פירוט נכסים וגיוסים בתעודות סל – נובמבר 2015

דו"ח זה מכיל את כל תעודות הסל בישראל ומפרט את הנכסים והגיוסים בכל תעודה בחודש החולף בתוספת מאפיינים נוספים שרלוונטיים למשקיעים בתעודות הסל. לצפייה בדו"ח

הדו"ח, אשר מתבסס על נתונים גולמיים שאותם מדווחים מנהלי תעודות הסל לרשות ני"ע מדי חודש, מפולח לפי 8 קטגוריות השקעה עיקריות וכולל את התכנים הבאים:

 • שמות כל תעודות הסל ומספר הנייר שלהן
 • שמות המדדים המשמשים כנכס מעקב בכל תעודת סל
 • עורך המדד הרלוונטי לנכס המעקב של כל תעודת סל
 • החשיפה המטבעית של כל תעודת סל
 • החשיפה הגיאוגרפית של כל תעודת סל
 • סך אחזקות הציבור בכל תעודת סל בסוף החודש שעבר
 • סך הגיוסים נטו בכל תעודת סל בסיכום החודש שעבר

 

מעבר לתכנים המוצגים בדו"ח, אינדקס מציעה לקהל לקוחותיה ניתוחים נוספים של תעודות הסל בישראל בהתבסס על מאגר המידע הרחב שהיא מתחזקת באופן שוטף. ניתוחים אלה מוצעים בתשלום במסגרת שירותי המחקר שמציעה אינדקס.

מעוניינים בשירותי המחקר של אינדקס? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי