החזקות גופים מוסדיים במוצרי מדד – רבעון 4 2015

Download the PDF file .