ניתוח החזקות מוסדיים במוצרי מדד

רוצים לדעת באילו תעודות ו-ETF מושקעים הגופים המוסדיים? שירות זה מרכז עבורכם את מוצרי המדד שבהם מושקעים קרנות הפנסיה, הנאמנות, קופות הגמל, ההשתלמות וביטוחי חיים בישראל. כניסה לשירות

הניתוחים מתבססים על נתונים גולמיים שאותן מפרסמות החברות המנהלות כחודשיים לאחר סיומה של התקופה המדווחת (חודש/רבעון).

הניתוחים מקיפים את כל הגופים המוסדיים והחברות המנהלות בתחום הפנסיוני בישראל וכוללים את הנתונים להלן:

 • שמות כל תעודות הסל וקרנות הסל (ETF), מספר הנייר/ISIN וסימבולים שלהן
 • מנהל המוצר של כל מוצר מדד (שם המותג והחברה המנהלת)
 • שמות המדדים המשמשים כנכס מעקב בכל מוצר מדד
 • עורך המדד של כל מוצר מדד
 • סוג המוצר, החשיפה שלו ומקום המסחר העיקרי
 • נכס הבסיס של כל מוצר מדד, קטגוריית ההשקעה הרלוונטית לצד אפיק ההשקעה הראשי והמשני שלו
 • מטבע המוצר והחשיפה המטבעית של כל מוצר מדד (כולל פירוט גידור מט"ח)
 • החשיפה הגיאוגרפית (שוק, אזור, מדינה) והסקטוריאלית של כל מוצר מדד
 • מאפיינים עיקריים של המדד במוצר כדוגמת אופן בחירת ני"ע וקביעת משקולות, מטבע ושיטת חישוב המיסוי המדד
 • סך הנכסים המוחזקים בכל מוצר מדד בסוף התקופה המדווחת

 

מעבר לנתונים המוצגים בניתוחים לעיל, אינדקס מציעה למנויים על השירות מידע נוסף על החזקות של גופים מוסדיים וקרנות נאמנות במוצרי מדד בהתבסס על מאגר המידע הרחב שהיא מתחזקת באופן שוטף.

מעוניינים להירשם לשירות זה? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי