החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד – רבעון 3 2015

Download the PDF file .