שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.744690.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח כללי שקלי159.358010.12%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח כללי צמוד148.59370.18%סוף יום26/11/2020
אינדקס קונצרני ר. קבועה155.630380.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח שקלי מדורג163.128360.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח צמוד מדורג148.332870.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח דולר מדורגN/A0.00%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AAA ת"א134.246090.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA ומעלה מאוזן155.122530.17%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA ומעלה שקלי163.291740.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA ומעלה צמוד146.849990.14%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.827360.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד141.459310.10%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי117.980930.20%סוף יום26/11/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד158.783670.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AA מנגנון מרווח121.362950.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AA שקלי119.627650.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AA צמוד114.321750.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AA ישראל 1-3123.692490.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס A מאוזן154.240250.25%סוף יום26/11/2020
אינדקס A תקרת מנפיק130.862820.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס A צמוד139.481950.27%סוף יום26/11/2020
אינדקס A שקלי165.407140.25%סוף יום26/11/2020
אינדקס A שקלי ישראל121.887790.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס A ישראל 2-4149.907770.22%סוף יום26/11/2020
אינדקס HY-BBB170.841730.06%סוף יום26/11/2020
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.948770.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים130.027940.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים171.117340.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח188.391320.25%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2108.976380.17%סוף יום26/11/2020
אינדקס צמודות בנקים וביטוח154.441580.12%סוף יום26/11/2020
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)157.313810.09%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח CoCo בנקים104.25160.01%-סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים125.114110.29%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי161.405350.25%סוף יום26/11/2020
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.204160.11%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות103.971830.22%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה155.192520.12%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך123.80740.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.629470.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח LV שקלי129.829390.22%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון175.867410.21%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet צמוד 2023100.370230.08%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet שקלי 2023106.154940.08%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet צמוד 2025103.165660.23%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet שקלי 202599.553950.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet שקלי 2026102.825240.26%סוף יום26/11/2020
אינדקס Bullet ישראל 2024101.481150.20%סוף יום26/11/2020
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)101.345280.09%סוף יום26/11/2020
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)106.496750.29%סוף יום26/11/2020
אינדקס A-AA לפירעון 2023101.69710.17%סוף יום26/11/2020
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-699.369470.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס מדינה מאוזן153.115860.15%סוף יום26/11/2020
אינדקס מדינת ישראל שקלי167.668990.07%סוף יום26/11/2020
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד156.800230.26%סוף יום26/11/2020
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5129.144680.01%סוף יום26/11/2020
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5109.494040.19%סוף יום26/11/2020
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3018.610681.29%סוף יום26/11/2020
אינדקס מניות Mid Cap3437.042821.26%סוף יום26/11/2020
אינדקס ת"א Small-Mid Cap3998.154430.24%סוף יום26/11/2020
אינדקס אנרגיה ישראל2470.533491.39%סוף יום26/11/2020
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2395.146741.53%סוף יום26/11/2020
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1961.231131.49%סוף יום26/11/2020
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3184.850210.84%סוף יום26/11/2020
אינדקס צריכה מחזורית ישראל2604.76262.00%סוף יום26/11/2020
אינדקס צריכה ישראלית4721.776711.53%סוף יום26/11/2020
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל3337.137132.47%סוף יום26/11/2020
אינדקס מזון ישראלי1446.367251.11%סוף יום26/11/2020
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4252.115691.40%סוף יום26/11/2020
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי1748.05770.92%סוף יום26/11/2020
אינדקס בנקים EW2817.024980.81%סוף יום26/11/2020
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1423.735711.19%סוף יום26/11/2020
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1254.739191.35%סוף יום26/11/2020
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל3408.463071.56%סוף יום26/11/2020
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל1898.891951.08%סוף יום26/11/2020
אינדקס מניות כלכלת ישראל1512.854111.23%סוף יום26/11/2020
אינדקס ת"א-125 Quality1704.075451.79%סוף יום26/11/2020
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך1829.764190.90%סוף יום26/11/2020
אינדקס מניות ייצוא ישראל1987.314280.90%סוף יום26/11/2020
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801240.406970.23%סוף יום26/11/2020
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801413.003410.45%סוף יום26/11/2020
אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1262.889440.21%סוף יום26/11/2020