↑ חזור ל מחקר מדדים

החזקות מוסדיים במוצרי מדד

כל הפרסומים סקירות מדדים נתוני תעשייה נתוני תעודות ומחקות החזקות במוצרי מדד

 

1

ניתוח החזקות מוסדיים במוצרי מדד

 

רוצים לדעת באילו תעודות ו-ETF מושקעים הגופים המוסדיים? שירות זה מרכז עבורכם את מוצרי המדד שבהם מושקעים קרנות הפנסיה, הנאמנות, קופות הגמל, ההשתלמות וביטוחי חיים בישראל

 

(השירות כרוך בתשלום)

ניתוח החזקות מוסדיים במוצרי מדד

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - אפריל 2016

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות סל וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 05/07/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד - רבעון 1 2016

 

סקירה רבעונית המרכזת את ההשקעות של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ההשתלמות וביטוחי החיים בישראל במוצרי מדד: קרנות סל (ETF), תעודות סל וקרנות מחקות

 

תאריך פרסום: 27/06/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - מרץ 2016

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות סל וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 01/06/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - פברואר 2016

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות סל וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 02/05/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד - רבעון 4 2015

 

סקירה רבעונית המרכזת את ההשקעות של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ההשתלמות וביטוחי החיים בישראל במוצרי מדד: קרנות סל (ETF), תעודות סל וקרנות מחקות

 

תאריך פרסום: 01/05/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - דצמבר 2015

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות סל וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 06/03/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - אוקטובר 2015

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של כל מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות סל וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 04/01/2016

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד - רבעון 3 2015

 

סקירה רבעונית המרכזת את ההשקעות של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ההשתלמות וביטוחי החיים בישראל במוצרי מדד: קרנות סל (ETF), תעודות סל וקרנות מחקות

 

תאריך פרסום: 16/12/2015

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - ספטמבר 2015

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 03/12/2015

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1

החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד - אוגוסט 2015

 

סקירה חודשית המרכזת את ההשקעות של מנהלי קרנות הנאמנות בישראל בתעודות וקרנות סל (ETF)

 

תאריך פרסום: 03/11/2015

החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד1