החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד – דצמבר 2015

Download the PDF file .