שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדLast Priceשינוי יומיLast UpdateTrading Day
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.495392-0.19%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי151.49343-0.05%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד151.541009-0.34%17:3016/05/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה156.965772-0.25%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה129.328879-0.25%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג160.161019-0.16%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג152.596018-0.36%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג118.845522-0.53%17:3016/05/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק140.16508-0.26%17:3016/05/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק126.740915-0.41%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100122.370595-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון118.616673-0.17%17:3016/05/2022
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון121.449114-0.41%17:3016/05/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים124.227657-0.41%17:3016/05/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי131.159494-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח137.290797-0.28%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס118.25631-0.26%17:3016/05/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן154.111283-0.23%17:3016/05/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי157.279981-0.13%17:3016/05/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד149.936984-0.35%17:3016/05/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3100.486034-0.10%17:3016/05/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3109.635526-0.18%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי160.220618-0.11%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד145.43558-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי114.694723-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד161.882063-0.36%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.592016-0.13%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 122.618003-0.24%17:3016/05/2022
אינדקס מודל אג"ח חברות-מדינה115.908185-0.26%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח121.58461-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA שקלי115.332832-0.14%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2118.061537-0.11%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA צמוד117.180403-0.34%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2109.125133-0.17%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3126.531802-0.22%17:3016/05/2022
אינדקס A מאוזן157.465779-0.28%17:3016/05/2022
אינדקס A תקרת מנפיק132.051441-0.23%17:3016/05/2022
אינדקס A צמוד145.772901-0.39%17:3016/05/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה121.868425-0.38%17:3016/05/2022
אינדקס A שקלי164.370617-0.17%17:3016/05/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים119.363946-0.19%17:3016/05/2022
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי97.117803-0.18%17:3016/05/2022
אינדקס A ישראל 2-4151.247332-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה129.813958-0.24%17:3016/05/2022
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A123.289714-0.40%17:3016/05/2022
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A125.656989-0.18%17:3016/05/2022
אינדקס HY-BBB כללי181.437289-0.16%17:3016/05/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.325648-0.26%17:3016/05/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים133.439034-0.26%17:3016/05/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.673721-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי115.505493-0.22%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי120.875131-0.27%17:3016/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי126.977648-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי120.613992-0.23%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 4 סינטטי124.085181-0.27%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 5 סינטטי130.404022-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי124.381952-0.25%17:3016/05/2022
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי127.330934-0.28%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח180.597046-0.22%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2109.283928-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח157.4834-0.36%17:3016/05/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל164.16105-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים112.67413-0.13%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים119.24401-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל110.267134-0.22%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי160.150476-0.18%17:3016/05/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.458758-0.16%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות100.745239-0.35%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.319308-0.24%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה122.646976-0.27%17:3016/05/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח133.621261-0.32%17:3016/05/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח127.153299-0.38%17:3016/05/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח144.237946-0.16%17:3016/05/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד125.38735-0.27%17:3016/05/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד129.4357-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'175.204363-0.14%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה160.123757-0.20%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.515356-0.29%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality113.695087-0.21%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023105.97065-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023106.974998-0.10%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025109.396136-0.37%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 202598.510083-0.12%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026102.214992-0.10%17:3016/05/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024103.205741-0.15%17:3016/05/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)105.3728320.01%17:3016/05/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)109.425933-0.20%17:3016/05/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)96.887451-0.24%17:3016/05/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.567788-0.14%17:3016/05/2022
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון102.227688-0.21%17:3016/05/2022
אינדקס מדינה מאוזן149.036815-0.14%17:3016/05/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי155.790833-0.02%17:3016/05/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד157.714142-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד122.349414-0.17%17:3016/05/2022
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 5121.108042-0.02%17:3016/05/2022
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5112.45147-0.21%17:3016/05/2022
מדדי מניות
שם מדדLast Priceשינוי יומיLast UpdateTrading Day
אינדקס בנקים ישראל3291.102551.68%17:3016/05/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2713.856681.50%17:3016/05/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4787.8397491.22%17:3016/05/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4596.2906141.67%17:3016/05/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה3950.824660.35%17:3016/05/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1624.7249470.71%17:3016/05/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1087.5205250.50%17:3016/05/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1993.6118540.87%17:3016/05/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3364.14669-0.07%17:3016/05/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4711.267435-0.59%17:3016/05/2022
אינדקס צריכה ישראלית6198.249378-0.57%17:3016/05/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3451.984841-0.36%17:3016/05/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3992.397508-0.55%17:3016/05/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4393.123497-0.47%17:3016/05/2022
אינדקס מזון ישראלי1647.623918-0.46%17:3016/05/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2645.8357460.30%17:3016/05/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2014.793019-0.34%17:3016/05/2022
אינדקס תעשיה ישראל2162.094252-0.09%17:3016/05/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4713.0347890.78%17:3016/05/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1809.2390470.66%17:3016/05/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1693.7459180.59%17:3016/05/2022
אינדקס ישראל הנהגה נשית1975.235663-0.19%17:3016/05/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2107.0263860.43%17:3016/05/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2621.7351070.02%17:3016/05/2022
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי1909.686624-0.06%17:3016/05/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2243.867027-0.06%17:3016/05/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1983.643540.57%17:3016/05/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי1982.4535050.58%17:3016/05/2022
אינדקס מניות צמיחה ישראל2406.917572-0.08%17:3016/05/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4190.873476-0.03%17:3016/05/2022
אינדקס ת"א Mid Cap4808.896566-0.21%17:3016/05/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5369.246010.43%17:3016/05/2022
מדדי תיק השקעות
שם מדדLast Priceשינוי יומיLast UpdateTrading Day
אינדקס בנקים ישראל 20/801378.7886270.12%17:3016/05/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801512.01426-0.30%17:3016/05/2022
אינדקס Quality ישראל 20/801295.583955-0.26%17:3016/05/2022