שערים רציפים

כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה.

להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :

מדדי אג"ח
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה149.3050.06%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח ישראל שקלי156.61070.07%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח ישראל צמוד144.73130.03%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח דולר מדורג102.0930.29%-10:4906/07/2020
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה146.76880.09%10:4906/07/2020
אינדקס שקלי מדורג153.14060.09%10:4906/07/2020
אינדקס צמוד מדורג141.58060.07%10:4906/07/2020
אינדקס AA ומעלה מאוזן149.70930.05%10:4906/07/2020
אינדקס AA ומעלה שקלי157.97070.06%10:4906/07/2020
אינדקס AA ומעלה צמוד141.81070.06%10:4906/07/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי162.53140.06%10:4906/07/2020
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד138.85530.01%10:4906/07/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי113.26570.07%10:4906/07/2020
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד151.62020.06%10:4906/07/2020
אינדקס AA שקלי 0-5141.25540.03%10:4906/07/2020
אינדקס AA צמוד 0-5129.27770.08%10:4906/07/2020
אינדקס AA שקלי 5+130.8770.17%10:4906/07/2020
אינדקס AA צמוד 5+128.60270.08%10:4906/07/2020
אינדקס A-AA מנגנון מרווח113.01570.13%10:4906/07/2020
אינדקס A-AA שקלי - ישראל155.2850.07%10:4906/07/2020
אינדקס A-AA ישראל 1-3117.54320.13%10:4906/07/2020
אינדקס A מאוזן140.92170.12%10:4906/07/2020
אינדקס A תקרת מנפיק120.21470.15%10:4906/07/2020
אינדקס A צמוד126.27620.12%10:4906/07/2020
אינדקס A שקלי152.53880.18%10:4906/07/2020
אינדקס A שקלי - ישראל154.82490.14%10:4906/07/2020
אינדקס A ישראל 2-4139.13830.16%10:4906/07/2020
אינדקס HY-BBB147.76830.18%10:4906/07/2020
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4134.33080.12%10:4906/07/2020
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים123.89180.13%10:4906/07/2020
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים159.75770.05%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח180.71820.07%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2104.0560.05%10:4906/07/2020
אינדקס צמודות בנקים וביטוח150.73410.00%10:4906/07/2020
אינדקס צמודות בנקים153.28180.00%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח CoCo בנקים100.26760.02%-10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים119.69170.09%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי149.54440.11%10:4906/07/2020
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות132.74660.00%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות102.85950.05%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה143.55840.21%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך118.0050.08%10:4906/07/2020
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך123.47590.13%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה113.98510.09%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח LV113.02620.07%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח LV שקלי122.70810.05%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח LV צמוד108.75440.02%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון162.88520.06%10:4906/07/2020
אינדקס Bullet צמוד 202396.58360.02%-10:4906/07/2020
אינדקס Bullet שקלי 2023102.34080.10%10:4906/07/2020
אינדקס Bullet צמוד 202597.18840.10%10:4906/07/2020
אינדקס Bullet שקלי 202594.84190.04%10:4906/07/2020
אינדקס Bullet שקלי 202694.20750.11%10:4906/07/2020
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)96.93790.10%10:4906/07/2020
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)101.03920.17%10:4906/07/2020
אינדקס A-AA לפירעון 202396.89160.05%10:4906/07/2020
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-693.22730.09%10:4906/07/2020
אינדקס מדינת ישראל שקלי169.33980.08%10:4906/07/2020
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד157.37210.00%10:4906/07/2020
אינדקס מדינה מאוזן153.80090.03%10:4906/07/2020
אופטימום אג"ח ישראל122.29780.05%10:4906/07/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 06/07/2020
מדדי מניות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2337.34431.44%10:4906/07/2020
אינדקס ת"א Large Cap1622.62151.44%10:4906/07/2020
אינדקס מניות Mid Cap2657.31641.46%10:4906/07/2020
אינדקס ת"א Small-Mid Cap2912.68081.27%10:4906/07/2020
אינדקס אנרגיה ישראלית1647.52361.42%10:4906/07/2020
אינדקס צריכה בסיסית ישראל2666.35511.69%10:4906/07/2020
אינדקס צריכה מחזורית ישראל1717.36021.50%10:4906/07/2020
אינדקס תוכנה ו-IT ישראל4066.00061.67%10:4906/07/2020
אינדקס תעשיה ישראלית2114.34141.28%10:4906/07/2020
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1607.57611.94%10:4906/07/2020
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל2531.92520.97%10:4906/07/2020
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל1399.23520.49%10:4906/07/2020
אינדקס Commerce ישראל2350.60021.53%10:4906/07/2020
אינדקס מזון ישראלי1212.73931.61%10:4906/07/2020
אינדקס מניות כלכלת ישראל1259.62591.53%10:4906/07/2020
אינדקס ת"א-125 Quality1341.50881.27%10:4906/07/2020
אינדקס מניות LV מינוף פיננסי נמוך1519.17771.13%10:4906/07/2020
אינדקס ת"א-Exclusive 2085.01261.44%10:4906/07/2020
אינדקס מניות צמיחה מקומית2040.5861.52%10:4906/07/2020
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1730.57311.34%10:4906/07/2020
indeX-Pro צריכה ישראלית3496.67851.60%10:4906/07/2020
indeX-Pro טכנולוגיה ישראל EW#N/A#N/A10:4906/07/2020
indeX-Pro בנקים EW2656.35871.69%10:4906/07/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 06/07/2020
מדדי תיק השקעות
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801208.36380.37%10:4906/07/2020
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801287.34060.18%10:4906/07/2020
אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1232.92970.11%10:4906/07/2020
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 06/07/2020