החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד – פברואר 2016

Download the PDF file .