ניתוח נכסים וגיוסים של מוצרי מדד

רוצים לדעת כמה נכסים יש בכל תעודת סל וקרן מחקה? כמה גייס כל מוצר בחודש שעבר? שירות זה מרכז עבורכם את כל הנכסים והגיוסים של התעודות והקרנות המחקות בישראל. כניסה לשירות

הניתוחים מתבססים על נתונים גולמיים שאותם מפרסמים מנהלי תעודות הסל וקרנות הנאמנות מדי חודש.

הניתוחים מקיפים את 12 מנהלי תעודות הסל והקרנות המחקות בישראל וכולל את הנתונים להלן:

 • שמות כל תעודות הסל והקרנות המחקות ומספר הנייר שלהן
 • שמות המדדים המשמשים כנכס מעקב בכל מוצר מדד
 • עורך המדד הרלוונטי לנכס המעקב של כל מוצר מדד
 • החשיפה המטבעית של כל מוצר מדד
 • החשיפה הגיאוגרפית של כל מוצר מדד
 • סך הנכסים בכל מוצר מדד בסוף החודש שעבר
 • סך הגיוסים נטו בכל מוצר מדד בסיכום החודש שעבר

 

מעבר לנתונים המוצגים בניתוחים לעיל, אינדקס מציעה למנויים על השירות מידע נוסף על נכסים וגיוסים של תעודות סל וקרנות מחקות בהתבסס על מאגר המידע הרחב שהיא מתחזקת באופן שוטף.

מעוניינים להירשם לשירות זה? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי