שקלי מדורג 0-3147.5390.04%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח מדורג 0-3137.10440.06%18:0715/10/2019
אינדקס צמוד מדורג 2-4132.38070.08%18:0715/10/2019
אינדקס שקלי מדורג 2-4153.90410.11%18:0715/10/2019
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.42750.10%18:0715/10/2019
אינדקס צמוד מדורג 3+162.6860.06%18:0715/10/2019
אינדקס שקלי מדורג 3+176.58730.09%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח מדורג 3+169.56740.07%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות155.34770.08%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות צמוד151.0680.08%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי158.50640.10%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח פיננסים150.48650.02%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח פיננסים צמוד142.86880.05%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח פיננסים שקלי162.96810.00%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון152.30970.01%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון169.6430.08%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון160.75420.04%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה155.39510.06%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח צמוד עם רכיב בטוחה154.04930.04%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה121.71080.08%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח LV צמוד111.72840.03%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח LV שקלי125.00440.05%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח LV מאוזן118.34690.05%18:0715/10/2019
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך128.49070.01%-18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.9580.05%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.19220.03%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח CoCo בנקים101.1630.06%18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2104.43480.02%18:0715/10/2019
אינדקס מדינה צמוד146.82160.07%-18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח107.49280.00%18:0715/10/2019
אינדקס מדינה שקלי156.05810.08%-18:0715/10/2019
אינדקס צמודות בנקים וביטוח184.22320.00%18:0715/10/2019
אינדקס מדינה מאוזן151.30180.07%-18:0715/10/2019
אינדקס צמודות בנקים156.4490.01%-18:0715/10/2019
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות158.36860.01%-18:0715/10/2019
אינדקס A-AA מנגנון מרווח102.51670.10%18:0715/10/2019
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 15/10/2019
אינדקס מניות ישראל2430.05641.04%18:0715/10/2019
אינדקס מניות כלכלת ישראל1420.74281.22%18:0715/10/2019
אינדקס מניות ישראל 1001660.56831.18%18:0715/10/2019
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2714.46860.93%18:0715/10/2019
אינדקס מניות Large Cap1484.29691.18%18:0715/10/2019
אינדקס מניות Mid Cap2928.59751.14%18:0715/10/2019
אינדקס מניות Small-Mid Cap3220.1310.72%18:0715/10/2019
אינדקס מניות יתר3273.63240.98%18:0715/10/2019
אינדקס מניות EW - Large Cap1829.40261.02%18:0715/10/2019
אינדקס מניות EW - Mid Cap2860.36821.05%18:0715/10/2019
אינדקס מניות ישראליות2327.89350.89%18:0715/10/2019
אינדקס ת"א-Exclusive2719.4740.68%18:0715/10/2019
אינדקס מניות ריאליות בישראל2024.11061.20%18:0715/10/2019
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1858.84051.42%18:0715/10/2019
אינדקס מניות צמיחה מקומית2624.23570.82%18:0715/10/2019
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות2358.27621.69%18:0715/10/2019
אינדקס מניות פיננסים ישראל3334.49570.91%18:0715/10/2019
אינדקס מניות צריכה ישראלית2558.85310.49%18:0715/10/2019
אינדקס מניות תעשיה ישראלית2089.60051.02%18:0715/10/2019
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי3694.38541.01%18:0715/10/2019
אינדקס מניות נדל"ן למגורים1653.92532.05%18:0715/10/2019
אינדקס מניות דיבידנד ישראל1573.43130.64%18:0715/10/2019
אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך1498.07780.90%18:0715/10/2019
אינדקס ת"א-Exclusive 252405.26230.39%18:0715/10/2019
אינדקס ת"א-Exclusive 753510.63571.09%18:0715/10/2019