פירוט נכסים וגיוסים בקרנות מחקות – נובמבר 2015

דו"ח זה מכיל את כל הקרנות המחקות בישראל ומפרט את הנכסים והגיוסים בכל קרן בחודש החולף בתוספת מאפיינים נוספים שרלוונטיים למשקיעים בקרנות המחקות. לצפייה בדו"ח

הדו"ח, אשר מתבסס על נתונים גולמיים שאותם מנהלי קרנות הנאמנות לרשות ני"ע מדי חודש, מפולח לפי 6 קטגוריות השקעה עיקריות וכולל את התכנים הבאים:

 • שמות כל הקרנות המחקות ומספר הנייר שלהן
 • שמות המדדים המשמשים כנכס מעקב בכל קרן מחקה
 • עורך המדד הרלוונטי לנכס המעקב של כל קרן מחקה
 • החשיפה המטבעית של כל קרן מחקה
 • החשיפה הגיאוגרפית של כל קרן מחקה
 • סך הנכסים המנוהלים בכל קרן מחקה בסוף החודש שעבר
 • סך הגיוסים המשוערים בכל קרן מחקה בסיכום החודש שעבר

 

מעבר לתכנים המוצגים בדו"ח, אינדקס מציעה לקהל לקוחותיה ניתוחים נוספים על הקרנות המחקות בישראל בהתבסס על מאגר המידע הרחב שהיא מתחזקת באופן שוטף. ניתוחים אלה מוצעים בתשלום במסגרת שירותי המחקר שמציעה אינדקס.

מעוניינים בשירותי המחקר של אינדקס? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי